Utbildning och kunskapsspridning inom säkerhetsområdet har alltid varit en viktig del av den verktygslåda vi erbjuder våra kunder. Genom ett nytt exklusivt samarbete med talangagenturen Hammarstrom Agency stärker vi vårt erbjudande inom säkerhetsutbildning ytterligare.

Säkerhetsutbildning och säkerhetsprövningsintervju - SRI

I våra populära säkerhetsutbildningar inkluderar vi numera realistiska rollspelsövningar som deltagarna genomför tillsammans med professionella skådespelare. Tillsammans med namnkunniga skådespelare får deltagarna iscensätta olika verkliga scenarion som utmanar och utvecklar.

”Vi är glada över vårt nya samarbete som innebär att vi nu kan erbjuda våra populära säkerhetsutbildningar med professionella skådespelare i ännu större skala än tidigare. SRI har sedan starten haft ett stort fokus på både bred och djup kunskapsspridning för våra kunder. Den här typen av unikt grepp ligger helt i linje med det fokuset,” säger Pierre Gudmundson, säkerhetsspecialist och tillika grundare och VD på SRI.

Rollspelet mellan deltagare och skådespelare ger övningarna en unik spetsighet och en ny dimension som utvecklar deltagarens samtalsteknik och hjälper hen att agera på ett korrekt sätt i sitt arbete, exempelvis vid chefsutbildning, svåra samtal eller vid en säkerhetsprövningsintervju.

”Vi utbildar inom hot, risk, sårbarhet och säkerhet runt människan från både ett proaktivt såväl som ett reaktivt perspektiv. En långsiktig följdeffekt av våra säkerhetsutbildningar är att vi bidrar till ett säkrare Sverige, något vi som ligger oss varmt om hjärtat,” avslutar Pierre.

Alla skådespelare blir specialutbildade av SRI och lyder självklart under strikt sekretess. Feedbacken från deltagande chefer, HR- och rekryteringsspecialister och säkerhetsföreträdare är idel positiv och intresset från svenska arbetsgivare är stort.

Läs mer om våra säkerhetsutbildningar här

SRI:s bakgrundskontroller och vår tjänst för digital referenstagning, Referenstagning.se, är integrerade med rekryteringsverktyget Teamtailor och finns även listade i Teamtailors Marketplace.

Bakgrundskontroller i Teamtailor

Genom en modern integrationslösning kan du som rekryterar med Teamtailor enkelt lägga till både bakgrundskontroller och digital referenstagning som en del av ditt befintliga rekryteringsflöde och därmed öka säkerheten i din organisations rekryteringsprocesser samtidigt som du sparar värdefulla resurser.

Läs mer om samarbetet mellan Teamtailor och SRI här

Vår steg-för-steg-guide nedan hjälper dig att komma igång.

För att aktivera bakgrundskontroller i Teamtailor:

 1. API-nyckel: Börja med att beställa en API-nyckel från oss på Referenstagning.se. Det gör du genom att kontakta vår support via e-post: support@referenstagning.se eller telefon: 08-30 30 73.
 2. Aktivera i Teamtailor: Kontakta sedan Teamtailors support och be dem aktivera bakgrundskontroller från SRI på ditt Teamtailor-konto. Kom ihåg att skicka med API-nyckeln du fått av oss i ditt supportärende. API-nyckeln är länken mellan SRI och Teamtailor och möjliggör överföring av data mellan de två systemen.
 3. Rekryteringsfas och trigger för personnummer:
  För att kunna använda integrationen och beställa bakgrundskontroller krävs det att kandidatens personnummer hämtas in i Teamtailor. Det görs genom att en Meddelande-trigger läggs in som en del av det befintliga rekryteringsflödet. Se exempel nedan.

  ”Meddelande”-trigger för inhämtning av personnummer:
  Börja med att skapa en ny kandidatfas. Lägg sedan in en Meddelande-trigger med valfritt meddelande till kandidaten. Komplettera sedan meddelandet med ett frågeformulär och en fråga eller en uppmaning i stil med: ”Skriv in ditt personnummer här:” Frågan och det tillhörande meddelandet som skickas ut kan formuleras fritt, men ordet ”personnummer” måste användas i frågeformuläret. Samtliga vanligt förekommande format på svenska personnummer accepteras.

 4. Rekryteringsfas och trigger för att beställa bakgrundskontroller: Skapa sedan ytterligare en kandidatfas för själva beställningen av bakgrundskontroller och lägg till en trigger. Välj SRI som tjänst. I inställningarna för triggern väljer du sedan vilken kontrollnivå som beställningen avser för den aktuella rekryteringen och vad som ska verifieras (t.ex. utbildningsnivå), vilka användare som ska vara mottagare av bakgrundskontrollen och eventuell övrig information.
 5. Färdigt! Nu är du redo att beställa bakgrundskontroller direkt i Teamtailor.

Exempel:

I exemplet nedan har vi sex olika rekryteringsfaser. Vi har valt att lägga in “Fråga personnummer” direkt efter intervjufasen, men detta kan självklart anpassas helt efter eget behov.

När en kandidat flyttas till “Fråga personnummer” skickas ett e-postmeddelande med tillhörande frågeformulär ut till kandidaten där vi ber om kandidatens personnummer. När kandidaten svarat kan du se personnumret på kandidatkortet.

När kandidaten sedan flyttas vidare till Bakgrundskontroll aktiveras den trigger som du skapat och processen för bakgrundskontrollen är igång. Kandidaten kontaktas automatiskt via e-post och SMS för att ge sitt första samtycke med hjälp av mobilt BankID.

Normal användarvy:

Triggers:

Om du har frågor eller behöver assistans, kontakta oss gärna via e-post eller telefon. På vår supportsida för arbetsgivare hittar du även svar på många frågor om våra bakgrundskontroller.

Lycka till!

Söderberg & Partners IDD - Digital förflyttning
Jenny Persson, Söderberg & Partners med silver-diplomet på Magnet Awards

Vår kund Söderberg & Partners är en finansiell rådgivare som tror på värdet av att tänka annorlunda och ständigt ifrågasätta, förändra och utveckla det traditionella arbetssättet i sin bransch. Detta avspeglar sig även i hur de väljer att arbeta med interna processer.

Deras senaste förflyttning från traditionellt till digitalt – en digitalisering av den traditionellt tunga IDD-processen – gav dem, tillsammans med oss på SRI, en silvermedalj i kategorin ”Digital förflyttning” på prestigefulla Magnet Awards, SM i Employer Branding, i november i år.

”Vi valde, som vad vi vet, första aktör i Sverige, att göra en digital förflyttning och arbetade tillsammans med vår leverantör av bakgrundskontroller, SRI, för att lyfta in hela processen i ett digitalt gränssnitt med högsta möjliga krypteringsnivå och som följer alla aspekter av GDPR. Tillsammans säkerställde vi att även IDD-kontrollerna kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt,” säger Jenny Persson, HR ansvarig på Söderberg & Partners

Vi gratulerar Jenny och hela teamet på Söderberg & Partners till en fantastisk bedrift!

Läs hela pressreleasen på DI.se

Snart är det dags för julledighet, men innan dess vill vi önska dig en riktigt härlig julhelg och ett Gott Nytt År!

På SRI kan vi sammanfatta året som gått som ett riktigt rekord-år. Det har gjorts fler bakgrundskontroller än någonsin förr, våra säkerhetsexperter har gjort fler konsultuppdrag och säkerhetsprövningsintervjuer än tidigare år och vi har produktutvecklat och lanserat nya tjänster för både digital referenstagning och IDD-screening.

Stort tack till er, våra kunder, för ert fortsatta förtroende i oss! Vi ser fram emot ett fartfyllt och spännande 2020!

Teamtailor och SRI samarbetar kring bakgrundskontroller och digital referenstagning

Nu kan vi glatt meddela att våra bakgrundskontroller och vår tjänst för digital referenstagning är integrerade i rekryteringsverktyget Teamtailor samt även tillgängliga för aktivering via Teamtailors Marketplace!

Genom det nya samarbetet med Teamtailor kan vi nu ge ännu fler arbetsgivare tillgång till våra kraftfulla verktyg för att skapa trygghet i rekryteringsprocesser.

”Teamtailor är en av Sveriges just nu snabbast växande leverantörer av rekryteringsteknologi. Deras rekryteringsverktyg används av väldigt många inom HR och rekrytering och når samtidigt en betydande del av Sveriges jobbsökare. De erbjuder spännande, nytänkande lösningar som hjälper arbetsgivare att bli mer effektiva och rekrytera mer träffsäkert. Därför känns vårt samarbete och integrationen av våra tjänster för bakgrundskontroller och digital referenstagning som en ”perfect match” och ett starkt komplement för att hjälpa arbetsgivare att öka säkerheten i sina rekryteringsprocesser,” säger Johan Hasslert, Partner på SRI.

Läs hela pressreleasen på Breakit.se

Konceptet och certifikatet Känd avsändare från Transportstyrelsen innebär en avsevärd förenkling av flygfrakt som annars måste genomgå tullklarering för gods. Kraven för att som företag få vara certifierad är dock höga och inom kort intensifieras Transportstyrelsens kontroller av kända avsändare.

Känd avsändare för flygfrakt

För att bli klassificerad som Känd avsändare måste ett företag först få ett certifikat utfärdat av Transportstyrelsen. Företaget måste sedan säkerställa att de följer det nya regelverk som trädde i kraft den första juli 2019 och som, tillsammans med Säkerhetsskyddslagen, omfattar alla certifierade organisationer.

Vår säkerhetsexpert Erica Eriksson har under de senaste månaderna arbetat nära flera svenska företag som lyder under Känd avsändare:

”Vi har sedan reglerna förändrades sommaren 2019 genomfört ett antal konsultuppdrag, och även genomfört större projekt, som båda syftat till att reaktivt stödja certifierade organisationer som haft som gemensam nämnare att de fått nedslag efter utförd revision.

I dessa projekt har det varit tydligt att våra kunder haft stor nytta av att anlita extern expertis för att bena ut vad som behöver göras, exekvera på det som behöver göras omedelbart och samtidigt proaktivt bygga långsiktiga strategier för framtiden.”

Digitalt koncept för Känd avsändare

På SRI hjälper vi organisationer med helhetslösningar kring känd avsändare såväl som delprojekt, vi utbildar genom vår egen akademi och stöttar HR- och säkerhetsavdelningar med det löpande kommunikationsarbetet.

Våra experter har både erfarenhet av att agera projektledare och strategiska rådgivare såväl som bistå med operativ avlastning som konsulter.

”De kunder vi har arbetat med i både större och mindre projekt har uppskattat vårt digitala koncept där vi levererar färdiga akter tillsammans med instruktioner och rutiner, färdiga för orientering och överlämning till kundens säkerhetsansvarige,” fortsätter Erica.

Höga krav för att bli godkänd

Kraven för kända avsändare framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd. För att bli godkänd som känd avsändare måste ett företag uppfylla höga krav när det gäller hantering av identifierbar flygfrakt/flygpost.

I Transportstyrelsens dokumentation kan man läsa att detta i korthet innebär:

 • Krav på att utse en person på varje anläggning som har ansvaret för säkerhetsåtgärderna. Denna befattning omfattas av krav på säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass 3 samt krav på utbildning.
 • Befattning som innebär att en person har tillgång till identifierbar flygfrakt omfattas av krav på säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass 3 samt krav på att de har viss utbildning.
 • Tillträdeskontroll och fysiskt skydd av anläggningen och de lokaler där flygfrakt förvaras/hanteras/klargörs.
 • Skydd mot obehörig åtkomst under transport

Intensifierad kontroll av kända avsändare inom kort

Erica berättar vidare att det många gånger är utmanande för organisationer att få alla pusselbitar på plats och att tillsynen kommer att öka inom kort:

”I alla steg i den här rätt komplexa processen kan det vara bra att knyta till sig en extern partner som operativt stöd och som rådgivare. Både när det gäller strategiskt arbete med att till exempel utforma policys och när det gäller operativt genomförande av grundutredningar och internkommunikation kring arbetet med certifikatet.”   

”Transportstyrelsen indikerar nu även att de kommer intensifiera sin kontrollverksamhet inom detta område från sommaren 2020 och framåt då det nya regelverket funnits i ett år.

Jag välkomnar därför företag som omfattas av Känd avsändare och som därmed inom kort kommer att kontrolleras att ta en kontakt om de behöver hjälp med en genomlysning av hur väl man svarar upp mot de högt ställda kraven.”

Om din organisation omfattas av Känd avsändare och du vill veta mer om hur vi hjälper andra organisationer att upprätthålla certifikatet, kontakta gärna Erica Eriksson via erica@sri.se.  

SRI på Mötesplats Samhällssäkerhet 2019

Nästa vecka är vi på plats i Kistamässan på Mötesplats Samhällssäkerhet 2019. Vi finns på plats för att inspirera och informera kring vårt arbete inom personalsäkerhet och säkerhetsskydd. Välkommen att besöka oss i monter H:06!

Så här säger vår VD och tillika säkerhetsexpert Pierre Gudmundson om vårt deltagande:

”Ända sedan SRI grundades 2016 har vi bidragit till en ökad säkerhet i samhället. Det kan man göra på olika sätt. Vår verksamhet bygger på diskretion, integritet och förtroende och därför ligger det i sakens natur att man inte påtalar offentligt alla delar man bidrar med eller har erfarenhet av.

Vi har också valt att fokusera på och lyfta andra delar av vår verksamhet tidigare. Detta året tänker vi lite annorlunda. Vi vill förtydliga vad vi kan erbjuda och bidra med inom det som kallas för samhällssäkerhet. Vi har ju trots allt ett affärsområde som heter Säkerhetsskydd. Detta kommer vara representerat på Kistamässan kommande vecka 19-20 november. Då genomförs Mötesplats Samhällssäkerhet 2019.Självklart är vi där då!

Under dessa två dagar kommer vi stå redo att möta befintliga kunder och partners för att fortsätta den dialog vi har sedan tidigare. Vi kommer även vara redo för de nya bekantskaper som känner sig nyfikna på att diskutera vilka vi är, vår erfarenhet, kompetens och vad vi kan avlasta eller stödja deras organisation med.  

Vi är noga med att påtala att vi inte är bäst på allt, det finns många andra leverantörer som kan en massa saker som vi inte kan. Vi har valt att fokusera vår säkerhetskompetens runt det som är relaterat till människan och organisationen, där ska vi vara bäst eller i absolut framkant. Så vill du diskutera hot, risk och sårbarhet, från detta perspektiv, oavsett om det är proaktivt eller reaktivt så finns vi där för dig!”

Glada nyheter! Nu kan vi stolt berätta att både våra bakgrundskontroller och Referenstagning.se, vår tjänst för digital referenstagning, integreras i Jobylon, ett av Sveriges ledande rekryteringsverktyg, och ger därmed fler arbetsgivare tillgång till tjänster som skapar ökad trygghet i rekryteringsarbetet.

SRI:s bakgrundskontroller integreras i rekryteringsverktyget Jobylon
SRI:s bakgrundskontroller integreras i rekryteringsverktyget Jobylon

”Vi är verkligen glada över samarbetet med Jobylon och vi ser fram emot att skapa gemensamt värde för svenska arbetsgivare. Båda våra företag drivs av en nyfikenhet och ett enormt fokus på att utveckla lösningar som våra kunder älskar. Därför är känns vårt samarbete helt självklart. Genom samarbetet med Jobylon kan vi nu ge ännu fler arbetsgivare direktaccess till både bakgrundskontroller och digital referenstagning,” säger Johan Hasslert, Partner på SRI.

Samarbetet innebär att Jobylons användare inom kort kommer att kunna beställa bakgrundskontroller och ta referenser på kandidater direkt i rekryteringsverktyget. Verktygslådan för rekryterare och chefer blir därmed mer omfattande och fler viktiga processer kan hanteras i samma digitala gränssnitt, något som skapar stora effektvinster.

”Teamet på SRI har ett stort förtroende i både säkerhets- och rekryteringsbranschen och jag är övertygad om att vårt samarbete kommer att skapa stort värde för Jobylons kunder. Tjänster som skapar kundnytta och digitalisering av tunga HR-processer är något som ligger oss varmt om hjärtat och vi ser fram emot att erbjuda SRI:s tjänster direkt i vår miljö, säger Aref Abedi,” VD på Jobylon.

Läs hela pressreleasen på Breakit.se

SRI fortsätter att växa och nu kan vi med glädje berätta att säkerhetsspecialisten Erica Eriksson tillträder som Affärsområdeschef för vårt affärsområde Säkerhetsskydd.

Erica kommer senast från rekryteringsföretaget Military Work och har sedan tidigare har lång erfarenhet från säkerhetsarbete inom Polisen och Försvarsmakten.

– Jag ser med spänning fram emot min nya roll. SRI har tagit sin an och utmanat sin bransch på ett unikt och nytänkande sätt och jag ser fram emot att få bidra, utveckla och förvalta det koncept som redan finns på plats. Jag är otroligt glad att få möjlighet att sy ihop mina tidigare erfarenheter och mina stora intresseområden säkerhet, samtal, utbildning och HR i en och samma roll. Teamet på SRI har redan innan start gett mig ett varmt välkomnande och jag är ivrig att komma på plats,” säger Erica Eriksson, ny Affärsområdeschef på SRI.

Läs hela pressreleasen på DI.se

Nu kan vi stolt berätta att CareerBuilder-veteranen Peter Helin tillträder som Affärsområdeschef för Referenstagning.se vår nya tjänst för digital referenstagning.

Pressrelease på DI.se

Peter kommer att ansvara för att utveckla Referenstagning.se och hjälpa svenska arbetsgivare att effektivisera och digitalisera sina referenstagningsprocesser.

Peter tar med sig gedigen erfarenhet från rekryteringsbranschen efter många år på CareerBuilder där han ansvarat för bland annat marknadsföring, customer success och utbildning av tusentals arbetsgivare och kandidater både i Sverige och internationellt.

– Svenska arbetsgivare behöver hjälp med att rekrytera rätt och göra säkra urval vilket gör Scandinavian Recruitment Intelligence är till en viktig aktör på den svenska arbetsmarknaden. De har utvecklat en imponerande digital miljö med, troligtvis, branschens säkraste hantering av känsliga personuppgifter. Därför känns det otroligt spännande att få förtroendet att ansvara för Referenstagning.se och introducera ett nytt, tryggt alternativ för digital referenstagning på marknaden, säger Peter Helin.

Peter Helin - Referenstagning.se


Vi har sedan den senaste releasen (Systemrelease 201903) i mars samlat på oss ytterligare produktuppdateringar och nya funktioner för att skapa en ännu bättre plattform för bakgrundskontroller och referenstagning. Nu under sommarmånaderna pågår produktutvecklingen för fullt. Ett team av utvecklare arbetar just nu intensivt för att lansera en ny version av plattformen redan i augusti. Några av de funktioner som kommer att lanseras berör såväl beställare som den granskade men även analytikern, för att förbättra allt från funktionaliteten till rapporterna samtidigt som vi adderar ytterligare säkerhetsfokuserade funktioner.

Funktionerna prövas just nu i testmiljön vilket är en helt frikopplad plattform där all utveckling och testning sker. Anledningen till att en testmiljö används är för att säkerställa att vi bibehåller en produkt utan avbrott eller nedtid men också för att säkerställa att funktionen är i världsklass från dag ett vilket är i linje med vad våra kunder, de granskade och våra anställda förväntar sig.

Vi återkommer om några veckor med en förteckning över vad vi lanserat. Har du förslag på förbättringar eller förändringar av systemet tveka inte att kontakta oss! Vi kommer fortsätta produktutveckla under hösten och tar mer än gärna emot er input för att skapa en ännu bättre produkt. 

Trevlig sommar!

Den 22 maj bjuder vi in till ett frukostseminarie tillsammans med vår partner Zerolime.

Bakgrundskontroller i Zerolime med SRI

Föreläsare:

Mats Wernheim, VD & Grundare ZeroLime
Vad kan vi lära oss av Netflix och Youtube när vi rekryterar?

Johan Hasslert, Partner, SR Intelligence
Varför ska vi inkludera bakgrundskontroller och cyber vetting som en del av rekryteringsprocessen?

Plats

Zerolimes lokaler på Gamla Brogatan 9 – precis intill Hötorget, serverar vi frukost från 07:30 och föreläsningen börjar 08:00. Bjud gärna in en kollega, be att dom använder samma anmälningslänk som du gör: Anmälan är nu stängd.

Välkomna!

® Scandinavian Recruitment Intelligence 2022 | Skapad av Lightweb