Sveriges ledande terror- och säkerhetsexperter Jörgen Holmlund och Hans Brun till SRI

Terror och säkerhetsexperter Jörgen Holmlund och Hans Brun till SRI

Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sverige och världen skapar gynnsamma klimat för terrornätverk, organiserad brottslighet och statsaktörer. I en rapport som Svenskt Näringsliv tagit fram kan man läsa att den organiserade brottsligheten brer ut sig i snabb takt på svenska företag. Inte mindre än 37% av de individer som kartlagts inom svensk organiserad brottslighet har bolagsengagemang och kostnaden för att hantera den här typen av kriminalitet kostar nu 100 miljarder SEK årligen.

Detta ställer nya och högre krav på svenska arbetsgivare för att minimera risken för säkerhetshot mot organisationen och för att trygga personalens säkerhet. För möta den kraftigt ökade efterfrågan på säkerhetsexperter, konsultation och utbildning från svenska organisationer ansluter nu Hans Brun och Jörgen Holmlund – två av Sveriges främsta experter inom inre säkerhet, terrornätverk och grov organiserad brottslighet – till SRI.

Jörgen Holmlund är tidigare Polisöverintendent och tillika en av Sveriges mest erfarna säkerhetsexperter. Utöver sin karriär inom Polisen har Jörgen även gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete i olika former inom bland annat Försvarsmakten, både i Sverige och från internationella insatser, och var medlem i arbetsgruppen som tog fram FN:s handbok i militär underrättelsetjänst. Jörgen är sedan tidigare även aktiv i SRI:s Advisory board.

Hans Brun är terrorexpertoch en av Sveriges främsta säkerhetsanalytiker med bakgrund från bland annat Försvarshögskolan där han varit verksam på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap och centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS). Hans har forskat inom området terror på King’s College i London och anlitas ofta som ämnesexpert i aktuella säkerhetsfrågor både i Sverige och internationellt.

”Insiderhot, organiserad brottslighet och terrorhot är något som arbetsgivare bör ta på stort allvar. Det pågår ständigt påverkanskampanjer mot enskilda från aktörer med tveksamt eller kriminellt uppsåt och behovet av hjälp i form av både säkerhetsexpertis och olika typer av utbildningsinsatser är därför mycket stort. Vi är glada över att Jörgen Holmlund och Hans Brun med deras gedigna erfarenhet valt just oss på SRI som sitt nya hem. Med deras hjälp blir vår verktygslåda än mer komplett, något som kommer att gynna svenska arbetsgivare och skapa bra förutsättningar för trygga arbetsplatser,” säger Pierre Gudmundson, grundare och VD på SRI.

Läs hela pressreleasen i Dagens Industri
Läs mer om Jörgen och Hans här
® Scandinavian Recruitment Intelligence 2022 | Skapad av Lightweb