Bristande säkerhetsskyddsarbete kan bli en kostsam historia: ”Flera viktiga pusselbitar saknas”

Nu i januari skärptes kontrollerna i verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och brister i säkerhetsskydd och personalsäkerhet kan då bli en kostsam historia. Regeringen gav tidigare i år Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i uppdrag att etablera ett nytt tillsynssystem inom säkerhetsskyddsområdet och det är nu något som träder i kraft.

Tillsynssystemet innebär i praktiken att verksamhetsutövare som innehar SUA-avtal får ett betydligt större ansvar för att utöva tillsyn och rapportera brister i det egna leverantörsledet.

bristande säkerhetsskyddsarbete kostsam historia

”Det saknas ofta flera viktiga pusselbitar inom området Personalsäkerhet, många arbetsgivare kommer snabbt behöver göra insatser för att både följa lagen och samtidigt undvika viten,” berättar Erica Eriksson, Affärsområdeschef för Säkerhetsskydd på SRI.

Ericas erfarenhet är att många organisationer upplever utmaningar kopplat till att implementera dessa nya processer och få ihop helheten.

”Om man stannar upp, reflekterar och sätter tydliga processer som kommuniceras innan man börjar med exempelvis säkerhetsprövningar har man mycket att vinna. Dels vinner man medarbetarnas förtroende och minskar risken att hamna i diskrimineringsärenden. Dels kan man kan tydligt se att alla lagstyrda komponenter är på plats, som exempelvis uppföljande säkerhetsprövning och utbildning.”

Parallellt med den ökade tillsynen kan verksamheter som brister i säkerhetsskyddet åläggas viten på upp till 50 miljoner kronor.

”Det positiva är att det finns lågt hängande frukt gällande de insatser som krävs för att linjera med lagkrav och därmed även undvika dessa hissnande vitesbelopp. När vi tar oss an ett nytt uppdrag brukar det börja med en ordentlig inventering av vad som finns på plats, vad som saknas och var bristerna är mest akuta.”

SRI har tagit fram en heltäckande verktygslåda inom säkerhetsskydd. Den täcker in allt ifrån policy-dokument och verktyg för chefer som ska arbeta med säkerhetsprövning till digitala utbildningar inom säkerhetsskydd, som underlättar vid kontroll från tillsynsmyndigheter och minimerar tidsåtgång för alla inblandade.

”Just kombinationen av strategiska och operativa insatser som kan sjösättas parallellt har visat sig vara mycket effektivt. På ledningsnivå är man mån om både tids- och kostnadsaspekten och vi kan på detta sätt värna om båda,” avslutar Erica.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb