Säkerhetsskydd med fokus på Personalsäkerhet

Personalsäkerhet från SRI

Säkerhetsskydd handlar om att kraftfullt och systematiskt skydda Sveriges säkerhetskänsliga verksamheter och förebygga spioneri, terrorism och annan säkerhetshotande verksamhet från exempelvis grov organiserad brottslighet, som kan skada eller påverka Sverige.”

På SRI är vi experter inom området Personalsäkerhet kopplat till säkerhetsskydd och hjälper både stora och små organisationer att både skapa trygga arbetsplatser och följa säkerhetsskyddslagens föreskrifter. På den här sidan kan du upptäcka hur vi kan hjälpa till.

Expertis inom Personalsäkerhet

Personalsäkerhet ska förebygga brott och se till att endast lojal och pålitlig personal tillåts arbeta med och komma i kontakt med känslig och skyddsvärd information. Personalsäkerhet handlar också om utbildning och att de som omfattas av säkerhetsskyddslagen faktiskt har den kunskap och förståelse för lagen och dess syfte som behövs för att kunna ta ett eget, personligt ansvar.

Personalsäkerhet är vårt specialistområde inom säkerhetsskydd. Våra säkerhetsspecialister har lång erfarenhet och erbjuder tjänster med både bredd och djup.

Säkerhetsskydd och personalsäkerhet - SRI

Helhetskoncept för Säkerhetsprövning

På SRI vet vi att det kan vara svårt att tolka alla krav och riktlinjer som ställs på en säkerhetsprövning. Processen är dessutom känslig då den kan stöta på en hel del nervositet, oro och frågor från de personer som berörs samtidigt som det är många moment som måste klaras av.

Därför erbjuder vi färdiga helhetskoncept, systemstöd och utbildningar för säkerhetsprövningar och rekryteringar som är känsliga ur säkerhetssynpunkt.

Utbildning

På SRI har vi många års erfarenhet av att utbilda inom säkerhetsområdet. Vi har en egen utbildningsplattform för digitala säkerhetsutbildningar där medarbetare när som helst på året eller dygnet kan gå någon av våra e-kurser, exempelvis vår uppskattade ”Grundkurs i säkerhetsskydd” eller vår kurs ”Samtalsledare säkerhetsprövning”.

Vi erbjuder även flera verksamhetsanpassade utbildningar inom säkerhetsskydd och personalsäkerhet.

Välkommen till vår akademi!

Utbildning - Säkerhetsutbildning
Säkerhetskonsulter inom säkerhetsskydd och personalsäkerhet

Möt våra säkerhetskonsulter

Med lång erfarenhet från Försvarsmakten, Polisen och från säkerhetsbranschen hjälper våra säkerhetskonsulter organisationer att skapa inre säkerhet och trygga arbetsplatser. Vi kan bistå med rådgivning och strategiskt- och operativt stöd i alla aspekter inom personalsäkerhet.

Läs mer om våra konsulters bakgrund och hur vi kan hjälpa er organisation.

Referenskund: Luleå Energi

“I vårt systematiska personalsäkerhetsarbete som vi bedriver inom Luleå Energi-koncernen är SRI det perfekta komplementet. Med sin plattform och sina digitala verktyg underlättar de vårt dagliga arbete. Med deras kunskap, professionalitet och tillgänglighet tar de oss dessutom vidare till nästa nivå.”
Katharina Frank, HR Chef, Luleå Energi

Upptäck hur vår referenskund Luleå Energi, med stöd av SRI:s säkerhetskonsulter, implementerat digitala verktyg för att underlätta och skapa förutsättningar för ett systematiskt personalsäkerhetsarbete, introducerat nya digitala säkerhetsutbildningar samt processer för strategiskt säkerhetsskyddsarbete i koncernen.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb