Bakgrundskontroller

Tryggt, säkert och baserat på unik underrättelsemetodik.

Bakgrundskontroller från SRI

SRI är idag en av Sveriges ledande leverantörer av kvalitativa bakgrundskontroller. Våra kunder återfinns både i privat och offentlig sektor och i alla branscher. De har alla en sak gemensamt: De vill skapa tryggare och säkrare arbetsplatser för sina medarbetare. Upptäck vårt utbud av bakgrundskontroller nedan.

SRI:s analytiker hjälper varje dag stora och små arbetsgivare i hela Sverige att rekrytera tryggt genom kvalitativa och objektiva bakgrundskontroller i olika nivåer baserade på vår unika underrättelsemetod och vår långa erfarenhet från säkerhetsarbete och analys. Vi erbjuder även LFD-prövningar inom ramen för lagen om försäkringsdistribution (LFD). 

Som leverantör av bakgrundskontroller är integritet och säkerhet A och O för oss. Våra bakgrundskontroller görs därför självklart i en sluten, högkrypterad och GDPR-säker IT-miljö.

Våra kontrollnivåer

Vi erbjuder ett antal kontrollnivåer i våra bakgrundskontroller. Dessa kontrollnivåer täcker in alla typer av roller, mandat och accessnivåer i en organisation och syftar till att ge dig som arbetsgivare trygghet i form av ett kvalitativt beslutsunderlag för den tjänst som ska tillsättas.

Flera av våra nivåer levereras även med våra uppskattade intervjufrågor som kan tillämpas i rekryteringsprocessen.

 • Screen

  En screen är en begränsad kontroll och informationsinhämtning. En redogörelse av de viktigaste underlagen innan beslut. Svaren återges obearbetat och kortfattat men väldigt snabbt.

 • Medarbetare

  Den lägsta kontrollnivån innehåller till skillnad från resterande nivåer en analys utifrån 4 delområden. Paketet är utformat för tjänster som innebär viss tillgång och insyn i organisationens känsliga information. Det kan till exempel vara en administratör- eller servicetjänst, receptionister och handläggare.

 • Specialist/Chef

  För befattningar med större insyn och ansvar inom känsliga delar av organisationen. Analysen görs här utifrån 6 delområden för en ännu skarpare helhetsbild. Befattningar för denna kontroll är till exempel konsulter, projektledare, mellanchefer och övriga tjänster med utökad fysisk eller IT-baserad åtkomst.

 • Executive

  Executive-kontrollen görs även den utifrån 6 delområden, med tillägget att kandidatens närmaste familj även bedöms. Befattningar aktuella för en Executive-kontroll är andra linjens chefer och uppåt. Befattningar med djup kunskap och omfattande tillgång till information som bedöms som kritisk och viktig för organisationen. Exempelvis CEO, CFO och COO med flera.

Vanliga frågor och svar om bakgrundskontroller

På SRI har vi ett stort team av analytiker och researchers som arbetar med att samla in, analysera och förädla den information som sedan presenteras för dig som beställare i form av en bakgrundskontroll-rapport.

Våra analytiker har alla gedigen akademisk bakgrund, bland annat inom kriminologi, journalistik, statsvetenskap, beteendevetenskap. Vi utbildar även alla våra medarbetare löpande, både internt och på svenska och internationella utbildningsinstitut.

En bakgrundskontroll som tillämpas i en rekryteringsprocess syftar till att ge viktiga, och kompletterande pusselbitar för att kunna göra en helhetsbedömning av en kandidat och dess lämplighet i en viss befattning.

Bakgrundskontroller är utformade för att klarlägga alla de ”förutsättningar” som omger en kandidat och matcha dessa mot en befattning för att proaktivt kunna identifiera, och förebygga eventuell risk.

En kandidats ”förutsättningar” innebär alla de omständigheter som omger denne såsom exempelvis juridiska förekomster, ekonomi, bolagsengagemang, sociala medier, utbildning och tidigare arbetsgivare.

Nej, förekomster innebär inte automatiskt en risk. Förekomster, eller fynd, inom dessa delområden innebär inte per automatik att en kandidat medför en risk in i en organisation eller befattning.

Risken uppstår först när kandidatens ”förutsättningar” kopplas samman med en organisations skyddsvärden samt de mandat och accesser som omger en befattning. Mandat att fatta beslut, ingå avtal eller förhandla för en organisations räkning påverkar riskbedömningen likväl som den access som befattningen medför sett till information, fysiska utrymmen, system m.m.

Det är viktigt att alltid välja en kontrollnivå som matchar den aktuella befattningen för att på så sätt säkerställa att relevanta parametrar inkluderas och värderas mot rätt ingångsvärden.

Att göra en för grundläggande bakgrundskontroll på en befattning med stora mandat kan bli problematiskt då man kanske missar att inkludera relevanta områden som kan påverka risk. Likväl kan det vara att skjuta högt över målet att genomföra allt för omfattande kontroller på mer generella befattningar med lägre mandat och access.

System och säkerhet

Våra bakgrundskontroller genomförs i ett helt egenutvecklat slutet krypterat system med 256 bitars kryptering. Systemet är utvecklat av ett svenskt företag med svenska utvecklare bosatta i Sverige.

För att få access till systemet så krävs ett konto skapat av SRI. Vid inloggning så används en tvåstegsautentisering för verifiering innan en säker krypterad tunnel upprättas mot systemet. Processen för att kryptera tunneln tar 10-20 sekunder för maximal säkerhet för kund och kandidat.

Etik och integritet

Varje bakgrundskontroll (background check) genomförs med en samtyckesprocess i två steg, vilket i praktiken innebär att den granskade godkänner innan processen påbörjas och får även ge sitt samtycke innan rapporten skickas till beställaren. Allt för att skapa en transparent och GDPR-säker process som värnar om den personliga integriteten.

Den granskade har alltid möjlighet att avvisa en kontroll innan, under eller efter att kontroll görs. Hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och all vår personal undertecknar sekretessavtal rörande informationen de kommer i kontakt med.

Vi utför självfallet även bakgrundskontroller på samtliga personer som anställs i vårt bolag.

Mer om våra kontrollnivåer

Vår utgångspunkt är att det alltid är relevant att göra en bakgrundskontroll av de kandidater som potentiellt skall anställas och därmed vill vi göra det enkelt för våra kunder att kunna välja rätt kontroll för den aktuella rekryteringen.

Den generella benämningen av den tjänst vi erbjuder är just bakgrundskontroller, men det är ändå viktigt att poängtera vissa skillnader mellan vår nivå ”Screen” och våra övriga bakgrundskontroller.

Screen

Vid genomförandet av en Screen så inhämtar vi, och återger information om förekomster inom olika delområden. Detta görs utan någon fördjupad analys eller koppling till den befattning som kandidaten är aktuell för.

Med andra ord så levererar vi ett material som snabbt och effektivt ger våra kunder information om en kandidat kan flyttas vidare i en process eller till anställning, eller om det finns omständigheter som påkallar en fördjupad analys.

Utformningen på denna kontroll görs befattningsoberoende och är möjlig att använda i olika skeden av rekryteringsprocessen, antingen som gallring av urval eller som en slutgiltig check innan anställning.

Medarbetare, Specialist & Executive

Våra mer omfattande bakgrundskontroller utgörs av Medarbetare, Specialist och Executive. Dessa kontroller innefattar en mer omfattande informationsinhämtning där flera kontrollpunkter inom respektive delområde kontrolleras. Antalet kontrollpunkter, och källor som informationen trianguleras i ökar för varje kontrollnivå för att säkerställa att alla relevanta parametrar inkluderas.

Det material som samlas in analyseras och sammanställs i en rapport som även innefattar en RISC-profil. Analysen utgår från en metod som har sitt ursprung i traditionell underrättelsemetod såsom den appliceras inom bland annat polisen och försvarsmakten.

Vår metod bygger på att skapa en 100% objektiv bedömning av kandidaten och baseras på flera hundra frågor som ställs mot det material som samlats in. Genom det mer omfattande underlag som våra bakgrundskontroller resulterar i så får beställaren av rapporten ett bra material för att dra slutsatser och fatta beslut utan att det ställer några krav på förkunskaper.

I våra mest fördjupade kontroller Specialist och Executive kompletteras även rapporten av olika typer av uppföljningsdokumentation som ger ytterligare stöd och vägledning i slutförandet av rekryteringsprocessen.

Referenskunder

 • ”När The Place var ute efter ett samarbete kopplat till bakgrundskontroller ville vi hitta en partner som vi kunde känna oss helt trygga med. En snabb och smidig process är oerhört viktigt för vår affär och parametrar som objektivitet, integritet och säkerhet direkt avgörande för val av partner. Det hittade vi i SRI som med sin långa erfarenhet från säkerhetsarbete och analys och med smarta digitala lösningar säkerställer att delmomentet bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser sker tryggt, säkert och effektivt.”
  Elisabeth Holmene, VD, The Place

 • ”I den enorma tillväxtfas vi befinner oss i, är vår rekryteringsprocess och kravet att säkerställa en hög kvalitet av slutkandidater stort, vilket gör att bakgrundskontroller känns självklart.

  Valet av leverantör föll väldigt naturligt på Scandinavian Recruitment Intelligence, med en säker, digital och helt GDPR-säker portal, där kandidaten tydligt får samtycka innan kontrollen fastställs och vi som beställare tydligt kan se hur långt processen är genomförd.

  Samarbetet med SRI fungerar väldigt bra, där de har en hög kompetensnivå i ämnet och en väldigt bra tillgänglighet för oss som kund. Vi rekommenderar dem varmt!”
  Helena De Geer Sahlberg, Head of People & Culture Sweden, Heimstaden

 • ”För oss på Poolia står alltid kvalitet i centrum, och med hjälp från SRI kan vi säkerställa att våra matchningar är kvalitetssäkrade och trygga för såväl våra kandidater som våra kunder. SRI erbjuder oss ett heltäckande koncept som känns modernt, tillgängligt och GDPR-anpassat.

  SRI är specialister inom sitt område och vi inom vårt. Tillsammans underlättar vi för våra kunder att fatta rätt beslut kring sin fortsatta tillväxt och kring sin nästa medarbetare. Vi rekommenderar SRI varmt.”
  Charlotte Sahlin, Marknadsområdeschef, Poolia

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb