Helhetskoncept för Säkerhetsprövning

En säkerhetsprövning är en viktig process som genomförs i ett antal viktiga delmoment: Grundutredning, säkerhetsprövningsintervju och säkerhetsutbildning. Ju mer noggrant varje steg genomförs desto klarare blir bilden av den prövade och desto enklare blir det för ansvarig chef att fatta ett lämplighetsbeslut.

På SRI har vi lång erfarenhet av alla delar i säkerhetsprövningsprocessen, från förberedande arbete inför att personer ska inplaceras i säkerhetsklass till genomförande av grundutredningar och säkerhetsprövningsintervjuer såväl som digital uppföljande säkerhetsprövning och uppföljande säkerhetsprövningssamtal.

Helhetskoncept för säkerhetsprövning

Vi vet att det kan vara svårt att tolka alla krav och riktlinjer som ställs på en säkerhetsprövning. Processen är dessutom känslig då den kan stöta på en hel del nervositet, oro och frågor från de personer som berörs samtidigt som det är många moment som måste klaras av.

SRI:s säkerhetskonsulter och samtalsledare har många års erfarenhet inom personalsäkerhet och har genomfört flera tusen säkerhetsprövningar och säkerhetssamtal.

Utöver detta har vi erfarenhet av att implementera säkerhetsprövningsprocesser i organisationer och kan bistå i kontakten med fackförbund, framtagning av FAQ:er samt kommunikation till- och med medarbetare och chefer.

Vi erbjuder såväl lösningar där vi på SRI är er samarbetspartner och genomföra samtliga moment till skräddarsydda lösningar där vi utbildar interna resurser på företaget för att kunna genomföra momenten på egen hand.

Vår långa erfarenhet gör att vi är trygga i att erbjuda våra kunder vi färdiga helhetskoncept och utbildningar för säkerhetsprövningar och rekryteringar som är känsliga ur säkerhetssynpunkt.

Helhetskoncept för säkerhetsprövning
Grundutredning vid säkerhetsprövning

Grundutredning

En grundutredning är en utredning som syftar till att uppnå en god personkännedom om den som ska säkerhetsprövas. Vid en säkerhetsprövning ska en helhetsbedömning kunna göras. Grundutredningen omfattar inhämtning och bearbetning av offentlig information, bedömning av denna information samt en därefter följande säkerhetsprövningsintervju. Uppgifter som är eller kan antas vara relevanta ska omfattas.

En bakgrundskontroll ger viktig bakgrundsinformation inför säkerhetsprövningsintervjun, exempelvis:

  • Levnadssituation
  • Ekonomisk situation
  • Exponering i sociala medier

Eftersom grundutredningen är ett lagkrav och har ett särskilt lagstöd genomförs denna som en anpassad bakgrundskontroll.

SRI:s analytikerteam besitter hög kompetens och lång erfarenhet av arbete med analys och informationsinhämtning kopplat till grundutredningar för säkerhetsprövning såväl som bakgrundskontroller i rekryteringssyfte.

Säkerhetsprövningsintervjuer

En säkerhetsprövningsintervju är inte någon vanlig anställningsintervju. Frågorna är mer närgångna och hela kontexten kräver en öppenhet och ärlighet på ett annat sätt än en ”vanlig” intervju. Under säkerhetsprövningsintervjun går våra samtalsledare metodiskt och på djupet igenom områden som ekonomi, sjukdom, missbruk, relationer, umgänge och kontakter.

SRI erbjuder specialutbildade samtalsledare för genomförande av säkerhetsprövningsintervjuer.
Våra intervjuare är mycket erfarna intervjuledare med bakgrund från bland annat Polisen och Försvarsmakten.

Som specialister inom Säkerhetsskydd är vi trygga när vi navigerar i våra intervjuer och vet vilken information som är av vikt att lyfta fram inför ett lämplighetsbeslut.

Utöver initiala säkerhetsprövningsintervjuer stöttar vi även vi även med utredningar samt säkerhetssamtal vid uppkomna säkerhetsincidenter.

Säkerhetsprövning och säkerhetsprövningsintervjuer
Uppföljande säkerhetsprövning - SRI

Uppföljande säkerhetsprövning

Uppföljande säkerhetsprövning är ett viktigt moment i den löpande lämplighetsbedömningen av en individ. Våra samtalsledare har gedigen erfarenhet av genomförande av uppföljande samtal, både cykliskt och vid uppkommet behov.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan stötta din organisation med uppföljande säkerhetsprövningssamtal.

Visste du att vi även erbjuder en digital grundkurs i uppföljande säkerhetsprövning som ger chefer goda förutsättningar att själva genomföra dessa samtal?

Digital uppföljande säkerhetsprövning

Den uppföljande säkerhetsprövningsprocessen som måste genomföras med regelbundenhet är mycket tidskrävande, inte minst ute i chefsledet.

I vår Security-as-a-Service-portal, där du hittar våra initiala säkerhetsprövningar, grundutredningar, bakgrundskontroller, regulatoriska prövningar och digital referenstagning hittar du även vår tjänst Digital uppföljande säkerhetsprövning.

Med Digital uppföljande säkerhetsprövning sparar både säkerhetsfunktionen, chefer och medarbetare mycket värdefull tid.

Tjänsten erbjuder exempelvis funktioner för aktivering, hantering, schemaläggning och långtidslagring av många prövningar på samma gång med minimal arbetsinsats. Säkerhetsfunktionen och chefer får även värdefullt stöd vid eskalering genom vår funktion för automatisk flaggning av rapporter vid avvikelser.

Utbildning - Säkerhetsutbildning inom bland annat säkerhetsprövning

Utbildning

På SRI har vi många års erfarenhet av att utbilda inom säkerhetsområdet. Vi har en egen utbildningsplattform för digitala säkerhetsutbildning där medarbetare när som helst på året eller dygnet kan gå någon av våra e-kurser, exempelvis vår uppskattade ”Grundkurs i säkerhetsskydd” eller vår kurs ”Samtalsledare säkerhetsprövning”.

Vi erbjuder även flera verksamhetsanpassade utbildningar inom säkerhetsskydd och personalsäkerhet och utbildningar där utbildningsdelagaren får sätta sina kunskaper på prov i verklighetstrogna intervjuscenarion där de prövade är professionella skådespelare.

Välkommen till vår akademi!

Digital referenstagning

Digital referenstagning rekommenderas särskilt i säkerhetsprövningsförfaranden då både den prövade och dennes angivna referenser identifierar sig med Mobilt BankID vilket gör referenstagningen säkrare.

Vårt egenutvecklade digitala referenstagningsverktyg Referenstagning.se sköter hela processen från aktivering till verifiering av identitet, påminnelser till alla som är inblandade i processen, sammanställning av färdigskrivna rapporter samt destruering av rapporter efter genomförd process. Hela processen genomförs snabbt och smidigt i vår trygga, högkrypterade miljö.

Digital referenstagning - SRI
® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb