Möt våra säkerhetskonsulter

 • Pierre Gudmundson

  Pierre är SRI:s grundare och idag verksam som senior säkerhetskonsult och övergripande ansvarig för Security Solutions på SRI. Han har en bakgrund från Försvarsmakten och Polisen. Pierre besitter en särskilt djup expertis inom personalsäkerhetsområdet men även generellt inom säkerhetsskydd.

  Pierre har förmågan att se både det stora och det lilla, det strategiska och det operativa och kan agera rådgivande med hänsyn tagen till flera perspektiv samtidigt.

  Han är van vid högt tempo och komplexa utmaningar. Han är en van projektledare, utbildare och alltid uppskattad föreläsare. Han är klarsynt, kommunikativ och lösningsorienterad. Han arbetar prestigelöst och kan tryggt förflytta dig och din organisation från A till B, från röd till grön sida.

  Pierre hjälper bland annat SRI:s kunder med att bygga säkerhetsfunktionens varumärke och värdeskapa internt, skapa en positiv kultur och medarbetarengagemang för och runt säkerhetsfrågorna, han engagerar och utbildar brett och djupt organisationens ledning, chefer och medarbetare, föreläser om olika ämnen som är relaterade till säkerhetsskydd/personalsäkerhet och han kan även bistå med att avlasta och förstärka en organisations säkerhetsfunktion eller tillfälligt ersätta som tillförordnad säkerhetschef under en period som interimslösning.

  Pierre Gudmundson - Säkerhetsskyddskonsult och expert inom personalsäkerhet

  Erica Eriksson

  Erica är Affärsområdeschef för Säkerhetsskydd på SRI. Med sin bakgrund från Försvarsmakten och Polisen och med sin gedigna expertis inom personalsäkerhet i ryggen hjälper hon arbetsgivare att skapa trygghet i organisationen.

  Erica hjälper SRI:s kunder med strategiskt så väl som operativt arbete kring säkerhet kopplat till personal. Operativt arbetar hon ofta med säkerhetsprövningar, utredningsarbete kring personalärenden, utbildningar inom ämnen som personalsäkerhet och säkerhetsskydd och samtalsteknik, policyarbete, certifikaten känd avsändare och känd leverantör inom luftfartsskydd samt reaktiva personalärenden kopplade till säkerhet.

  På ett strategiskt plan kan Erica bland annat bistå med kunskap och konsultation kring säkerhetsskyddslagens innebörd för organisationen, utformning och implementation av rutiner och processer eller strategiskt arbete kring specifika säkerhetsskyddsrelaterade frågor.

  Erica Eriksson - Expert inom personalsäkerhet på SRI

  Emelie Hjelm

  Emelie Hjelm är en säkerhetskonsult med lång erfarenhet från både operativ militär underrättelse- och säkerhetstjänst och regulatorisk efterlevnad med primärt fokus på säkerhetsskyddslagen från Försvarsmakten.

  Detta medför att Emelie besitter både bred och djup kunskap samt operativ erfarenhet inom både säkerhetsskydd med fokus personalsäkerhet och dess ingående delar såväl som inom utfrågning, intervjuledning, samverkan och insatsledning. Emelie har även ansvarat för utbildning och utveckling inom dessa områden.

  Dessa samlade erfarenheter gör Emelie till en mycket uppskattad konsult som självständigt kan driva utvecklingsprojekt, leda workshops samt utforma djupgående analyser inom säkerhetsskydds- och verksamhetsskyddsområdet.

  Emelies erfarenhet från samverkan och insatsledning gör även henne till en effektiv facilitator mellan en verksamhets olika funktioner och avdelningar, exempelvis HR-avdelningen och säkerhetsfunktionen – något som adderar en viktig dimension då effekten av säkerhetsarbete ofta genereras genom ett aktivt samarbete mellan säkerhetsfunktionen och andra avdelningar.

  Emelie är även en uppskattad utbildare inom både säkerhetsskydd och samtalsledning och har gedigen erfarenhet av säkerhetsprövningsintervjuer, både som utförare och som utbildare.

  Emelie är en inkännande lyssnare som är mån om att snabbt förstå sin kunds unika utmaningar och behov. Emelie sätter ett stort värde på att förvalta förtroende, alltid leverera mot uppsatta mål och att skapa långsiktiga mervärden.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb