Möt våra säkerhetskonsulter

 • Pierre Gudmundson

  Pierre är SRI:s grundare och idag verksam som senior säkerhetskonsult och övergripande ansvarig för Security Solutions på SRI. Han har en bakgrund från Försvarsmakten och Polisen. Pierre besitter en särskilt djup expertis inom personalsäkerhetsområdet men även generellt inom säkerhetsskydd.

  Pierre har förmågan att se både det stora och det lilla, det strategiska och det operativa och kan agera rådgivande med hänsyn tagen till flera perspektiv samtidigt. Han är van vid högt tempo och komplexa utmaningar. Han är en van projektledare, utbildare och alltid uppskattad föreläsare. Han är klarsynt, kommunikativ och lösningsorienterad. Han arbetar prestigelöst och kan tryggt förflytta dig och din organisation från A till B, från röd till grön sida.

  Pierre hjälper bland annat SRI:s kunder med att bygga säkerhetsfunktionens varumärke och värdeskapa internt, skapa en positiv kultur och medarbetarengagemang för och runt säkerhetsfrågorna, han engagerar och utbildar brett och djupt organisationens ledning, chefer och medarbetare, föreläser om olika ämnen som är relaterade till säkerhetsskydd/personalsäkerhet och han kan även bistå med att avlasta och förstärka en organisations säkerhetsfunktion eller tillfälligt ersätta som tillförordnad säkerhetschef under en period som interimslösning.

  Pierre Gudmundson - Säkerhetsskyddskonsult och expert inom personalsäkerhet

  Erica Eriksson

  Erica är Affärsområdeschef för Säkerhetsskydd på SRI. Med sin bakgrund från Försvarsmakten och Polisen och med sin gedigna expertis inom personalsäkerhet i ryggen hjälper hon arbetsgivare att skapa trygghet i organisationen.

  Erica hjälper SRI:s kunder med strategiskt så väl som operativt arbete kring säkerhet kopplat till personal. Operativt arbetar hon ofta med säkerhetsprövningar, utredningsarbete kring personalärenden, utbildningar inom ämnen som personalsäkerhet och säkerhetsskydd och samtalsteknik, policyarbete, certifikaten känd avsändare och känd leverantör inom luftfartsskydd samt reaktiva personalärenden kopplade till säkerhet.

  På ett strategiskt plan kan Erica bland annat bistå med kunskap och konsultation kring säkerhetsskyddslagens innebörd för organisationen, utformning och implementation av rutiner och processer eller strategiskt arbete kring specifika säkerhetsskyddsrelaterade frågor.

  Erica Eriksson - Expert inom personalsäkerhet på SRI

  Daniel Rönnbäck

  Daniel arbetar som senior säkerhetsspecialist på SRI med fokus på inhämtande samtal, utredningar och utbildning inom avancerad samtalsteknik.

  Daniel anlitas frekvent som konsult av SRI:s kunder vid exempelvis eskalerade och komplexa säkerhetsprövningsintervjuer, utredande samtal, reaktiva säkerhetssamtal, executive-rekryteringar samt internationell intern mobilitet/relocation av anställda i riskområden.

  Daniels utbildnings- och utvärderingserfarenhet sträcker sig från grundläggande till avancerad och mycket avancerad nivå.

  Daniel har en bakgrund i Försvarsmakten och har arbetat internationellt med metodutveckling av samtalsteknik i samarbete med bland andra Federal Bureau of Investigation (FBI) och FN:s fredsbevarande insatsorganisation.

  Daniel föreläser och utbildar inom samtalsteknik och syftesstyrda samtal samt utbildar både i klassrumsbaserade, verksamhetsanpassade utbildningar samt genom e-learning. Han arbetar även internt på SRI med företagets produkter inom säkerhetsskydd, verksamhetsskydd och luftfartsskydd.

  Daniel är en van samtalsledare, föreläsare, pedagog och rådgivare. Han har en god förmåga att se den stora bilden och är van vid att sätta sig in i en verksamhets generella behov men även bistå med lösningar för mycket nischade verksamheter med komplexa behov och utmaningar.

  Daniel Rönnbäck - Säkerhetsspecialist på SRI
® Scandinavian Recruitment Intelligence 2022 | Skapad av Lightweb