För kandidater:

Vanliga frågor och svar om bakgrundskontroller

På den här sidan hittar du som kandidat information om SRI:s bakgrundskontroller samt svar på vanliga frågor.

(Information in English)

Om du ska genomgå en så kallad LFD-kontroll, se våra svar på vanliga frågor kopplat till LFD-prövning här.

Om du behöver support, kontakta oss gärna via support@sri.se så hjälper vi dig.


Observera:
Det har kommit till SRI:s kännedom att individer har blivit kontaktade över telefon eller via direktmeddelande i sociala medier och uppmanats att ge sitt godkännande till bakgrundskontroller från SRI genom bankdosa. Denna typ av samtal/kontakttagningsförsök är scam-försök och vi uppmanar till försiktighet.

Vi på SRI hanterar endast godkännande via mobilt BankID med tydliga instruktioner som skickas ut via e-post och SMS. Vi tar aldrig kontakt över telefon för att be om godkännande. Om du har blivit kontaktad och är tveksam, hör gärna av dig till oss via telefon: 08-30 30 73 eller via e-post: support@sri.se

SÅ GÅR EN BAKGRUNDSKONTROLL TILL

Aktivering: Arbetsgivaren beställer en bakgrundskontroll hos oss på SRI.

Samtycke 1: Du som kandidat får ett första SMS och ett mail från oss på SRI där vi ber om ditt samtycke för att påbörja inhämtning av information om dig för att genomföra en bakgrundskontroll. Du samtycker snabbt och enkelt med ditt BankID.

Insamling och analys: När vi fått ditt samtycke påbörjar vår analytiker arbetet med din bakgrundskontroll. Insamlad data och information sammanställs och analyseras.

Samtycke 2: När din bakgrundskontroll är färdig skickar vi ett SMS och ett mail med en länk till din rapport. Först när du har läst och samtyckt till din rapport genom BankID skickas den vidare till arbetsgivaren.

Klart! Arbetsgivaren får tillgång till din bakgrundskontroll i en högkrypterad och GDPR-säker webbportal.

Destruering: Maximalt sju (7) dagar efter att din rapport levererats till arbetsgivaren destrueras den och alla relaterade personuppgifter.

Tips! Ju snabbare du har möjlighet att lämna ditt samtycke, desto snabbare kan arbetsgivaren gå vidare med dig i rekryteringsprocessen.

Tänk på att du aldrig är tvingad att samtycka till något du inte känner dig bekväm med. Ta i så fall denna dialog direkt med arbetsgivaren. Ställ frågor som gör att du känner dig trygg. Samtyck såklart endast efter att du granskat och bedömer rapporten som korrekt och att du känner dig bekväm med att den levereras.”

DET HÄR ÄR SRI

SRI är specialiserade på att hjälpa arbetsgivare att genomföra säkra rekryteringar. Som ett av Sveriges mest anlitade bolag för bakgrundskontroller är din integritet vår högsta prioritet. Därför hanteras all personlig information i en högkrypterad och GDPR-säker miljö.

Som en av få leverantörer i Sverige erbjuder vi det som kallas för dubbelt samtycke i våra processer. Det innebär att du som kandidat får möjlighet att ge ditt samtycke med hjälp av BankID både innan en bakgrundskontroll påbörjas och innan arbetsgivaren får tillgång till den färdiga bakgrundskontrollen och din personliga information.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM BAKGRUNDSKONTROLLER

Samtycke innebär att du godkänner att SRI, på uppdrag av den tilltänkta arbetsgivaren, får samla in information om dig från öppna källor samt sammanställa dessa i en bakgrundskontroll-rapport. 

På SRI använder vi BankID som verifieringsmetod för att du ska kunna lämna ditt samtycke på ett så säkert sätt som möjligt. Samtyckesprocessen är även en viktig del av GDPR.  

Det går utmärkt att samtycka även med Android-telefoner, men webbläsaren fungerar lite annorlunda tillsammans med BankID än en iPhone.

Gör så här:

  • Kopiera länken till rapporten som du fått i ditt SMS eller mail.
  • Klistra in och öppna länken i en webbläsare, t.ex. Google Chrome.
  • Godkänn med BankID för att öppna upp rapporten och gå sedan tillbaka till webbläsaren för att ta del av innehållet i rapporten innan slutgodkännande.

I det första samtycket ger du SRI, på uppdrag av den tilltänkta arbetsgivaren, tillåtelse att påbörja insamling av information.

Genom det andra samtycket får du möjlighet att godkänna den rapport som sammanställts. Dubbelt samtycke skapar en transparent och inkluderande process för dig som kandidat. 

Om ditt BankID inte svarar eller om du inte har möjlighet att knappa in din sex-siffriga kod kan det bero på att arbetsgivaren som skickat ut förfrågan om bakgrundskontroll till dig har skrivit in ett felaktigt personnummer.

Om detta inträffar, ta gärna kontakt med arbetsgivaren och dubbelkolla så att de har uppfattat ditt personnummer rätt.

Om ditt BankID svarar kan du behöva uppdatera ditt BankID ifall att du inte har aktiverat automatiska app-uppdateringar i din mobila enhet. 

Det beror på bakgrundskontrollens omfattning. Våra mest grundläggande bakgrundskontroller innehåller information om ekonomi, juridiska förekomster och bolagsengagemang. 

Mer djupgående kontroller kan exempelvis inkludera verifiering av tidigare utbildningar och arbetsgivare, kontroll av körkortsinnehav eller synlighet och aktivitet i sociala medier. Vad som kontrolleras i respektive kontroll framgår i den information du som kandidat får när du samtycker till kontrollen. 

Absolut. När din rapport är färdigställd får du möjlighet att läsa och godkänna rapporten innan den skickas vidare till arbetsgivaren. Du får ett SMS-meddelande med en länk till din rapport och du godkänner snabbt och enkelt med hjälp av BankID 

Rapporten finns tillgänglig hos SRI i maximalt 7 arbetsdagar efter att den färdigställts. Sedan raderas rapporten och alla personuppgifter per automatik.

Arbetsgivaren har möjlighet att läsa rapporten i portalen men kan också välja att ladda ner en kopia av rapporten och om de väljer att göra det så ansvarar de för att lagring och radering sker i enlighet med GDPR.

Det beror på bakgrundskontrollens omfattning, allt från en arbetsdag till en arbetsvecka. 

Då arbetsgivaren gör sin beställning så måste de också ange vem som specifikt ska ha möjlighet att läsa bakgrundskontroll-rapporten.

Arbetsgivaren kan ange maximalt fem (5) medarbetare med läsbehörighet. Oftast anges 1–2 medarbetare som kan läsa vilket oftast har att göra med att de behöver kunna komma åt en rapport även om den ena blir sjuk eller får förhinder.

Självklart, detta är en rättighet enligt GDPR. Vi på SRI erbjuder alltid i samband med att vi frågar efter ditt andra samtycke även möjlighet att själv ladda ner din rapport.

På så sätt får du enkelt och säkert tillgång till de uppgifter vi sammanställt.

Självklart, detta är en rättighet enligt GDPR.  Du har rätt att begära att SRI korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

Du behöver då kunna hänvisa till en specifik informationskälla där informationen du anser vara felaktig, kan styrkas och bekräftas.

Vi erbjuder möjlighet att ladda ner din egen rapport i samband med att vi ber dig om ditt andra samtycke till rapporten.

När och om du gör detta så övertar du också ett ansvar för att du kan lagra denna pdf-fil på ett för dig säkert sätt. SRI tar inte ansvar för hur filen sprids eller konsekvenser som uppstår efter att en nedladdning har skett.

Vår rekommendation är att inte ladda ner filen om du inte absolut känner att du har ett behov av detta. Datasäkerhet är svårt och kräver kunskap och mycket arbete, har du inte möjlighet att lagra filen säkert och du känner att den innehåller känsliga uppgifter som du inte vill ska spridas, fundera då en extra gång på om du verkligen bör ladda ner filen.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb