Expertis inom Personalsäkerhet

Personalsäkerhet

Personalsäkerhet ska förebygga brott och se till att endast lojal och pålitlig personal tillåts arbeta med och komma i kontakt med känslig och skyddsvärd information. Personalsäkerhet handlar också om utbildning och att de som omfattas av säkerhetsskyddslagen faktiskt har den kunskap och förståelse för lagen och dess syfte, som behövs för att kunna ta ett eget, personligt ansvar.

På SRI har vi lång erfarenhet av personsäkerhet och kan erbjuda kunniga säkerhetskonsulter och erfarna intervjuledare med specialistkompetens som hjälper våra kunder att rekrytera tryggt och stärka sitt säkerhetsskydd.

Upptäck våra tjänster inom Personalsäkerhet:

Grundutredning

En grundutredning är en utredning som syftar till att uppnå en god personkännedom om den som ska säkerhetsprövas. Vid en säkerhetsprövning ska en helhetsbedömning kunna göras. Grundutredningen omfattar inhämtning och bearbetning av offentlig information, bedömning av denna information samt en därefter följande säkerhetsprövningsintervju. Uppgifter som är eller kan antas vara relevanta ska omfattas.

SRI:s analytikerteam besitter hög kompetens och lång erfarenhet av arbete med analys och informationsinhämtning kopplat till grundutredningar för säkerhetsprövning såväl som bakgrundskontroller i rekryteringssyfte.

Grundutredning vid säkerhetsprövning
SRI:s helhetskoncept för säkerhetsprövning, uppföljande säkerhetsprövning och säkerhetsutbildning

Helhetskoncept för säkerhetsprövning

En säkerhetsprövning är en viktig process som genomförs i ett antal viktiga delmoment: Grundutredning, säkerhetsprövningsintervju och säkerhetsutbildning. Ju mer noggrant varje steg genomförs desto klarare blir bilden av den prövade och desto enklare blir det för ansvarig chef att fatta ett lämplighetsbeslut.

På SRI har vi lång erfarenhet av alla delar i säkerhetsprövningsprocessen, från förberedande arbete inför att personer ska inplaceras i säkerhetsklass till genomförande av grundutredningar, säkerhetsprövningsintervjuer och uppföljande.

Utbildning

På SRI har vi många års erfarenhet av att utbilda inom säkerhetsområdet. Vi har en egen utbildningsplattform för digitala säkerhetsutbildning där medarbetare när som helst på året eller dygnet kan gå någon av våra e-kurser, exempelvis våra uppskattade kurser ”Grundkurs i säkerhetsskydd”, ”Samtalsledare säkerhetsprövning” och ”Uppföljande säkerhetsprövning”.

Vi erbjuder även flera klassrumsbaserade och verksamhetsanpassade utbildningar inom säkerhetsskydd och personalsäkerhet och föreläser regelbundet om bland annat systematiskt och proaktivt säkerhetsskyddsarbete, insiderprevention och om statsaktörer och dess påverkan på svenska verksamheter.

Välkommen till vår akademi!

Utbildning - Säkerhetsutbildning
Säkerhetskonsulter inom säkerhetsskydd och personalsäkerhet

Konsultation inom personalsäkerhet och säkerhetsskydd

SRI är mer än bara en leverantör av bakgrundskontroller. Vår långa erfarenhet från säkerhetsarbete inom både offentlig- och privat sektor gör att vi kan bistå med kvalificerat konsultstöd inom många HR- och säkerhetsrelaterade frågor, göra säkerhetsanalyser och utforma hotbildsbeskrivningar och hjälpa organisationer att bedriva strategiska projekt.

Certifikaten Känd avsändare & Känd leverantör

öretag som vill frakta varor med flygplan kan välja att bli Kända avsändare.  Den Kända avsändaren hanterar då vissa säkerhetsrutiner direkt på företaget vilket medför ett snabbare och enklare förfarande på flygplatsen. För att vara Känd avsändare måste företaget uppfylla en hel del krav.

Även företag som levererar varor till flygplatser eller förnödenheter vilka skall användas ombord på flygplan kan ansöka om ett enklare förfarande vid införsel dessa företag är då Kända leverantörer.

Personalsäkerhet Känd avsändare Känd leverantör

Referenskund: Luleå Energi

“I vårt systematiska personalsäkerhetsarbete som vi bedriver inom Luleå Energi-koncernen är SRI det perfekta komplementet. Med sin plattform och sina digitala verktyg underlättar de vårt dagliga arbete. Med deras kunskap, professionalitet och tillgänglighet tar de oss dessutom vidare till nästa nivå.”
Katharina Frank, HR Chef, Luleå Energi

Upptäck hur vår referenskund Luleå Energi, med stöd av SRI:s säkerhetskonsulter, implementerat digitala verktyg för att underlätta och skapa förutsättningar för ett systematiskt personalsäkerhetsarbete, introducerat nya digitala säkerhetsutbildningar samt processer för strategiskt säkerhetsskyddsarbete i koncernen.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb