Lagen om Försäkringsdistribution (LFD)

LFD-prövning

LFD-PRÖVNING FRÅN SRI

På SRI är vi specialister inom bakgrundskontroller och LFD-prövning inom ramen för Lagen om Försäkringsdistribution och IDD, Insurance Distribution Directive.

I vår högkrypterade och GDPR-säkra portal kontrollerar vi alla parametrar som exempelvis näringsförbud, förvaltarskap eller återkallade tillstånd. Vår portal sköter dessutom om hela processen för regelbunden uppföljande LFD-prövning.

Digital LFD-prövning skapar:

 • Förbättrad tidseffektivitet samt avsevärd förkortning av ledtider för både dig som arbetsgivare och för medarbetaren som ska prövas.
 • Förbättrad transparens i processen.
 • Förbättrad samtyckesprocess med hjälp av BankID-verifiering i två steg.
 • Förbättrad kontroll och tydlig översikt över vilka medarbetare som har prövats.
 • Förbättrad GDPR-efterlevnad genom att data lagras i SRI:s högkrypterade miljö.
 • Förenklad hantering av uppföljande LFD-prövning med hjälp av automatiserade och tidsinställda beställningar.

Uppföljande LFD-prövning

 • I samband med aktivering av den initiala LFD-prövningen schemaläggs en digital uppföljande LFD-prövning.
 • Du som arbetsgivare bestämmer själv hur ofta den uppföljande kontrollen ska genomföras och vilka kontrollpunkter som ska följas upp och kontrolleras igen. Standard-intervall är 24 månader.
 • Medarbetaren får då per automatik en förfrågan om samtycke till uppföljande prövning efter 12, 24 eller 36 månader.
 • LFD-administratören hos er kan sedan över tid följa upp på vilka medarbetare som har en pågående prövning, vilka som är schemalagda framåt samt vilka som är arkiverade.
 • Tidigare anställda som måste finnas kvar för regelefterlevnad kan arkiveras i portalen, vilket innebär att de lagras under fem år för att sedan raderas per automatik.
 • Hela processen hanteras snabbt, enkelt, GDPR-säkert och helt enligt gällande regulatoriska krav direkt i SRI-portalen.
 • SRI-portalen erbjuder även tekniska förutsättningar för dataöverföring så att även tidigare genomförda kontroller kan läggas in för uppföljande prövning.

CASE: Söderberg & Partners

Söderberg & Partners - Bakgrundskontroller genom SRI

”Först och främst så tycker vi att vi fått väldigt mycket mer ordning och reda. Chefer och medarbetare vet vart dokumentation finns och kan fånga upp historiska data på ett enkelt sätt. Ingen behöver längre ge sig på att leta i lokala mappar, hemkataloger eller i en skrivbordshurts efter gamla medarbetarsamtal.”

”Vi har tagit bort ett jobbigt och tidskrävande moment från våra nya kollegor och på ett modernt och väldigt smidigt sätt underlättat för dem i sin onboarding.”

”Självklart har digitaliseringen av dessa processer även resulterat i en säkrare vardag i och med att vi får påminnelser från ett system om det exempelvis saknas dokument och vi kan istället jobba med kvalitetssäkrande stickprov än att göra manuella checklistor för att säkerställa att all dokumentation är på plats.”

”En annan effektvinst är att vi minskat personberoendet och har fått en bättre översikt. Om vi ser till bakgrundskontroller så har tid även kunnat frigöras från att titta på fysiska dokument, skanna och arkivera vilket bidrar till ökad effektivitet i vår övriga leverans internt.”
– Jenny Persson, HR-chef på Söderberg & Partners


Söderberg & Partners vann silver i kategorin ”Digital förflyttning” på prestigefulla Magnet Awards för sin digitalisering av LFD-prövningar med hjälp av SRI.

Organisationen kunde efter introduktion av SRI:s verktyg se en minskad tidsåtgång för den prövade med 90% och en minskad tidsåtgång för processägaren med 85% samtidigt som exponeringen mot GDPR minskade avsevärt.

Dessutom eliminerades risken att genomföra kontroller på personer med skyddad identitet.

Upptäck hur Söderberg & Partner digitaliserat sina HR-funktioner och hur de nya arbetssätten tagit emot i vår intervju med HR-chef Jenny Persson.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb