Kunskap, resurser och omvärldsbevakning

SRI Kompass

Det här är Kompass

Kompass är ett levande kunskapsbibliotek och digital stödresurs för hela organisationen.

I Kompass delar SRIs säkerhetsexperter och säkerhetsanalytiker löpande med sig av sin samlade kunskap, föreläsningar, omvärldsbevakningar och sitt samlade resursbibliotek av verktyg, tips, lathundar, externa resurser och mycket mer.

Kompass hjälper säkerhetsfunktionen att snabbt kunna sprida kunskap och bygga säkerhetskultur inom ämnen relaterade till säkerhetsskydd och personalsäkerhet, verksamhetsskydd och insiderprevention och andra kringliggande relevanta ämnen.

Tjänsten syftar till att vara en kunskapspåfyllande och avlastande resurs där säkerhetsorganisationen är första mottagare.

SRI Kompass - Digital resurs inom säkerhetsskydd och personalsäkerhet, verksamhetsskydd och insiderprevention.

Stora delar av innehållet kan sedan enkelt laddas ner för vidare distribution via exempelvis e-post till medarbetare, chefer, HR och andra interna mottagare, publicering på eget intranät, utskrift. Innehållet kan även med fördel visas på helskärm under en utbildning eller ett möte.

Allt med fokus på att hjälpa säkerhetsfunktionen, chefer, medarbetare och HR att tillsammans skapa en tryggare arbetsplats, bygga säkerhetskultur och bidra ännu bättre till ett säkrare samhälle.

Kunskapsbank inom säkerhet

Kompass är anpassad för verksamhetens olika funktioners behov. Våra resurser är pedagogiskt utformade för att passa både säkerhetsfunktionen, chefer, HR och enskilda medarbetare.

 • Guider och resurser för chefer och medarbetare
 • Hotaktörsbeskrivningar
 • Omvärldsbevakningsrapporter
 • Infographics
 • Inbäddade digitala föreläsningar
 • Redigerbara dokument, mallar och verktyg

  Format

  Kompass består av ett antal olika pedagogiskt utformade format som alla syftar till att underlätta för säkerhets-funktionen att sprida kunskap på olika sätt.

  • Nedladdningsbara pdf:er
  • Inbäddade digitala föreläsningar
  • Redigerbara mallar och verktyg
  • Ljudspår
  • Länkar till externa rapporter, case, studier och resurser

  Vill du veta mer eller få en demo av SRI Kompass?

  Kontakta oss genom formuläret nedan eller via telefon 08-30 30 73.   ® Scandinavian Recruitment Intelligence 2022 | Skapad av Lightweb