Kunskap, resurser och omvärldsbevakning

SRI Kompass

Det här är Kompass

Kompass är ett levande kunskapsbibliotek och digital stödresurs för hela organisationen.

I Kompass delar SRIs säkerhetsexperter och säkerhetsanalytiker löpande med sig av sin samlade kunskap, föreläsningar, omvärldsbevakningar och sitt samlade resursbibliotek av verktyg, tips, lathundar, externa resurser och mycket mer.

Kompass hjälper säkerhetsfunktionen att snabbt kunna sprida kunskap och bygga säkerhetskultur inom ämnen relaterade till säkerhetsskydd och personalsäkerhet, verksamhetsskydd och insiderprevention och andra kringliggande relevanta ämnen.

Tjänsten syftar till att vara en kunskapspåfyllande och avlastande resurs där säkerhetsorganisationen är första mottagare.

”Vi tycker att Kompass är väldigt bra
och uppskattar det gedigna arbete
som ligger bakom dessa resurser.

Vi har stor nytta av tjänsten i vår egen
process för omvärldsbevakning.”

SRI Kompass - Digital resurs inom säkerhetsskydd och personalsäkerhet, verksamhetsskydd och insiderprevention.

Stora delar av innehållet kan sedan enkelt laddas ner för vidare distribution via exempelvis e-post till medarbetare, chefer, HR och andra interna mottagare, publicering på eget intranät, utskrift. Innehållet kan även med fördel visas på helskärm under en utbildning eller ett möte.

Allt med fokus på att hjälpa säkerhetsfunktionen, chefer, medarbetare och HR att tillsammans skapa en tryggare arbetsplats, bygga säkerhetskultur och bidra ännu bättre till ett säkrare samhälle.

Kompass finns även tillgänglig på engelska, vilket skapar ytterligare värde för internationella organisationer och organisationer med icke-svenskspråkig personal eller konsulter.

Rundvandring i Kompass

”Vinnergi har ett behov av att kunskapsutveckla organisationen och hitta smarta stöd till vår säkerhetsfunktion. Givet omvärldsläget bidrar också SRI:s digitala tjänst Kompass till vår omvärldsbevakning.

Vi uppskattar att tjänsten innehåller delar som hjälper hela vår organisation att bidra till en stark och medveten säkerhetskultur. Kompass innehåller värdefulla resurser för både den enskilde medarbetaren, för chefer, HR och rekryterare, ledningsgruppen samt för säkerhetsfunktionen.

Materialet uppdateras frekvent och kunskapsbanken växer hela tiden med nytt innehåll som relaterar till både omvärldsläget och till nya behov och krav inom verksamhetsskydd, säkerhetsskydd och compliance.”
– Pierre Wallgren, VD på Vinnergi

Kunskapsbank inom säkerhet

Kompass är anpassad för verksamhetens olika funktioners behov. Våra resurser är pedagogiskt utformade för att passa både säkerhetsfunktionen, chefer, HR och enskilda medarbetare.

 • Guider och resurser för chefer och medarbetare
 • Hotaktörsbeskrivningar
 • Omvärldsbevakningsrapporter
 • Infographics
 • Inbäddade digitala föreläsningar
 • Redigerbara dokument, mallar och verktyg

Format

Kompass består av ett antal olika pedagogiskt utformade format som alla syftar till att underlätta för säkerhets-funktionen att sprida kunskap på olika sätt.

 • Nedladdningsbara pdf:er
 • Inbäddade digitala föreläsningar
 • Redigerbara mallar och verktyg
 • Ljudspår
 • Länkar till externa rapporter, case, studier och resurser

Vill du veta mer eller få en demo av Kompass?

Kontakta oss genom formuläret nedan eller via telefon 08-30 30 73.  ® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb