Säkerhetsutbildning med fokus på personalsäkerhet och säkerhetsskydd

Säkerhetsutbildning från SRI

SRI Academy är vårt utbud av säkerhetsutbildningar och där vi tappat vår kunskap och långa erfarenhet inom säkerhet, säkerhetsskydd och personalsäkerhet på flaska. Vi erbjuder både digitala kurser, klassrumsbaserade utbildningar såväl som öppna och verksamhetsanpassade föreläsningar.

Med hjälp av våra olika utbildningar och föreläsningar höjs verksamhetens kunskapsnivå, medvetandenivå och sensoriska nivå inom säkerhet – något som i förlängningen bidrar till en förbättrad säkerhetskultur i hela organisationen.

Välkommen till SRI Academy!

Hur föredrar du att lära dig?

Knapparna nedan hjälper dig att hitta rätt kurs, utbildning eller föreläsning snabbt:

DIGITALA KURSER

I vår digitala utbildningsplattform erbjuder vi organisationer all vår erfarenhet inom säkerhet, tappad på flaska och paketerad i ett modernt och pedagogiskt format.

Utbildningarna är professionellt producerade och består av mixad media såsom video, ljud, text, och nedladdningsbart material för maximal lärupplevelse. Löpande kunskapskontroller, slutprov och mätning av aktivitet säkerställer att deltagaren tagit del av kursen.

Efter godkänt slutprov kan sedan kursdeltagaren ladda ner sitt eget diplom som även innehåller en äkthetsstämpel som underlättar till exempel SUA-kontroller.

Scrolla ner för att upptäcka och boka plats på alla våra digitala kurser!

FÖRDELAR FÖR ORGANISATIONEN:

 • Modernt, digitalt och mobilvänligt sätt att utbilda organisationen
 • Pedagogiska utbildningsproduktioner med engagerande användarupplevelse
 • Full kontroll på vem som genomfört en kurs/certifierats och när
 • Professionellt producerade utbildningar
 • Tids- och kostnadseffektivt
 • Geografiskt oberoende
 • Hela kursadministrationen sköts av SRI
 • Underlättar SUA-kontroller tack vare samlad data och äkthetskontroll på certifikat

FÖRDELAR FÖR KURSDELTAGAREN:

 • Pedagogisk och intuitiv lärupplevelse
 • Modernt, digitalt och mobilvänligt sätt att utbilda/certifiera sig
 • Kurser kan genomföras när som helst på dygnet
 • Geografiskt oberoende
 • Tids- och kostnadseffektivt
 • Grundkurs i säkerhetsskydd

  Den här utbildningen riktar sig till verksamheter som bedriver verksamhet som är säkerhetsklassad.

  Deltagaren får en grundläggande förståelse för vad säkerhetsskydd är, varför säkerhetsskydd finns samt hur ett systematiskt säkerhetskyddsarbete skall genomföras för att ge effekt samt leva upp till de lagkrav som finns.

  Läs mer
 • Protective security basic training

  Engelsk version av Grundkurs i säkerhetsskydd

  Den här utbildningen riktar sig till verksamheter som bedriver verksamhet som är säkerhetsklassad.

  Deltagaren får en grundläggande förståelse för vad säkerhetsskydd är, varför säkerhetsskydd finns samt hur ett systematiskt säkerhetskyddsarbete skall genomföras för att ge effekt samt leva upp till de lagkrav som finns.

  Läs mer
 • Intervjuledare säkerhetsprövning

  Den här utbildningen ger en grundläggande förståelse för vad säkerhetsprövning är, syftet med säkerhetsprövningen och framför allt – insikter, kunskap och användbara verktyg kring hur en säkerhetsprövning bör genomföras.

  Läs mer
 • Uppföljande säkerhetsprövning

  Den här kursen riktar sig till dig som på något sätt har ansvar för personer som har tillgång till säkerhetskänslig information eller som deltar i säkerhetskänslig verksamhet.

  Kursen ger deltagaren kunskap och förståelse för vilka typer av beteenden som skulle kunna vara indikatorer på att någon har hamnat i en inte önskad situation, vilket i sin tur skulle kunna leda till ökade risker och sårbarheter.

  Läs mer
 • Säkerhetsskyddsavtal för leverantörer

  Den här kursen riktar sig primärt till dig som är leverantörsorganisation till en säkerhetskänslig verksamhet. Kanske har din organisation redan ingått ett säkerhetsskyddsavtal med en annan verksamhet, eller så kanske det har aktualiserats i och med ett kommande affärsavtal.

  Du kommer även att få konkret kunskap och verktyg som hjälper dig att arbeta både strukturerat och säkert med ditt säkerhetsskyddsavtal, hela vägen från tecknande av avtal till avslut.

  Läs mer
 • Introduktionskurs till OSINT med fokus på Google (för offentlig sektor)

  Den här kursen är en introduktionskurs till OSINT, informationsinhämtning i öppna källor, med fokus på Google som sökverktyg.

  Kursen är specifikt utformad för offentliga verksamheter såsom myndigheter, kommuner samt statliga och kommunala bolag och inkluderar ett specifikt framtaget case kopplat till utredningsarbete inom myndighet.

  Läs mer
 • Luftfartsskydd: Känd avsändare

  Den här utbildningen är specifikt utformad för verksamheter som lyder under Transportstyrelsens certifikat Känd avsändare för flygfrakt.

  Utbildningen ger deltagaren en övergripande helhetsbild av historiska händelser som påverkat luftfarten, en insyn i både hotet utifrån och hotet inifrån samt kunskap och verktyg för att arbeta med luftfartsskydd och flygfrakt i praktiken.

  Läs mer
 • Luftfartsskydd: Känd leverantör

  Den här utbildningen är specifikt utformad för verksamheter som lyder under Transportstyrelsens certifikat Känd leverantör för leverans av varor till flygplatser.

  Utbildningen ger deltagaren en övergripande helhetsbild av historiska händelser som påverkat luftfarten, en insyn i både hotet utifrån och hotet inifrån samt kunskap och verktyg för att arbeta med luftfartsskydd och den här typen av leveranser i praktiken.

  Läs mer

KLASSRUMSBASERADE UTBILDNINGAR

 • 1-dagarsutbildning: Säkerhetsprövningsintervju – Teori (Stockholm)

  Den här klassrumsbaserade utbildningen ger en heltäckande teoretisk förståelse för vad säkerhetsprövning är, syftet med säkerhetsprövningen och framför allt – insikter, kunskap och användbara verktyg kring hur en säkerhetsprövning bör genomföras.

  Läs mer
 • 2-dagarsutbildning: Säkerhetsprövningsintervju – Teori + Övning (Stockholm)

  Den här klassrumsbaserade utbildningen ger en heltäckande förståelse för vad säkerhetsprövning är, syftet med säkerhetsprövningen och framför allt – insikter, kunskap och användbara verktyg kring hur en säkerhetsprövning bör genomföras.

  Som deltagare får du även testa dina nya kunskaper genom praktiska övningsmoment tillsammans med professionella skådespelare.

  Läs mer
 • Uppföljande säkerhetsprövning

  Läs mer
 • SUA Grund

  Läs mer
 • Utfrågning

  Läs mer
 • Samtalsledning

  Läs mer
 • Introduktion till säkerhetsskyddsanalys

 • Introduktion till att identifiera risker i organisationen

  Läs mer

FÖRELÄSNINGAR

 • VÄLKOMMEN TILL SRI SUMMIT 2024!

  Förra årets stora kunskapsevent blev mycket uppskattat och även helt fullbokat – så nu gör vi det igen. Den här gången med ännu fler föreläsare, fler högaktuella ämnen och fler deltagarplatser.

  Välkommen till SRI Summit 2024 i Stockholm den 5:e september – en heldag i vårt uppskattade ”öppet hus-format” som bjuder på föreläsningar inom högaktuella områden, kunskap, inspiration och nätverkande.

  Upptäck hela programmet och boka din plats:

  Läs mer
® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb