Säkerhetsutbildning med fokus på personalsäkerhet och säkerhetsskydd

Säkerhetsutbildning från SRI

SRI Academy är vårt utbud av säkerhetsutbildningar och där vi tappat vår kunskap och långa erfarenhet inom säkerhet, säkerhetsskydd och personalsäkerhet på flaska. Vi erbjuder både digitala kurser, klassrumsbaserade utbildningar såväl som öppna och verksamhetsanpassade föreläsningar.

Med hjälp av våra olika utbildningar och föreläsningar höjs verksamhetens kunskapsnivå, medvetandenivå och sensoriska nivå inom säkerhet – något som i förlängningen bidrar till en förbättrad säkerhetskultur i hela organisationen.

Välkommen till SRI Academy!

Hur föredrar du att lära dig?

Knapparna nedan hjälper dig att hitta rätt kurs, utbildning eller föreläsning snabbt:

DIGITALA KURSER

I vår digitala utbildningsplattform erbjuder vi organisationer all vår erfarenhet inom säkerhet, tappad på flaska och paketerad i ett modernt och pedagogiskt format.

Utbildningarna är professionellt producerade och består av mixad media såsom video, ljud, text, och nedladdningsbart material för maximal lärupplevelse. Löpande kunskapskontroller, slutprov och mätning av aktivitet säkerställer att deltagaren tagit del av kursen.

Efter godkänt slutprov kan sedan kursdeltagaren ladda ner sitt eget diplom som även innehåller en äkthetsstämpel som underlättar till exempel SUA-kontroller.

Scrolla ner för att upptäcka och boka plats på alla våra digitala kurser!

FÖRDELAR FÖR ORGANISATIONEN:

 • Modernt, digitalt och mobilvänligt sätt att utbilda organisationen
 • Pedagogiska utbildningsproduktioner med engagerande användarupplevelse
 • Full kontroll på vem som genomfört en kurs/certifierats och när
 • Professionellt producerade utbildningar
 • Tids- och kostnadseffektivt
 • Geografiskt oberoende
 • Hela kursadministrationen sköts av SRI
 • Underlättar SUA-kontroller tack vare samlad data och äkthetskontroll på certifikat

FÖRDELAR FÖR KURSDELTAGAREN:

 • Pedagogisk och intuitiv lärupplevelse
 • Modernt, digitalt och mobilvänligt sätt att utbilda/certifiera sig
 • Kurser kan genomföras när som helst på dygnet
 • Geografiskt oberoende
 • Tids- och kostnadseffektivt
 • Grundkurs i säkerhetsskydd

  Den här utbildningen riktar sig till verksamheter som bedriver verksamhet som är säkerhetsklassad.

  Deltagaren får en grundläggande förståelse för vad säkerhetsskydd är, varför säkerhetsskydd finns samt hur ett systematiskt säkerhetskyddsarbete skall genomföras för att ge effekt samt leva upp till de lagkrav som finns.

  Läs mer
 • Protective security basic training

  Engelsk version av Grundkurs i säkerhetsskydd

  Den här utbildningen riktar sig till verksamheter som bedriver verksamhet som är säkerhetsklassad.

  Deltagaren får en grundläggande förståelse för vad säkerhetsskydd är, varför säkerhetsskydd finns samt hur ett systematiskt säkerhetskyddsarbete skall genomföras för att ge effekt samt leva upp till de lagkrav som finns.

  Läs mer
 • Intervjuledare säkerhetsprövning

  Den här utbildningen ger en grundläggande förståelse för vad säkerhetsprövning är, syftet med säkerhetsprövningen och framför allt – insikter, kunskap och användbara verktyg kring hur en säkerhetsprövning bör genomföras.

  Läs mer
 • Uppföljande säkerhetsprövning

  Den här kursen riktar sig till dig som på något sätt har ansvar för personer som har tillgång till säkerhetskänslig information eller som deltar i säkerhetskänslig verksamhet.

  Kursen ger deltagaren kunskap och förståelse för vilka typer av beteenden som skulle kunna vara indikatorer på att någon har hamnat i en inte önskad situation, vilket i sin tur skulle kunna leda till ökade risker och sårbarheter.

  Läs mer
 • Säkerhetsskyddsavtal för leverantörer

  Den här kursen riktar sig primärt till dig som är leverantörsorganisation till en säkerhetskänslig verksamhet. Kanske har din organisation redan ingått ett säkerhetsskyddsavtal med en annan verksamhet, eller så kanske det har aktualiserats i och med ett kommande affärsavtal.

  Du kommer även att få konkret kunskap och verktyg som hjälper dig att arbeta både strukturerat och säkert med ditt säkerhetsskyddsavtal, hela vägen från tecknande av avtal till avslut.

  Läs mer
 • Introduktionskurs till OSINT med fokus på Google (för offentlig sektor)

  Den här kursen är en introduktionskurs till OSINT, informationsinhämtning i öppna källor, med fokus på Google som sökverktyg.

  Kursen är specifikt utformad för offentliga verksamheter såsom myndigheter, kommuner samt statliga och kommunala bolag och inkluderar ett specifikt framtaget case kopplat till utredningsarbete inom myndighet.

  Läs mer
 • Luftfartsskydd: Känd avsändare

  Den här utbildningen är specifikt utformad för verksamheter som lyder under Transportstyrelsens certifikat Känd avsändare för flygfrakt.

  Utbildningen ger deltagaren en övergripande helhetsbild av historiska händelser som påverkat luftfarten, en insyn i både hotet utifrån och hotet inifrån samt kunskap och verktyg för att arbeta med luftfartsskydd och flygfrakt i praktiken.

  Läs mer
 • Luftfartsskydd: Känd leverantör

  Den här utbildningen är specifikt utformad för verksamheter som lyder under Transportstyrelsens certifikat Känd leverantör för leverans av varor till flygplatser.

  Utbildningen ger deltagaren en övergripande helhetsbild av historiska händelser som påverkat luftfarten, en insyn i både hotet utifrån och hotet inifrån samt kunskap och verktyg för att arbeta med luftfartsskydd och den här typen av leveranser i praktiken.

  Läs mer

KLASSRUMSBASERADE UTBILDNINGAR

 • 1-dagarsutbildning: Säkerhetsprövningsintervju – Teori (Stockholm)

  Den här klassrumsbaserade utbildningen ger en heltäckande teoretisk förståelse för vad säkerhetsprövning är, syftet med säkerhetsprövningen och framför allt – insikter, kunskap och användbara verktyg kring hur en säkerhetsprövning bör genomföras.

  Läs mer
 • 2-dagarsutbildning: Säkerhetsprövningsintervju – Teori + Övning (Stockholm)

  Den här klassrumsbaserade utbildningen ger en heltäckande förståelse för vad säkerhetsprövning är, syftet med säkerhetsprövningen och framför allt – insikter, kunskap och användbara verktyg kring hur en säkerhetsprövning bör genomföras.

  Som deltagare får du även testa dina nya kunskaper genom praktiska övningsmoment tillsammans med professionella skådespelare.

  Läs mer
 • Uppföljande säkerhetsprövning

  Läs mer
 • SUA Grund

  Läs mer
 • Utfrågning

  Läs mer
 • Samtalsledning

  Läs mer
 • Introduktion till säkerhetsskyddsanalys

  Läs mer
 • Introduktion till att identifiera risker i organisationen

  Läs mer

FÖRELÄSNINGAR

 • Lägesbild: Föreläsning om insiders, riskindikatorer och ny forskning

  Insiderproblematik är ett växande problem och en stor utmaning för många verksamheter. Inte minst med tanke på att flera statsaktörer har ett uttalat behov av att tillskansa sig kunskap och innovationskraft inom ett flertal sektorer, många med koppling till högteknologi.

  I den här föreläsningen, som är en del av vårt uppskattade föreläsningskoncept ”Lägesbild”, belyser Pierre Gudmundson det ökade och ökande hotet från olika typer av insiders, vad den senaste forskningen tydligt pekar på och hur lärdomar från forskningen kan användas både i det preventiva och det proaktiva arbetet för att möta och motverka detta hot.

  Föreläsningen genomförs i Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö.

  Läs mer
 • Lägesbild: Föreläsning om statsaktörer och hotet mot svenska organisationer

  Vår omvärld fortsätter att vara volatil, osäker och konfliktfylld – och lägesbilden både sprider sig och eskalerar med illvilliga statsaktörer på frammarsch. Det som händer i vår omvärld påverkar Sverige och svenska verksamheter både direkt och indirekt.

  I den här föreläsningen, som är en del av vårt uppskattade föreläsningskoncept ”Lägesbild”, belyser Pierre Gudmundson den lägesbild som råder och pratar om hur kvalificerade statsaktörer, som på ett systematiskt och omfattande sätt, söker sårbarheter i vårt öppna och digitaliserade samhälle.

  Föreläsningen genomförs i Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö.

  Läs mer
® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb