Referenskunder

”Vi tycker att Kompass är väldigt bra
och uppskattar det gedigna arbete
som ligger bakom dessa resurser.

Vi har stor nytta av tjänsten i vår egen
process för omvärldsbevakning.”

Vinnergi - Referenskund Kompass - SRI

”Vinnergi har ett behov av att kunskapsutveckla organisationen och hitta smarta stöd till vår säkerhetsfunktion. Givet omvärldsläget bidrar också SRI:s digitala tjänst Kompass till vår omvärldsbevakning.

Vi uppskattar att tjänsten innehåller delar som hjälper hela vår organisation att bidra till en stark och medveten säkerhetskultur. Kompass innehåller värdefulla resurser för både den enskilde medarbetaren, för chefer, HR och rekryterare, ledningsgruppen samt för säkerhetsfunktionen.

Materialet uppdateras frekvent och kunskapsbanken växer hela tiden med nytt innehåll som relaterar till både omvärldsläget och till nya behov och krav inom verksamhetsskydd, säkerhetsskydd och compliance.”

– Pierre Wallgren, VD på Vinnergi

”Vi ser bakgrundskontroller från SRI som en kvalitetsstämpel. Kontrollerna skapar trygghet för oss. När vi får tillbaka bakgrundskontrollen vet vi att vi har en kandidat med den examen som har uppgetts och att det inte förekommer belastningar som kan vara besvärande för en viss roll.

Kunder, partners, leverantörer och andra intressenter ska se Familjens Jurist som en seriös aktör och att genomföra bakgrundskontroller i våra rekryteringar är en del i detta. Vi jobbar i två branscher, begravning och juridik, där förtroende för våra medarbetare är en förutsättning för att få nöjda kunder.

Användarvänligheten i SRI:s processer är dessutom på topp. Vi märker att kandidaterna gör sina steg i processen väldigt enkelt med tanke på hur snabbt vi på HR får tillbaka rapporten.”

Marielle Gunnarsson, HR-specialist på Familjens Jurist

Bakgrundskontroller - referenskund Fasticon

”För oss är det viktigt att våra rekryteringsprocesser håller en hög kvalitet, från start till mål. Att kvalitetssäkra kandidaterna är den sista pusselbiten och tillför ett stort mervärde för våra kunder. Processen för beställning av bakgrundskontroller är både snabb, säker och effektiv hos SRI. Vi är nöjda med samarbetet och kan varmt rekommendera SRI som leverantör.“

Sara Backlund, Affärsområdeschef Bemanning, Fasticon

Bakgrundskontroll - referenskund - Norén & Lindholm

”Norén & Lindholm är ett välrenommerat rekryteringsföretag i Mälardalen. Vi hjälper människor att få rätt chefer och medarbetare, rätt jobb, rätt utveckling och rätt rådgivning i allt vi gör. Vi brinner för att sammanföra och utveckla människor och vi är stolta över att kunna bidra till Mälardalens näringsliv.

SRI kompletterar våra processer på bästa sätt! Vi på Norén & Lindholm är mycket nöjda med vårt samarbete och värdet som bakgrundskontroller och digital referenstagning ger i tunga rekryteringsprocesser av chefer och specialister. Det är enkelt och smidigt med deras digitala lösningar.”
Niclas Bardh, VD, Norén & Lindholm

Heimstaden.

”I den enorma tillväxtfas vi befinner oss i, är vår rekryteringsprocess och kravet att säkerställa en hög kvalitet av slutkandidater stort, vilket gör att bakgrundskontroller känns självklart.

Valet av leverantör föll väldigt naturligt på Scandinavian Recruitment Intelligence, med en säker, digital och helt GDPR-säker portal, där kandidaten tydligt får samtycka innan kontrollen fastställs och vi som beställare tydligt kan se hur långt processen är genomförd.

Samarbetet med SRI fungerar väldigt bra, där de har en hög kompetensnivå i ämnet och en väldigt bra tillgänglighet för oss som kund. Vi rekommenderar dem varmt!”
Helena De Geer Sahlberg, Head of People & Culture Sweden, Heimstaden

Coop - Referenskund digital referenstagning

“Coop Sverige har under våren 2020 testat SRI:s referenstagningsverktyg inom vår verksamhet logistik. HR-funktionen på Coop Sverige var, under corona-epidemins högpunkt, i behov att på kort tid rekrytera upp väldigt många terminalarbetare – och testade då SRI:s verktyg.

Eftersom Coop har en stor terminal-verksamhet, som från olika platser i Mälardalen försörjer syd och mellan-Sverige med varor (torra, färska och frysta) behövde vi ett lättarbetat, robust verktyg. Vi prövade att arbeta i verktyget under en period då våra terminaler gick på mer än 100% och behovet av personal var enormt högt. Coop fann att verktyget var enkelt att administrera, hade hög säkerhet utifrån GDPR, samt bra rutin för verifiering av kandidater och referensgivare. Slutsatsen är SRI:s verktyg fyllde våra behov och mötte Coops den kravlista vi satt upp. Användare av systemet upplever att det är tidseffektivt och enkelt att använda för våra behov.

Under testperioden har SRI dessutom varit väldigt lyhörda för de behov vi har och integreringen har fungerat utan större störning.”
Jesper Linden, Coop

Referenskund bakgrundskontroll - The Place

”När The Place var ute efter ett samarbete kopplat till bakgrundskontroller ville vi hitta en partner som vi kunde känna oss helt trygga med. En snabb och smidig process är oerhört viktigt för vår affär och parametrar som objektivitet, integritet och säkerhet direkt avgörande för val av partner. Det hittade vi i SRI  som med sin långa erfarenhet från säkerhetsarbete och analys och med  smarta digitala lösningar säkerställer att delmomentet bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser sker tryggt, säkert och effektivt.”
Elisabeth Holmene, VD, The Place

Poolia - referenskund SRI bakgrundskontroller

”För oss på Poolia står alltid kvalitet i centrum, och med hjälp från SRI kan vi säkerställa att våra matchningar är kvalitetssäkrade och trygga för såväl våra kandidater som våra kunder. SRI erbjuder oss ett heltäckande koncept som känns modernt, tillgängligt och GDPR-anpassat.

SRI är specialister inom sitt område och vi inom vårt. Tillsammans underlättar vi för våra kunder att fatta rätt beslut kring sin fortsatta tillväxt och kring sin nästa medarbetare. Vi rekommenderar SRI varmt.”

Charlotte Sahlin, Marknadsområdeschef, Poolia

Referenskund SRI - CareerBuilder

“Vi har använt SR Intelligence vid flera tillfällen då vi rekryterat bland annat kundtjänstmedarbetare, säljare och CFO. Vi är mycket nöjda med både ett professionellt bemötande, tidsmässiga punktligheten och själva bakgrundskontrollen.”
Bedir Yasit – Finance Manager CareerBuilder Nordic AB

Matsmart - referenskund bakgrundskontroll - SRI

“Matsmart har under lång tid varit i en expansiv fas där behovet av duktiga medarbetare varit stort. Att arbeta tillsammans med SR Intelligence som partner vid alla nyrekryteringar har varit både effektivt och träffsäkert vilket har varit en trygghet i rekryteringsprocessen.”
Karl Andersson, Co-founder, Matsmart in Scandinavia AB

Personalsäkerhet på Luleå Energi

“I vårt systematiska personalsäkerhetsarbete som vi bedriver inom Luleå Energi-koncernen är SRI det perfekta komplementet. Med sin plattform och sina digitala verktyg underlättar de vårt dagliga arbete. Med deras kunskap, professionalitet och tillgänglighet tar de oss dessutom vidare till nästa nivå.”
Katharina Frank, HR Chef, Luleå Energi

Upptäck hur vår referenskund Luleå Energi, med stöd av SRI:s säkerhetskonsulter, implementerat digitala verktyg för att underlätta och skapa förutsättningar för ett systematiskt personalsäkerhetsarbete, introducerat nya digitala säkerhetsutbildningar samt processer för strategiskt säkerhetsskyddsarbete i koncernen.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb