Ny webinarserie hjälper dig att komma igång eller ta nästa steg med bakgrundskontroller

webinar bakgrundskontroller - kunskap från SRI

Nu bjuder vi in till en serie kunskapspåfyllande (och självklart kostnadsfria) webinar som syftar till att sprida kunskap kring tillämpningen av bakgrundskontroller.

Förhoppningen är att vi kan hjälpa dig som arbetar med bakgrundskontroller idag, eller som funderar på att införa dessa som ett verktyg i din verksamhets rekryteringsprocesser, att bland annat:

 • Få bättre förståelse för bakgrundskontroller som verktyg, när och hur de kan och bör appliceras – och varför.
 • Få bättre förståelse och kunskap om begreppen ”befattningsanalys”, ”mandat” och ”access” i relation till bakgrundskontroller.
 • Få mer kunskap hur tillämpningen av bakgrundskontroller inverkar på integritetsfrågor och GDPR.

Till vår hjälp har vi SRI:s Dennis Unefäldt som besitter djup kunskap om bakgrundskontroller. Dennis arbetar idag nära flera av Sveriges största rekryterings- och bemanningsföretag såväl som flera av Sveriges största offentliga och privata arbetsgivare som rådgivare kopplat till just bakgrundskontroller.

Dennis har arbetat både operativt och strategiskt med leverans av bakgrundskontroller samt utvecklat metodik för researchers och analytiker.

Varje webinar är 45 minuter långt och du väljer själv om du vill delta på ett enskilt tillfälle eller på alla tre.

Här nedan kan du läsa mer om innehållet i respektive webinar och boka din plats.

Välkommen!

Webinar 1: Kom igång med bakgrundskontroller – Vad är viktigt att tänka på?

bakgrundskontroll - vad är viktigt att tänka på?

I den första delen i vår webinarserie diskuterar vi ett antal viktiga frågeställningar som en verksamhet bör hantera och diskutera för att komma igång med bakgrundskontroller på ett bra och korrekt sätt.

Vi belyser frågor som:

 • Vad är organisationens anledning till att börja tillämpa bakgrundskontroller?
 • Hur bör hanteringen ske och vilka ska omfattas?
 • Vad innebär tillämpningen av bakgrundskontroller för organisationen?
 • Vilka förekomster kan man som arbetsgivare stöta på och hur bör man agera?

När: Den 3/10 kl. 11:00

Längd: 45 minuter

Webinar 2: Motivera tillämpningen av bakgrundskontroller – Befattningsanalys, Mandat och Access

bakgrundskontroller, befattningsanalys, mandat och access

När vi har kartlagt några av de mest grundläggande delarna kopplat till arbetet med bakgrundskontroller (som vi fokuserar på i Webinar 1) tar vi nästa steg och belyser begreppen Befattningsanalys, Mandat och Access med syftet att motivera granskningen och definiera rätt kontrollnivå.

Vi belyser frågor som:

 • Vilka är organisationens skyddsvärden?
 • Vilka risker finns kopplade till dessa skyddsvärden?
 • Vilken koppling finns mellan olika befattningars mandat, accessnivåer och identifierade skyddsvärden?

När: 10/10 kl. 11:00

Längd: 45 minuter

Webinar 3: Bakgrundskontroller och GDPR

bakgrundskontroller, gdpr och integritet

GDPR och korrekt hantering av personuppgifter är självklart en nyckelfaktor i arbetet med bakgrundskontroller. I den här sista och avslutande delen i vår webinarserie fokuserar vi på GDPR och belyser frågor som:

 • Hur befäster man grunden/berättigat intresse för granskning?
 • Vad är viktigt att betänka i personuppgiftshanteringen som uppstår vid tillämpningen av bakgrundskontroller?
 • Vad är att beakta som särskilt känsliga personuppgifter och vad innebär det?
 • Hur förhåller man sig till rätt nivå av granskning och den granskades integritet?

När: 17/10 kl. 11:00.

Längd: 45 minuter

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb