Säkerhetsprövningsintervjuer

Vad innebär en säkerhetsprövningsintervju?

Säkerhetsprövningsintervjun är inte någon vanlig anställningsintervju. Frågorna är mer närgångna och hela kontexten kräver en öppenhet och ärlighet på ett annat sätt än en ”vanlig” intervju.

En säkerhetsprövningsintervju bör därför alltid genomföras av en intervjuledare med specialistkompetens och som är utbildad enligt en särskild metod.

På SRI har vi lång erfarenhet av säkerhetsprövningsintervjuer och erfarna intervjuledare med specialistkompetens som hjälper våra kunder att rekrytera tryggt och stärka sitt säkerhetsskydd.

Hur går våra säkerhetsprövningsintervjuer till?

Under säkerhetsprövningsintervjun går man metodiskt och på djupet igenom olika områden kring ens person. Exempelvis så berörs ekonomi, sjukdom, missbruk, relationer, umgänge och kontakter. En säkerhetsprövningsintervju kan göras på två sätt:

Direkt genomförande utan föregående dialog

Innebär att vår intervjuledare genomför säkerhetsprövningsintervjun och därefter överlämnar informationen till kunden. Denna typ av genomförande är vanligast då intervjuledaren ska genomföra en eller enstaka säkerhetsprövningsintervjuer hos kund.

Fördjupande samtal innan genomförande

Innebär att intervjuledaren träffar beställande organisation för att bli konkret insatt i lägesbild, mål och eventuella hotbilder samt prioriterade risker. Specifika önskemål stäms av. Denna typ av genomförande är vanligast då intervjuledaren ska genomföra ett större antal säkerhetsprövningsintervjuer hos kund.

För SRI betyder förtroende allt

Vi arbetar självklart strikt konfidentiellt och ser avtal kring detta som en viktig del och ett naturligt inslag i samarbetet med våra kunder.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb