Så gör man en grundutredning

Hur gör man en grundutredning?

Säkerhetsskyddslagen och skyddet av Sveriges säkerhet.

I samband med att en person ska inplaceras i en säkerhetsklassad befattning ställs det enligt lagen särskilda krav på denna process och vad den ska innehålla.

En säkerhetsprövning består av tre delar:

  1. Grundutredning
  2. Säkerhetsprövningsintervju
  3. Registerkontroll

Grundutredning

En grundutredning är precis som namnet antyder, en slags grundläggande kontroll där uppgifter om den aktuella individens personliga förhållanden hämtas in.

I Säkerhetsskyddslagen, i Säkerhetsskyddsförordningen samt i Polismyndighetens Författningssamling går det att läsa att en grundutredning består av exempelvis verifiering av betyg, intyg, referenser samt övriga uppgifter. 

Grundutredningen är den absolut viktigaste delen i en säkerhetsprövning. Grundutredningen syftar till att säkerställa att arbetsgivaren har en tillräckligt god personkännedom om den sökande. Arbetsgivaren har skyldighet att göra en lämplighetsbedömning, innan individen tillåts delta i den säkerhetskänsliga verksamheten.

För att detta ska kunna ske kvalitativt behöver säkerhetsprövningen och främst grundutredningen klarlägga information om den enskilde, som gör denna lämplighetsprövning möjlig.

Säkerhetsprövningsintervju

Säkerhetsprövningsintervjun syftar vidare till att med den enskilde, diskutera förekomster och förhållanden som framkommit under grundutredningen. Intervjuns kvalitet blir därmed högst beroende av hur kvalitativ grundutredningen initialt varit.

Registerkontroll

Registerkontrollen som av många anses vara nästan ett mirakelverktyg är snarare en formalitet, där vissa utvalda register gås igenom kopplade till den enskildes personuppgifter. Det är dock ingen information som i de allra flest fall överhuvudtaget innebär att information adderas som underlag inför en lämplighetsbedömning.

Ställer krav på tid och kunskap

En grundutredning kan utformas och se olika ut. Den som i verksamheten är säkerhetsansvarig ansvarar också för lämplighetsbedömningen. Denne får ta ansvar för vad som bör eller ska ingå för att beslutet ska kännas tryggt och kunna anses vara underbyggt. Grundutredningen är tidskrävande och det är även viktigt att den görs objektivt.

På SRI har vi lång erfarenhet av denna typ av bedömningar. Vi har idag ett stort antal kunder som på olika sätt lyder under ovan regelverk och som med vår hjälp genomför bakgrundskontroller, där dessa sedan anses vara tillika en grundutredning.

Kunderna ersätter på så sätt delar av säkerhetsprövningsarbetet, avlastar sin interna organisation och höjer dessutom kvalitén i grundutredningen.

När denna sedan är klar kan, om kunden så önskar, SRI:s seniora intervjuledare dessutom avlasta med säkerhetsprövningsintervjun, som är den andra komponenten i säkerhetsprövningen.

På så sätt kan man säga att säkerhetsprövningens absolut två viktigaste delar kraftfullt optimeras. Det är bra både för lämplighetsbedömningen, för det skyddsvärda och därmed för Sveriges säkerhet!

Artikeln skriven: Pierre Gudmundson, säkerhetsexpert och grundare av SRI

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb