För kandidater:

Vanliga frågor och svar om LFD-prövning / IDD-prövning

På den här sidan hittar du som ska genomgå en LFD-prövning (Lagen om Försäkringsdistribution) eller IDD-prövning (Insurance Distribution Directive) information och svar på vanliga frågor.

Om du söker svar på frågor om vanliga bakgrundskontroller, läs mer här.

Om du behöver support, kontakta oss gärna via support@sri.se så hjälper vi dig.

SÅ GÅR EN LFD-PRÖVNING TILL

Aktivering: Arbetsgivaren beställer en LFD-prövning hos oss på SRI.

Godkännande 1: Du som kandidat får ett första SMS och ett mail från oss på SRI där vi ber om ditt godkännande för att påbörja inhämtning av information om dig för att genomföra en LFD-kontroll. Du godkänner snabbt och enkelt med ditt BankID.

Insamling och analys: När vi fått ditt samtycke påbörjar vår analytiker arbetet med din LFD-kontroll. Insamlad data och information sammanställs och analyseras.

Godkännande 2: När din LFD-kontroll är färdig skickar vi ett SMS och ett mail med en länk till din rapport. Först när du har läst och godkänt din rapport genom BankID skickas den vidare till arbetsgivaren.

Klart! Arbetsgivaren får tillgång till din LFD-kontroll i en högkrypterad och GDPR-säker webbportal.

Destruering: Maximalt trettio (30) dagar efter att din rapport levererats till arbetsgivaren destrueras den och alla relaterade personuppgifter.

Tips! Ju snabbare du har möjlighet att godkänna, desto snabbare kan arbetsgivaren gå vidare med dig i processen.

DET HÄR ÄR SRI

SRI är specialiserade på att hjälpa arbetsgivare att genomföra säkra rekryteringar. Som ett av Sveriges mest anlitade bolag för LFD-prövningar och bakgrundskontroller är din integritet vår högsta prioritet. Därför hanteras all personlig information i en högkrypterad och GDPR-säker miljö.

Som en av få leverantörer i Sverige erbjuder vi det som kallas för dubbelt samtycke i våra processer. Det innebär att du som kandidat får möjlighet att ge ditt samtycke med hjälp av BankID både innan en LFD-kontroll påbörjas och innan arbetsgivaren får tillgång till den färdiga LFD-rapporten och din personliga information.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM LFD-PRÖVNINGAR

Den första oktober 2018 trädde lagen om försäkringsdistribution (2018:1219)  i kraft. Med anledning av den nya lagen ställs det högre krav på företag och personer som förmedlar försäkringar.

Utgångspunkten är att lagen i större utsträckning ska öka och förbättra kundskyddet. Med anledning av detta kräver lagen att försäkringsbolag gör en kontroll av alla sina anställda som arbetar med försäkringsförmedling.

Din arbetsgivare beställer en kontroll i vår kundportal. Du får då ett sms och mail med information om vilken information som SRI får i uppdrag att kontrollera.

Du får då lämna ditt godkännande till detta genom att godkänna att inhämtning startar med hjälp av mobilt-BankID.

När SRI får meddelat att du lämnat ditt godkännande startar SRI inhämtning av all information som behövs för att slutföra kontrollen.

När kontrollen är klar skickas den till dig igen för påsyn. När du läst igenom kontrollen, godkänner du igen via BankID att kontrollen får delas med arbetsgivaren.

Utöver årlig sedvanlig kompetenskontroll samt giltig Insuresec-licens, behöver arbetsgivaren genomföra en prövning som kan sammanfattas som ”gott anseende”.

Lagen om försäkringsdistribution (2018:1219), kräver att arbetsgivare innan anställning samt därefter löpande under anställning kontrollerar:

  • Att den granskade försäkringsförmedlaren inte är under 18 år
  • Att den granskade försäkringsförmedlaren inte står under förvaltarskap
  • Att den granskade försäkringsförmedlaren inte har näringsförbud
  • Att den granskade försäkringsförmedlaren inte befinner sig i konkurs
  • Att den granskade försäkringsförmedlaren inte har skulder hos Kronofogden som överstiger 100 000 SEK
  • Att den granskade försäkringsförmedlaren de senaste fem åren inte fått ett tillstånd eller en registrering återkallad eller ingått i ledningen för en juridisk person som har fått ett tillstånd eller en registrering återkallad (inom sex månader innan återkallelsen) enligt 9 kap. 1§ lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution eller 8 kap. 1§ lagen (2005:405) om försäkringsförmedling eller ha ingått i ledningen för en sådan juridisk person inom 6 månader före återkallelsen.
  • Belastningsregisterutdrag för arbete med försäkringsdistribution

Själva Försäkringsdistributionslagen är regulatoriskt dvs gäller alla företag som har anställda som distribuerar försäkringar. Lagen bestämmer att alla som arbetar med försäkringsdistribution måste uppfylla kraven.

Om du då inte vill att din arbetsgivare kontrollerar detta, ska du säga till, men det är viktigt att komma ihåg att du endast får arbeta med försäkringsdistribution om du motsvarar kraven i lagstiftningen och att din arbetsgivare har kontrollerat detta.

Det är viktigt att komma ihåg att det är en kontroll hur det ser ut just nu. Om du exempelvis har en skuld hos Kronofogden som är på exempelvis 2 000 kr så är det ur ett prövningsperspektiv inget som hindrar dig från att arbeta som försäkringsrådgivare.

Gränsen går som tidigare nämnts vid 100 000 SEK. Arbetsgivaren får då inte reda på om du har en skuld på 2 000 SEK. Om du däremot har en skuld på över 100 000 SEK hos Kronofogden just nu kommer denna avvikelse att rapporteras till din arbetsgivare, och till dess att den är reglerad får du alltså inte arbeta med försäkringsdistribution.

Lagen säger att arbetsgivaren vid var tid ska kontrollera att den anställde motsvarar kraven. Då det praktiskt är svårt att göra detta har de flesta företag en rutin att de kontrollerar sina anställda med vissa tidsintervall.

Vilka tidsintervall som gäller för respektive arbetsgivare är olika, men det vanligaste är att kontrollen sker var 12:e ,24:e eller 36:e månad.

Genom att godkänna ger du SRI, på uppdrag av den tilltänkta arbetsgivaren, tillåtelse att samla in information om dig från öppna källor samt sammanställa dessa i en LFD-rapport. 

På SRI använder vi BankID som verifieringsmetod för att du ska kunna ge ditt godkännande på ett så säkert sätt som möjligt. Din insyn i processen och hanteringen av dina personuppgifter är en viktig del av GDPR.  

En LFD-kontroll innebär att vi inhämtar information från flera olika myndigheter. Då inhämtningstiden kan vara uppemot 40 dagar så finns det tillfällen där prövade under denna tid väljer att byta tjänst, avsluta en anställning eller av annan anledning inte vilja fortsätta.

Med anledning av detta ger vi alltid dig som kandidat möjlighet att godkänna även när inhämtningen är färdigställd. Detta för att inte hantera personuppgifter utan laglig grund.

Om ditt BankID svarar kan du behöva uppdatera ditt BankID ifall att du inte har aktiverat automatiska app-uppdateringar i din mobila enhet. Om du har en uppdaterad version kan problemet vara att arbetsgivaren lagt in ett felaktigt personnummer i beställningen till oss på SRI.  

Det går utmärkt att godkänna även med Android-telefoner, men webbläsaren fungerar lite annorlunda tillsammans med BankID än en iPhone.

Gör så här:

  • Kopiera länken till rapporten som du fått i ditt SMS eller mail.
  • Klistra in och öppna länken i en webbläsare, t.ex. Google Chrome
  • Godkänn med BankID för att öppna upp rapporten och gå sedan tillbaka till webbläsaren för att ta del av innehållet i rapporten innan slutgodkännande.

Absolut. När din rapport är färdigställd får du möjlighet att läsa och godkänna rapporten innan den skickas vidare till arbetsgivaren. Du får ett SMS-meddelande med en länk till din rapport och du godkänner snabbt och enkelt med hjälp av BankID 

Rapporten finns tillgänglig hos SRI i maximalt 7 arbetsdagar efter att den färdigställts. Sedan raderas rapporten och alla personuppgifter per automatik.

Arbetsgivaren har möjlighet att läsa rapporten i portalen men kan också välja att ladda ner en kopia av rapporten och om de väljer att göra det så ansvarar de för att lagring och radering sker i enlighet med GDPR.

En LFD-kontroll (eller LFD-prövning) tar ca 25 dagar att genomföra från start till slut.

Arbetsgivaren är skyldig att spara LFD-kontrollen för att kunna påvisa att den anställde motsvarar kraven i lagen om försäkringsdistribution samt att kunna bevisa detta vid en eventuell tillsyn från Finansinspektionen.

Om du avslutar din anställning eller inte längre omfattas av lagen skall arbetsgivaren tillse att din kontroll destrueras.

Självklart, detta är en rättighet enligt GDPR. Vi på SRI erbjuder alltid i samband med att vi frågar efter ditt andra samtycke även möjlighet att själv ladda ner din rapport. På så sätt får du enkelt och säkert tillgång till de uppgifter vi sammanställt.

Självklart, detta är en rättighet enligt GDPR.  Du har rätt att begära att SRI korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv. SRI kommer då att ta kontakt med berörd myndighet för att verifiera/kontrollera/korrigera eventuell felaktig information som tillhandahållits av myndigheten.

Vi erbjuder möjlighet att ladda ner din egen rapport i samband med att vi ber dig om ditt andra samtycke till rapporten. När och om du gör detta så övertar du också ett ansvar för att du kan lagra denna pdf-fil på ett för dig säkert sätt. SRI tar inte ansvar för hur filen sprids eller konsekvenser som uppstår efter att en nedladdning har skett.

Vår rekommendation är att inte ladda ner filen om du inte absolut känner att du har ett behov av detta. Datasäkerhet är svårt och kräver kunskap och mycket arbete, har du inte möjlighet att lagra filen säkert och du känner att den innehåller känsliga uppgifter som du inte vill ska spridas, fundera då en extra gång på om du verkligen bör ladda ner filen.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb