R.I.S.C.™ – Riskbedömning med underrättelsemetodik

En objektiv syn på lojalitet och sårbarhet

Unika kompetenser eller en bra magkänsla kommer lätt i vägen för objektivitet vid en intervjusituation. För att fastställa en persons lojalitet och sårbarhet är däremot ett objektivt öga ett måste.

R.I.S.C.™ står för Recruitment Intelligence Security Class och bygger på underrättelsemetodik. Detta innebär inbyggda delar som motverkar konfirmationsbias, vilket innebär att metoden inte tillåter våra analytiker att ha en subjektiv inställning när de analyserar informationen.

Obearbetad information blir inte det stöd vid ett beslutsfattande som det utger sig för att vara. Då vi analyserar informationen och prioriterar den utifrån befattningens organisatoriska hierarki, levererar vi relevanta bedömningar för den aktuella rekryteringen.

Ekonomisk sårbarhet är till exempel ett större problem om tjänsten innebär ett ekonomiskt ansvar, än för en tjänst helt utan ekonomiska mandat.

Den slutgiltiga rapporten följer ett logiskt förhållningssätt utifrån ett HR- och säkerhetsperspektiv och fungerar som ett stöd inför intervju med kandidaten. Vi markerar även vilka områden du bör fördjupa dig i under intervjun och bistår med frågor som hjälper dig göra det.

Till skillnad från traditionella registerutdrag och bakgrundskontroller får du en lättillgänglig rapport där personens lojalitet och sårbarhet graderas på en skala mellan A och E, där A betyder minst risk. Detta är en R.I.S.C.™-profil.

R.I.S.C - bakgrundskontroller

Analytisk process

Bedömningen av den samlade datan sker utifrån 4-6 delområden, som i sin tur består av hundratals olika parametrar. Varje delområdes betydelse baseras på den aktuella befattningens organisatoriska hierarki för att få en relevant bedömning.

Samtliga delvärden konverteras sedan till en R.I.S.C.™- profil, alltså slutvärdet, genom en formel.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb