Algeco förbättrade säkerhetsskyddet med Kompass och rådgivare från SRI

Säkerhetsskydd och personalsäkerhet kan vara en snårig djungel att hitta rätt i. Man kan stöta på både krav och riktlinjer som är svårtolkade och vägen mot regelefterlevnad i förhållande till Säkerhetsskyddslagen är inte alltid tydligt utstakad. Ofta saknas även ”hur:et”.

Hur gör man, vad förväntas av verksamheten och i vilken ände ska man börja för att säkerställa att man gör rätt?

Detta var något som företaget Algeco upplevde när de tog kontakt med oss på SRI.

Vi ställde några snabba frågor till Timmy Grape på Algeco som med hjälp av kombinationen av systemstöd från SRI, rådgivning av våra personalsäkerhetsexperter och vår digitala kunskapsbank och omvärldsbevakningstjänst Kompass på kort tid har kunnat förbättra det systematiska säkerhetsskyddsarbetet på företaget.

Om Algeco:

Algeco erbjuder lösningar för tillfälliga, semi-permanenta eller permanenta behov av rum, personalboende och lagring av utrustning och material.

Algeco levererar modulbyggnader, bodar, containrar, kyl- och frysmoduler till den offentliga och privata marknaden inom bland annat anläggningsbranschen, fordons- och försvarsindustrin, utbildningssektorn samt inom vård och omsorg.

Kundreferens: Algeco förbättrade sitt säkerhetsskydd med Kompass och rådgivning från SRI

Hej Timmy!

Tack för att vi får ställa några snabba frågor till dig om ert arbete med säkerhetsskydd och personalsäkerhet och om vårt samarbete.

Vilka förkunskaper kring säkerhetsskyddsfrågor hade ni själva innan ni kontaktade oss på SRI?

”Vi hade erfarenhet av arbete inom säkerhetsklassade områden, men vi såg ett behov av att höja vår kompetensnivå inom just säkerhetsskydd och personalsäkerhet för att vara compliant med både kundbehov och rådande lagkrav kopplat till Säkerhetsskyddslagen.”

Vad var det som gjorde att ni valde just SRI som samarbetspartner inom personalsäkerhet och säkerhetsskydd i er verksamhet? Hur såg behovet ut?

”Vi hade behov av en samarbetspartner för vårt säkerhetsskydd för att kunna kvalitetssäkra den typen av arbete gentemot kund. SRI gav ett mycket professionellt och kompetent intryck och erbjöd en helhetslösning som passade våra behov som hand i handske.”

SRI har, som en del av vårt samarbete, bistått med rådgivning och kunskap. Hur upplever ni att våra personalsäkerhetsrådgivare kunnat hjälpa er? Vilket värde har skapats?

”Ni har hjälpt oss i alla våra frågeställningar. Sedan har SRI även ett krypterat system för säker hantering av personuppgifter kopplat till säkerhetsprövningsprocesser, vilket underlättar för oss.”

Ni valde även att börja använda vår digitala kunskapsbank och omvärldsbevakningstjänst Kompass som en del av ert personalsäkerhetsarbete. Vad anser ni att Kompass har tillfört er verksamhet?

”Vi har genom Kompass fått tillgång till en bra omvärldsbevakning och gediget utbildningsmaterial för att kunna skapa en bra grund i vår kompetens. Vi använder Kompass både för vår egen omvärldsbevakning och för att sprida kunskap, informera och utbilda på ett smidigt och snabbt sätt.

En av de mest uppskattade resurserna är de inspelade webinaren. De gav oss en jättebra inblick i säkerhetsskyddsarbetet och hjälper oss att bli bättre på bland annat lämplighetsbedömning. Sedan vi började använda Kompass har vi kunnat se att verksamheten har en förhöjd säkerhetsmedvetenhet – vilket självklart är oerhört viktigt.”

Vad roligt att höra! Avslutningsvis då – på vilket sätt upplever ni att samarbetet med SRI har bidragit till ett bättre säkerhetsskyddsarbete för er? 

”Att ha ett kompetent bollplank i den här typen av frågor är ovärderligt för oss. Dels för att skapa en tydlig intern process, men även vid exempelvis frågeställningar som kan komma upp vid eventuella specifika krav från kunder.”

Stort tack Timmy och lycka till med ert fortsatta personalsäkerhetsarbete!

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb