Marielle på Familjens Jurist om bakgrundskontroller som verktyg vid rekrytering

Ekonomisk brottslighet och penningtvätt är ett ökande problem i samhället och en betydande utmaning för många typer av finansiella institut och verksamheter.

I del två av vår intervjuserie där vi pratar med våra kunder om hur de arbetar med bakgrundskontroller som verktyg i sina rekryteringsprocesser träffar vi Marielle Gunnarsson som är HR-specialist på Familjens Jurist.

Om Familjens Jurist:
Familjens Jurist, ett fristående dotterbolag inom Fonus-koncernen, är Sveriges största juristbyrå med drygt 400 medarbetare runt om i landet.

Familjens Jurist erbjuder juridisk rådgivning i livets alla skeden. Förutom familjerätt erbjuder Familjens Jurist även specialistkompetens inom bland annat fastighetsrätt, företagsjuridik, HBTQI-rätt, barnrätt, migrationsrätt och internationell privaträtt.

Bakgrundskontroller som verktyg vid rekrytering

Hej Marielle!

Tack så mycket för att vi får möjlighet att ställa några frågor på ämnet bakgrundskontroller! Det känns lite extra roligt att vi får prata med just er i vår intervjuserie, dels för att ni har varit med oss på SRI under lång tid, och inte minst för att Familjens Jurist är en tongivande aktör som verkar inom en spännande bransch – en bransch där kraven för regelefterlevnad hela tiden skärps.

Ni har arbetat med bakgrundskontroller vid nyrekrytering tillsammans med oss på SRI i ett antal år nu. Vilka typer av rekryteringar har ni bedömt som viktiga att genomföra bakgrundskontroller på?

”Till en början gjorde vi främst bakgrundskontroller vid rekrytering av jurister. Vi behövde ett enkelt sätt att kontrollera att kandidaten hade juristexamen och att kandidaten var lämplig att hantera till exempel klientmedel.

Numera gör vi denna kontroll för samtliga roller inom koncernen som hanterar klientmedel eller företagets ekonomi. Utöver att bedöma lämpligheten hos en kandidat, så är vi skyldiga att göra dessa bakgrundskontroller för att följa penningtvättslagen.

Vi på HR har en löpande dialog kring hur vi förbättrar våra processer och på bästa sätt stöttar våra verksamheter.”

När det gäller kommunikation med kandidater inför genomförande av bakgrundskontroller, hur har ni tänkt där?

”Rekryterande chef informerar kandidaten om bakgrundskontrollen och hur den går till i samband med att kandidaten erbjuds en tjänst hos oss.

Det är enklare att informera muntligt och kandidaten får direkt möjlighet att ställa frågor. Utöver den muntliga informationen så har vi även en skriftlig information som kandidaten får ta del av.”

Hur har era chefer i organisationen upplevt processerna och utfallet?

”Cheferna är tacksamma över att vi på HR bidrar med bakgrundskontrollen. Rekrytering är svårt och som chef har man tillräckligt mycket att bedöma vad gäller kompetens och personliga egenskaper. Att kunna släppa de hårda bitarna som bakgrundskontrollen ser de som en avlastning.”

Vad tycker era kandidater om att behöva genomgå en bakgrundskontroll och hur upplever de aspekter som användarvänlighet, information om processen med mera?

”Få kandidater är förvånade över eller ifrågasätter bakgrundskontrollen. Många är redan beredda att visa upp sina examensbevis eller frågar om de ska beställa utdrag ur belastningsregistret.

Jag tror att man räknar med en viss bakgrundskontroll när man söker en roll som innebär stort ansvar och förtroende från arbetsgivare, kunder och partners.

Användarvänligheten är på topp. Vi märker att kandidaterna gör sina steg i processen väldigt enkelt med tanke på hur snabbt vi på HR får tillbaka rapporten.”

Kan du beskriva hur bakgrundskontrollerna adderar värde för Familjens Jurist i era processer?

”För oss är dessa kontroller en självklarhet. Vi jobbar i en bransch där förtroende för våra medarbetare är en förutsättning.

Kunder, partners, leverantörer och andra intressenter ska veta att vi är en seriös aktör och att genomföra bakgrundskontroller i våra rekryteringar är en del i detta.”

Vad tycker ni är de främsta fördelarna med att använda bakgrundskontroller i era processer?

”Kontrollen ger en trygghet, vi vet att vi har en kandidat med den examen som har uppgetts och att det inte förekommer belastningar som kan vara besvärande för en viss roll. Många andra aspekter väger självklart in i valet av rätt kandidat men just dessa kan vi snabbt få bekräftade.”

Anser du att ni påverkas inom er verksamhet, av omvärldsläget och allt som händer?

”I vår verksamhet påverkas vi alltid av omvärlden och av de regelverk vi har att följa.”

Avslutningsvis, vilka är dina bästa tips till en annan arbetsgivare som funderar på att implementera bakgrundskontroller i sin rekryteringsprocess?

”Sätt en tydlig process för vilka roller som ska omfattas av bakgrundskontrollen och varför. Syftet ska vara tydligt och det ska vara enkelt att motivera för kandidaten varför ni gör en kontroll.

Använd en leverantör som bidrar till en enkel hantering av bakgrundskontroller. Rekrytering tar tid som det är och ytterligare ett moment ska inte sinka er.”

Tack så mycket för dina kloka insikter, Marielle!

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb