Elin Wrammerfors på Amrop om värdet av att tillämpa bakgrundskontroller vid chefsrekrytering

I de två första delarna av vår intervjuserie kring tillämpning av bakgrundskontroller som verktyg vid rekrytering har vi berört flera av de många värden som bakgrundskontroller kan skapa samt lyft fram några av de utmaningar som kan uppstå i implementationsfasen – och hur man bäst överbryggar dessa.

I denna tredje intervju pratar vi med Elin Wrammerfors som är Partner på Amrop. Elin och hennes kollegor använder bakgrundskontroller i sitt arbete med att kvalitetssäkra leveransen av kandidater i chefsrekryteringsprocesser till Amrops kunder.

Elin berättar bland annat vilka parametrar de utgick ifrån i valet av leverantör och hur bakgrundskontrollerna bidrar med affärsnytta för dem.

Om Amrop:
Amrop är ett av världens största Executive Search-firmor med över 500 anställda i mer än 50 länder. Amrop Sverige etablerades 1987 har sedan dess genomfört otaliga rekryteringar på ledningsgruppsnivå.

Förutom chefsrekrytering erbjuder Amrop även ledarskapsrådgivning, styrelserekrytering och styrelseutvärdering.

Bakgrundskontroller vid chefsrekrytering / Executive Search

Hej Elin!

Vi uppskattar verkligen att du tar dig tid att dela med dig av dina erfarenheter och insikter kopplat till tillämpning av bakgrundskontroller vid chefsrekrytering. Det ska bli intressant att höra hur ni valt att arbeta med detta verktyg kopplat till era, ofta väldigt seniora, uppdrag.

Kan du säga något om anledningen till att ni valde att introducera bakgrundskontroller i era rekryteringsprocesser?

”Bakgrundskontroller har alltid varit en viktig del av våra processer för att verifiera den information som kandidaten har delgett kring sin bakgrund, akademiska meriter och lönenivå men även för att minimera risk genom att undersöka eventuella ärenden hos Kronofogden eller förekomster i belastningsregistret.

Tidigare var detta dock ett tidskrävande manuellt arbete där vi själva fick administrera all kontakt med myndigheter, instanser, högskolor med mera, medan det med hjälp av SRI är en otroligt smidig process där vi får tillbaka enklare screenings samma dag samtidigt som kvaliteten har höjts.”

Hur gick ni till väga i valet av leverantör av bakgrundskontroller?

”Vi hade haft kontakt med SRI:s grundare Pierre Gudmundsson sedan tidigare och hade högt förtroende för honom på grund av hans gedigna erfarenhet från säkerhetsarbete inom Polisen och Försvarsmakten. Det var därför ett ganska lätt beslut att gå in i ett partnerskap med SRI när han presenterade en djuplodad men kostnadseffektiv lösning för våra bakgrundskontroller.”

Vad var era viktigaste parametrar i valet av leverantör?

”Det viktigaste för oss var att säkerställa hög kvalitet och att leverantören har en god förståelse för eventuella risker vid personbedömningar så att vi kan känna oss trygga med de kandidater som vi hjälper till att tillsätta, samtidigt som det erbjuds en delvis automatiserad och kostnadseffektiv lösning.”

Efter att ha arbetat med bakgrundskontroller tillsammans med oss på SRI under några år – vilken affärsnytta upplever ni att bakgrundskontrollerna har skapat?

”Att använda SRI som leverantör av våra bakgrundskontroller har inte bara effektiviserat våra interna processer utan även höjt kvaliteten avsevärt. Det har även gjort att vi kan prata om bakgrundskontroller på ett mer professionellt sätt än tidigare och har möjlighet att erbjuda våra kunder olika kontrollnivåer beroende på roll och bolag. I alla våra offerter presenterar vi SRI och hur vi med hjälp av dem minimerar risken i våra processer.”

Har ni upplevt någon form av hinder eller motsättningar kring tillämpningen av bakgrundskontroller i era processer?

”Nej, både kunder och kandidater ser det som en självklarhet.”

Vad skulle du ge för tips till andra arbetsgivare som funderar på att implementera bakgrundskontroller som ett komplement till sina befintliga processer?

”Att låta en extern aktör som SRI genomföra effektiva bakgrundskontroller ger inte bara ett professionellt intryck i en rekryteringsprocess utan är en starkt riskminimerande faktor. Att det dessutom effektiviserar processen och säkerställer att personuppgifter hanteras på ett regelrätt och lämpligt sätt bidrar till en positiv helhetsbild för alla inblandade.”

Tack så mycket för dina kloka insikter Elin! Vad roligt att höra att SRI:s bakgrundskontroller skapar stort värde för er i era rekryteringar!  

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb