Digital säkerhetsutbildning skapar gemensam kunskapsplattform

Att utbilda en hel avdelning eller kanske rent av hela organisationen kan ofta bli både logistiskt utmanande och även väldigt dyrt. Under pandemin har det dessutom varit nästintill omöjligt att genomföra utbildningar i egna lokaler eller hos ett utbildningsinstitut.

Samtidigt finns det lagkrav för verksamheter som lyder under säkerhetsskyddslagen som säger att personal måste vara utbildad – ett krav som därmed kan vara utmanande att uppfylla av olika anledningar. Därför vänder nu många verksamheter blicken mot digital säkerhetsutbildning – och fördelarna är många.

Fem fördelar med digital säkerhetsutbildning

En av de största fördelarna med digitala säkerhetsutbildningar jämfört med traditionella klassrumsbaserade utbildningar är effektiviteten i hela processen från administration till genomförande, testning och diplomering.

När det gäller utbildningar kopplade till säkerhetsskydd och personalsäkerhet uttrycker många arbetsgivare att de värdesätter möjligheten att snabbt kunna höja kompetensnivån hos många medarbetare samtidigt, oavsett var i landet de befinner sig. På så sätt kan en gemensam kunskapsplattform etableras.

Det kan exempelvis handla om en grundläggande förståelse kring det ansvar som finns kopplat till säkerhetsskydd som medarbetaren sedan kan bygga vidare på med andra (digitala) fördjupningskurser.

Fem fördelar med digital säkerhetsutbildning:

  • Underlättar utbildning av större grupper: Som sagt, att utbilda en hel avdelning kan vara utmanande. Genom att bjuda in alla medarbetare till en digital utbildning kan genomförandet klaras av med kortare ledtid och och med minimal tidsåtgång.
  • Underlättar genomförande för medarbetaren: Medarbetaren kan ofta välja själv om hen föredrar att genomföra utbildningen via sin dator eller via en mobil enhet. Deltagaren kan dessutom genomföra utbildningen när som helst på dygnet och i vissa fall välja om man föredrar att ta till sig kunskapen genom att läsa eller genom att titta på video/lyssna på en ljudfil.
  • Underlättar uppföljning och testning: För den som är utbildningsansvarig i organisationen blir även arbetet med uppföljning och administration minimalt. Genom lättillgängliga rapporter som uppdateras i realtid kan den utbildningsansvarige följa upp på kurs-progress, se vilka medarbetare som slutfört en specifik kurs samt följa upp på eventuella testresultat efter avslutad kurs. Därmed får organisationen även ett kvitto på att medarbetaren nu kan anses vara utbildad.
  • Underlättar uppföljning med tillsynsmyndigheter: I alla SRI:s digitala utbildningar ingår möjligheten att både diplomera medarbetare och även inkludera en äkthetsstämpel på diplomet. Det skapar en extra trygghet för arbetsgivaren och underlättar även uppföljning från tillsynsmyndigheter avsevärt då en kontrollant helt enkelt kan scanna en QR-kod på det utfärdade diplomet och se när det utfärdats och till vem.
  • Mer kostnadseffektivt: Sist, men absolut inte minst, så är digitala utbildningar i regel betydligt mer kostnadseffektiva än traditionella motsvarigheter. Dels är kostnaden för själva utbildningen/kursen ofta lägre, men alla typer av kringkostnader såsom rese- och boendekostnader. Kostnader för förlorad effektivitet i det dagliga arbetet bör också tas med i beräkningen.

Här kan du upptäcka SRI:s utbud av digitala säkerhetsutbildningar

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb