SRI lanserar unik digital föreläsningsserie inom säkerhet

Behovet av kompetenshöjande insatser inom säkerhetsområdet är stort i svenska organisationer, inte minst inom de tusentals organisationer som lyder under Säkerhetsskyddslagen. Inrikesminister Mikael Damberg presenterade nyligen en ny lagrådsremiss som innebär en skärpning av lagen och Säkerhetspolisen kommunicerar i sin årsberättelse att det även fortsatt finns ett förhöjt hot mot Sverige.

För att bidra till att höja kompetensnivån såväl som säkerhetsmedvetandet i svenska organisationer lanserar vi inom kort en unik digital föreläsningsserie där vi har knutit oss flera av landets mest erfarna säkerhetsprofiler som talare.

Föreläsningar inom säkerhet - SRI Academy

”Från gråzon till safe zone: Resan mot ett tryggare Sverige AB” är en ny föreläsningsserie i digitalt format där vi på SRI har samlat sex av Sveriges absolut främsta säkerhetsexperter och utformat tio unika digitala föreläsningar inom ett brett spektrum av viktiga säkerhetsrelaterade ämnen som berör oss alla.

”Förhoppningen – och även vår yttersta målsättning med initiativet – är att ny kunskap, nya insikter och bättre verktyg kommer att öka både säkerhetsmedvetenhet, riskmedvetenhet och samtidigt bidra till bättre säkerhetskultur i många organisationer. Detta är något som i förlängningen bidrar till ett tryggare Sverige AB,” säger Pierre Gudmundson, SRI:s VD och grundare.

Föreläsningsserien belyser- problematiserar kring- och erbjuder värdefulla verktyg som hjälper organisationer att både förebygga och hantera nutida hot som gråzonsproblematik, cyberbrottslighet, organiserad brottslighet, hybrida hot, terrorism och sprängningar.

”Utbildningsbehovet är mycket stort, något som är oroväckande från perspektivet inre säkerhet. I takt med att exempelvis internetbaserad brottslighet, påverkansoperationer, antagonistiska hot och organiserad brottslighet blir allt vanligare i både offentliga och privata verksamheter behöver chefer och säkerhetsansvariga tänka till och ta kliv för att skapa fler barriärer,” säger Peter Helin, ansvarig projektledare för initiativet på SRI.

Några av föreläsarna i serien:

  • Stefan Kristiansson (tidigare C MUST – Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten)
  • Li Karlsén (Säkerhetschef, Kvinna till Kvinna)
  • Björn Marcusson (Kommendörkapten och lärare, Försvarshögskolan)
  • Hans Brun (terrorexpert, SRI)
Läs mer om våra föreläsare och upptäck hela programmet här
Läs hela pressreleasen om föreläsningsprogrammet på DI.se
® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb