Hot och våld på arbetsplatsen

Det är riskfyllt att arbeta. Enligt Arbetsmiljöverket är det på arbetsplatser runtom i Sverige som de flesta brotten begås kopplade till hot och våld.

Att förebygga risker och skapa en säker arbetsmiljö (safety & security) kan man åstadkomma på flera olika sätt. I figuren nedan (Källa: Arbetsmiljöverket) finns en sammanställning från ett antal sektorer och yrken där utsattheten är klarlagd och har lett till konkret frånvaro och sjukskrivning på grund av att man blivit utsatt för hot och/eller våld.

En sak som till att börja med är viktig att komma ihåg, säkerhet och riskreducering verkar från två håll. Utifrån, vilken miljö, vilka omständigheter och förutsättningar man som individ har att förhålla sig till och verkar i. Dessa kan vara svåra att påverka som enskild medarbetare och anställd. Möjligen till viss mån men sällan till en önskvärd nivå. Och sen, inifrån.

För att ytterligare kunna påverka och reducera risken läggs tid och resurs på rekrytering med urval, utbildning, övning och mix av juniora medarbetare med de mer seniora osv. På så sätt och genom olika insatser kan risker påverkas och rätt förutsättningar skapas så att de kvarvarande riskerna för medarbetare i tjänst reduceras.

En viktig aspekt som kanske inte alltid tas med och värderas på rätt sätt, är ju lämplighet och att en kandidat utvärderas även utifrån det som är känt om riskerna utifrån.

Är man lämplig att hantera en tjänst och miljö där man kan utsättas för stress i form av hot och våld om man själv har en sådan typ av historik bakom sig? Eller om man har samarbetssvårigheter? Kanske finns liknande tidigare upplevelser och trauman. Hur är detta bearbetat och hur länge sedan? Allt detta är viktiga frågor att ställa sig som arbetsgivare, att prioritera dessa och utvärdera lite mer ”risk-holistiskt” – om man kvalitativt vill påverka och reducera riskerna inifrån.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb