Försämrad lägesbild och ökad hotbild för försvarssektorn och dess leverantörer

De geopolitiska förändringarna och det säkerhetspolitiska omvärldsläget som försämrats kraftigt det senaste året har en direkt och konkret negativ påverkan på Sverige, svenska verksamheter och deras leverantörsled.

Den negativa säkerhetspolitiska utvecklingen har resulterat i en ökad hotbild mot försvarssektorn såväl som myndigheter, leverantörer samt underleverantörer inom denna sektor.

Samtidigt pågår en utdragen och inte helt friktionsfri Nato-ansökningsprocess och Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och flera andra myndigheter förväntas växa kraftigt under de kommande åren, vilket bland annat har en direkt påverkan på tillverkning, utveckling och innovation.

Ökad hotbild mot verksamheter i försvarssektorn

De ryska underrättelsetjänsterna GRU och SVR har i närtid (under 2022) förekommit i misstänkta spionutredningar där olika individer nu sitter anhållna, häktade eller har blivit dömda. De utvisningar som skedde ifrån flertalet Europeiskaländer, unisont – av ryska diplomater som skedde under våren 2022 – där dessa var misstänkta underrättelseofficerare – har fått dessa organ att justera hur de arbetar och hur fort de behöver gå fram, vilket har resulterat i att deras benägenhet att ta risker därmed har förskjutits.

Under slutet av januari har de två bröderna som suttit häktade åtalats och dömts till långa fängelsestraff här i Sverige. Dessa ska ha tillhört och värvats av GRU.

Under januari har även ett flertal personer ertappats och gripits vid svenska skyddsobjekt tillhörande svensk försvarsindustri. De som gripits har samtliga varit utländska medborgare.

En hög medvetenhet, en aktiv informationsinhämtning om hur omvärldsläget förändras samt en planering över åtgärder idag och imorgon, beroende på utveckling – bör prioriteras, särskilt om man bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom de områden där GRU och SVR nu arbetar febrilt.

Ett starkt säkerhetsskydd är en förutsättning för den fortsatta tillväxten av Sveriges försvar och i förlängningen dess integritet och förmåga. För att möta det ökade hotet behöver verksamheter, leverantörer och underleverantörer fokuserat och kontinuerligt utveckla och stärka sina säkerhetsskyddsrelaterade delar i verksamheten samt utbilda och fortbilda sin personal.

Kom även ihåg:
Rapportera skyndsamt säkerhetshotande händelser eller misstänkta observationer som du eller ni gör, oavsett om detta är inom verksamheten eller privat. Tipsa Säkerhetspolisen här: https://tips.sakerhetspolisen.se/tips/

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb