Integrerade bakgrundskontroller skapar effektiva arbetsflöden

Fler och fler arbetsgivare inser värdet med integrerade arbetsflöden där exempelvis ett HR- eller rekryteringsverktyg kopplas ihop med andra tjänster såsom bakgrundskontroller, digital referenstagning, kandidattester och verktyg för e-signering.

Det man dock ibland förbiser, eller kanske inte inser är möjligt, är att det idag även är tekniskt möjligt och ofta inte särskilt komplext att integrera dessa tjänster direkt i ett egenutvecklat system eller en plattform såsom företagets intranät.

”Vi har på senare tid fått ett flertal frågor från både rekryteringsverktyg och från arbetsgivare som vill underlätta för sina användare eller den interna organisationen. Utvecklingen kopplat till digitalisering av personalrelaterade processer går snabbt idag. Många som vi inleder samarbeten med uttrycker förvåning över hur enkelt det faktiskt var att integrera exempelvis bakgrundskontroller direkt i sina egna verktyg och processer,” säger Johan Hasslert, ansvarig för integrationer och partnerskap på SRI.

Integrerade bakgrundskontroller - Rekryteringsverktyg och interna system

Operativa fördelar med integrerade arbetsflöden:

  • Beställning av exempelvis en bakgrundskontroll eller aktivering av en digital referenstagningsprocess kan göras utan att en medarbetare behöver logga in i ett externt verktyg.
  • Beställaren (medarbetaren) sköter hela, eller stora delar av processen, direkt i en miljö som känns bekant och där man även hanterar övriga delar av rekryteringsprocessen.
  • Beställningsförfarandet kan ofta hanteras med endast en knapptryckning då redan insamlad information om en kandidat kan återanvändas. I samma knapptryckning kan även samtyckesprocessen för bakgrundskontrollen hanteras och aktiveras.
  • Genom att bädda in, integrera, en process likt ovan i det egna verktyget kan organisationen även stötta medarbetaren genom att i samma systemvyer även lägga till egna instruktioner och processdokument – och därmed göra det lätt för medarbetaren att göra rätt.

Förutsättningar för robusta integrationer

För att kunna skapa robusta och säkra integrationer mellan två system krävs det att båda systemen är moderna och förberedda för att kopplas ihop med andra system.

På SRI har vi utvecklat en högkrypterad och GDPR-säker portal där vi använder oss av ett modernt API för integrationer mot rekryteringsverktyg som exempelvis Teamtailor, Jobylon och Ponty såväl som våra kunders interna IT-system och miljöer.

En annan viktig aspekt för en robust integration är säkerheten i kopplingen mellan systemen. I vår portal och vårt API krypterar vi all data som transporteras samt använder avancerade API-nycklar för maximal säkerhet.

 

Om du som använder SRI:s bakgrundskontroller, digital referenstagning eller LFD-kontroller är intresserad av att utforska möjligheten till integration, hör gärna av dig till din kontaktperson hos oss eller kontakta oss via e-post: info@sri.se eller telefon: 08-30 30 73.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb