Tänk, Granska källkritiskt, Dela!

Källkritik på internet

Tidigare pratade man i termer om propaganda vilket syftade till att sprida falsk eller vilseledande information i syfte att påverka den allmänna opinionen.

Idag används istället termer som ”informationspåverkan” eller ”påverkanskampanjer” då strategin istället är att använda sanna kampanjer som en form av trojansk häst och sedan dölja viss felaktig information i dessa. Syftet är att förvirra, sprida tvivel och få personer att dela detta vidare. I förlängningen bidrar detta till att urholka demokratin.

Gränsen mellan information och påverkan, och mellan fakta, och åsikter har blivit otydligare. Detta innebär att om du inte fullt ut läst eller granskat det innehåll som du sedan väljer att skicka vidare kan du därav enkelt missta budskapet och i alla välmening dela ett budskap du inte alls står bakom.

Så mitt tips idag: Var källkritisk!

För att på enklaste vis ha det källkritiska tänkande i bakhuvudet kan du använda de sex frågeorden:

  1. Vem: Vem har skrivit informationen?
    Vet du med säkerhet vem som skapat informationen? Är skaparen verkligen den utger sig dör att vara? Idag finns det ett stort antal fiktiva aktörer ute på nätet och identitetskapning ar är även de vanligt förekommande.

    Om du själv delar information vidare riskerar du att få dina vänner att värdera informationen högre och mer korrekt eftersom de litar på dig och ditt omdöme vilket är problematiskt och ställer ännu högra krav på att vi källgranskar det vi delar till våra vänner.

  2. Vad: Vad är det för typ av information? Är det fakta eller åsiktsbaserat?
  3. Var: Var har informationen publicerats? Vad står exempelvis sajten eller tidningen som publicerat informationen för?
  4. När: När skapades informationen? Är det fortfarande relevant och korrekt?
  5. Hur: Hur hittade du informationen? Är källan tillförlitlig eller kommer den exempelvis från en ”filterbubbla” det vill säga en algoritm på nätet som riktat informationen att nå just dig?
  6. Varför: Varför har informationen skrivits? Vad är syftet med just den här informationen?

Kontrollera gärna informationen med mer än en källa innan du delar. Och gå då inte i fällan att kontrollera informationen på två ställen som i sin tur har fått sin information från samma ursprungskälla.

Vänligen,

Erica Eriksson

Affärsområdeschef Säkerhetsskydd

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb