Nya bestämmelser för certifikatet Känd avsändare

Konceptet och certifikatet Känd avsändare från Transportstyrelsen innebär en avsevärd förenkling av flygfrakt som annars måste genomgå tullklarering för gods. Kraven för att som företag få vara certifierad är dock höga och inom kort intensifieras Transportstyrelsens kontroller av kända avsändare.

Känd avsändare för flygfrakt

För att bli klassificerad som Känd avsändare måste ett företag först få ett certifikat utfärdat av Transportstyrelsen. Företaget måste sedan säkerställa att de följer det nya regelverk som trädde i kraft den första juli 2019 och som, tillsammans med Säkerhetsskyddslagen, omfattar alla certifierade organisationer.

Vår säkerhetsexpert Erica Eriksson har under de senaste månaderna arbetat nära flera svenska företag som lyder under Känd avsändare:

”Vi har sedan reglerna förändrades sommaren 2019 genomfört ett antal konsultuppdrag, och även genomfört större projekt, som båda syftat till att reaktivt stödja certifierade organisationer som haft som gemensam nämnare att de fått nedslag efter utförd revision.

I dessa projekt har det varit tydligt att våra kunder haft stor nytta av att anlita extern expertis för att bena ut vad som behöver göras, exekvera på det som behöver göras omedelbart och samtidigt proaktivt bygga långsiktiga strategier för framtiden.”

Digitalt koncept för Känd avsändare

På SRI hjälper vi organisationer med helhetslösningar kring känd avsändare såväl som delprojekt, vi utbildar genom vår egen akademi och stöttar HR- och säkerhetsavdelningar med det löpande kommunikationsarbetet.

Våra experter har både erfarenhet av att agera projektledare och strategiska rådgivare såväl som bistå med operativ avlastning som konsulter.

”De kunder vi har arbetat med i både större och mindre projekt har uppskattat vårt digitala koncept där vi levererar färdiga akter tillsammans med instruktioner och rutiner, färdiga för orientering och överlämning till kundens säkerhetsansvarige,” fortsätter Erica.

Höga krav för att bli godkänd

Kraven för kända avsändare framgår av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd. För att bli godkänd som känd avsändare måste ett företag uppfylla höga krav när det gäller hantering av identifierbar flygfrakt/flygpost.

I Transportstyrelsens dokumentation kan man läsa att detta i korthet innebär:

  • Krav på att utse en person på varje anläggning som har ansvaret för säkerhetsåtgärderna. Denna befattning omfattas av krav på säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass 3 samt krav på utbildning.
  • Befattning som innebär att en person har tillgång till identifierbar flygfrakt omfattas av krav på säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass 3 samt krav på att de har viss utbildning.
  • Tillträdeskontroll och fysiskt skydd av anläggningen och de lokaler där flygfrakt förvaras/hanteras/klargörs.
  • Skydd mot obehörig åtkomst under transport

Intensifierad kontroll av kända avsändare inom kort

Erica berättar vidare att det många gånger är utmanande för organisationer att få alla pusselbitar på plats och att tillsynen kommer att öka inom kort:

”I alla steg i den här rätt komplexa processen kan det vara bra att knyta till sig en extern partner som operativt stöd och som rådgivare. Både när det gäller strategiskt arbete med att till exempel utforma policys och när det gäller operativt genomförande av grundutredningar och internkommunikation kring arbetet med certifikatet.”   

”Transportstyrelsen indikerar nu även att de kommer intensifiera sin kontrollverksamhet inom detta område från sommaren 2020 och framåt då det nya regelverket funnits i ett år.

Jag välkomnar därför företag som omfattas av Känd avsändare och som därmed inom kort kommer att kontrolleras att ta en kontakt om de behöver hjälp med en genomlysning av hur väl man svarar upp mot de högt ställda kraven.”

Om din organisation omfattas av Känd avsändare och du vill veta mer om hur vi hjälper andra organisationer att upprätthålla certifikatet, kontakta gärna Erica Eriksson via erica@sri.se.  

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb