Människan i fokus på KCEM:s Säkerhetskonferens

Vi på SRI har sedan flera år tillbaka samarbetat med KCEM, en utbildningsorganisation som riktar sig mot sprängmedelsbranschen – verksamheter som hanterar eller producerar explosiva varor av olika slag. Under tidigare år har vi fått nöjet och förtroendet att föreläsa på KCEM:s årliga säkerhetskonferens.

Inför årets konferens, som går av stapeln den 17–18 april, utökar vi vårt samarbete och tar ett gemensamt grepp med temat:

”Rätt person på rätt plats: Så skapas trygga arbetsplatser inom sprängmedelsbranschen”

Verksamheter som hanterar eller producerar sprängmedel har varit hårt ansatta under de senaste åren, inte minst med tanke på de många våldsdåd där dessa varor har varit inblandade. Behovet av kunskapspåfyllnad och medvetandehöjande insatser kopplat till säkerhet runt människan och mänskliga risker är stort.

Med anledning av det allvarliga läget och den ökade hotbilden vill vi uppmuntra dig som är exempelvis VD, ägare eller representerar verksamhetens styrelse att detta år delta tillsammans med funktionsföreträdare från er säkerhetsfunktion.

”Det är av yttersta vikt att företag håller jämna steg med utvecklingen inom totalförsvaret och säkerhetsläget. Med ökande hot mot Sverige är det inte bara en fråga om nationellt försvar utan också om vår egen verksamhets säkerhet. Att bli robusta inifrån och ut är en gemensam utmaning som kräver vårt fulla engagemang. Jag uppmanar alla VD:ar ägare och representanter för företagens styrelser att delta i konferensen tillsammans med sina säkerhets- och personalfunktioner för att gemensamt förstå hotbilden och stärka våra företag samt bidra till den nationella säkerheten,” säger Johan Petri, VD KCEM.

KCEM säkerhetskonferens 2024

Ett program centrerat kring säkerhet kopplat till människan

Vi ser därför fram emot att tillsammans med KCEM presentera ett gediget program som är centrerat kring säkerhet kopplat till människan.

Säkerhetskonferensen tar avstamp i en fallstudie gjord av SRI:s säkerhetsanalytiker som baseras på en analys av många av de sprängdåd och incidenter med sprängmedel som inträffat i Sverige under de senaste åren.

Kring denna studie har vi sedan utformat ett innehållsrikt, intressant och kunskapsfyllt program med människan i fokus där vi bland annat kommer att få lära oss mer om hur du som verksamhetsföreträdare kan följa upp och säkerställa att dina medarbetare och kollegor mår bra, hur du kan göra så kallade lämplighetsbedömningar, vilka mänskliga riskindikatorer som finns och vad man bör vara vaksam på för att undvika incidenter – och mycket mer.

Vi kommer under dessa två dagar även berör strategiska frågor kopplat till det nationella säkerhetsläget, beredskapsplanering, totalförsvarsplanering, samhällsviktig industri och andra vitala delar för Sverige – och därmed även er verksamhet.
Under dessa dagar kommer det självklart även att finnas utrymme för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och diskussion kopplat till dessa viktiga frågor.

”Vi är väldigt glada över att KCEM tar detta grepp och att vi fått förtroendet att bidra med vår kunskap och våra erfarenheter. Temat kunde inte vara mer rätt i tiden, med tanke på alla incidenter kopplat till sprängmedel och även med tanke på att antalet incidenter där människan är en nyckelfaktor har ökat under de senaste åren och sannolikt kommer att fortsätta öka. Vi ser verkligen fram emot Säkerhetskonferensen 2024 och våra föreläsare har förberett ett spännande innehåll som förhoppningsvis bidrar till att skapa ytterligare medvetenhet i dessa frågor,” säger Pierre Gudmundson, säkerhetsrådgivare på SRI.

Mer information och bokning

För mer information om konferensen, kontakta gärna projektledare Alexandra Hellström på KCEM via alexandra.hellstrom@kcem.se. För att boka plats, använd bokningslänken nedan.

När?
17–18 april ”lunch till lunch”

Var?
Arlandaområdet, Stockholm. Mer information om lokal meddelas anmälda deltagare närmare eventet.

Boka plats
https://kcem.se/events/

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb