SRI bevakar och analyserar koranbränningarna och dess påverkan på Sveriges säkerhet

Få har säkert undgått de senaste månadernas koranbränningar och de efterdyningar som dessa haft, både i och utanför Sverige. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Förutom att koranbränningarna har haft en betydande påverkan på Nato-frågan har både myndigheter och säkerhets- och terrorexperter har uttalat sig om att hotbilden mot Sverige har ökat som ett resultat av dessa provokationer.

Koranbränningarna - SRI bevakar och analyserar

Koranbränningarna har fått internationella följder och gjort ett stort avtryck i sociala medier i den muslimska världen, vilket ökar risken för terrorhot riktade mot svenskar och svenska intressen utomlands.

  • Påven i Vatikanen kräver att Sverige sätter stopp för koranbränningar liksom en samlad allians av världens muslimska länder som vill se tvingande internationell lagstiftning.
  • Marocko, Saudiarabien, Qatar och Iran tillhör de länder som antingen kallat hem sina ambassadörer eller kallat upp de svenska ambassadörerna i respektive land för att motta en protestnot.
  • Islamiska samarbetsorganisationen (OIC) har uppmanat sina 57 medlemsländer att agera mot skändningar av Koranen.
  • FN:s människorättsråd kallar till extrainsatt möte.
  • Uppmaningar har hörts om bojkotter mot svenska företag och svenska produkter.
  • Uppmaningar till flaggbränning.

Främmande makt mobiliserar efter koranbränningarna

Efter den senaste koranbränningen mobiliserar nu även främmande makt mot Sverige och Myndigheten för psykologiskt försvar uttalar sig om att Ryssland sprider felaktiga uppfattningar om Sverige i sina statskontrollerade kanaler: ”De kan ha olika intressen som att försvåra Sveriges väg in i Nato”, säger Mikael Östlund, kommunikationschef vid MPF.

Enligt terrorexperten Magnus Ranstorp består desinformationen av en väldigt farlig retorik i arabiskspråkig media där Sverige målas upp som medskyldig till koranbränningarna eftersom polisen skyddar dem och att man inte stoppar dem.

Eftersom de genomförda (och eventuellt kommande) koranbränningarna resulterat i skarpa hot mot Sverige, svenska medborgare, risker för svensk personal utomlands och bojkotter av svenska verksamheter väljer vi på SRI att bevaka och analysera situationen löpande.

Det skrivs och rapporteras om utvecklingen i många kanaler där det går att få indikationer på hur situationen kan komma att eskalera. I detta läge anser vi att svensk media inte är tillräcklig källa för analys och att det är viktigt att också titta på liknande händelseutvecklingar historiskt för att få mer underlag för analysen.

SRI:s säkerhetsanalytiker har lång erfarenhet av att analysera innehåll i både oberoende nyhetsmedier såväl som nyhetsmedier som lyder under censur och regimer. I våra analyser utgår vi ifrån en omfattande internationell källkatalog för att fånga upp så många perspektiv och vinklingar som möjligt.

Vår rapportering görs sedan tillgänglig för våra kunder i Kompass – en omvärldsbevakande tjänst där vi gör allt vi kan för att serva våra kunder med kvalitativa beslutsunderlag som ska komplettera officiella uttalanden, den svenska medierapporteringen och bedömningar från svenska myndigheter.

Vi hoppas att vår bevakning och analys kan bidra till ökad säkerhet för verksamheter i utsatta sektorer och områden runt om i världen. 

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb