Nyhet! SRI lanserar digitala säkerhetsutbildningar

Efterfrågan på digitala utbildningar har ökat kraftigt under senare år. Samtidigt har lagkraven som reglerar säkerhetskänslig verksamhet blivit striktare och kräver att personal som ska arbeta i säkerhetsklassade befattningar även är utbildade.

För att möta den stora efterfrågan hos både HR- och säkerhetsavdelningar lanserar vi på SRI en digital utbildningsplattform som syftar till att kompetensutveckla och höja säkerhetsmedvetandet hos arbetsgivare i och utanför Sverige.

Digitala säkerhetsutbildningar

”Efterfrågan på utbildning har varit stor hos våra kunder och vi märker att det finns ett behov av både kortare och mer omfattande utbildningar som är moderna och som kan erbjudas till människor när det passar dem. Bland annat är behovet av kompetenshöjande insatser stort inom området säkerhetsskydd. Med vårt nya affärsområde E-learning kommer vi inom kort kunna hjälpa betydligt fler arbetsgivare att skapa säkerhet i sina organisationer både i Sverige och utomlands,” säger Pierre Gudmundson, säkerhetsexpert och VD på SRI.

Digitala utbildningar direkt i SRI-portalen

De digitala säkerhetsutbildningarna som just nu utvecklas i en studio riktar sig mot både HR- och säkerhetsavdelningar så väl som till chefer. Utbildningsplattformen kommer även att integreras i vår högkrypterade plattform för maximal datasäkerhet.

I den nya utbildningsplattformen kommer även organisationer med specifika utbildningsbehov kunna erbjuda sina anställda och leverantörer anpassade digitala utbildningar paketerad i egen branding.

”På SRI har vi lång erfarenhet av att leverera utbildningar inom säkerhet så väl som att skapa trygga digitala tjänster inom personalsäkerhet. Med tanke på det stora behovet på marknaden kombinerat med den höga digitaliseringstakten i svenska organisationer är det helt rätt i tiden för oss att komplettera vår befintliga plattform för bakgrundskontroller och digital referenstagning med e-learning,” säger Peter Helin, projektledare för det nya affärsområdet E-learning.

De första digitala utbildningarna lanseras på svenska inom två månader. Fler utbildningar lanseras sedan successivt.

För mer information, kontakta gärna Peter Helin via telefon: 076-319 54 09 eller via e-post: peter@sri.se.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb