Kompass underlättar omvärldsbevakningen för ledningsgruppen och säkerhetsfunktionen på Galderma

Kontinuerlig omvärldsbevakning av det volatila säkerhetsläget och bevakning av hotaktörer har blivit allt viktigare och en naturlig del av det löpande säkerhetsarbetet för många verksamheter på senare år. Detta inte minst för att hoten mot svenska verksamheter har ökat, breddats och förändrats.

Företaget Galderma, som sedan många år tillbaka bedriver ett systematiskt och gediget säkerhetsarbete, valde att komplettera sina nuvarande resurser för omvärldsbevakning med Kompass från SRI.

Vi fick tillfälle att ställa några snabba frågor till Johanna Bonfant som är Head of SHE, Security & Estate på Galderma om vad Kompass har bidragit till i företagets säkerhetsarbete.   

Om Galderma:

Galderma är ett av världens ledande läkemedelsföretag specialiserat på hudvård.

I Uppsala finns två Galdermabolag, dels det nordiska dotterbolaget Galderma Nordic AB som marknadsför Galdermas produkter i Norden, samt Galderma, QMED AB som producerar och utvecklar medicintekniska produkter för estetiska behandlingar.

Dessa två bolag huserar i 53 000 kvadratmeter stora lokaler där bland annat unika utvecklingslabb och högautomatiserade produktionslokaler inryms.

Omvärldsbevakning på Galderma underlättas med Kompass

Hej Johanna!

Tack för att vi får ställa några snabba frågor till dig om ert arbete med omvärldsbevakning och hur ni upplever vår omvärldsbevakningstjänst Kompass.

Galderma har använt Kompass under en tid nu. Berätta gärna, vad var det som gjorde att ni valde Kompass som kunskapsresurs till er verksamhet och hur såg ert behov ut?

”Med allt som händer i världen är det svårt att få en bra helhetsbild, vilket vi behöver för att kunna få en förståelse för vår aktuella hotbild. Behovet av en väl utförd omvärldsanalys fanns i verksamheten, men med alla projekt som är igång samtidigt så hade vi svårt att hinna med att utföra denna själva. Då fick jag presenterat Kompass av SRI och såg direkt att det var perfekt för oss.”

Vad roligt att höra! Mer specifikt då, vad anser du att tjänsten tillfört organisationen inom Galderma?

”Kompass ger oss både ny kunskap och en väl utförd omvärldsanalys som hjälper oss i vårt arbete. Informationen ger oss en samlad bild som vi sedan kan använda i vårt säkerhetsarbete för att se att vi lägger våra krafter på rätt sak. Samtidigt har Kompass bidragit till både en stor tidsbesparing och förhöjd säkerhetsmedvetenhet.”

På vilket sätt använder ni tjänsten inom verksamheten?

”Nu fördelas rapporterna bland säkerhetsavdelningen och ledningsgruppen. Vi har en önskan att använda informationen mer brett över verksamheten och ska under året se hur vi gör detta på bästa sätt.”

Sist men inte minst: Vilken resurs i Kompass skulle du säga är mest uppskattad och varför?

”Kvartalsrapporterna. De ger en väldigt bra helhetsbild på allt som sker samt inkluderar bra analyser som hjälper oss i förståelsen av de situationer som pågår och dess betydelse för oss som land och verksamhet.”

Stort tack Johanna och lycka till med det fortsatta säkerhetsarbetet!

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb