Produktutveckling pågår för fullt

Vi har sedan den senaste releasen (Systemrelease 201903) i mars samlat på oss ytterligare produktuppdateringar och nya funktioner för att skapa en ännu bättre plattform för bakgrundskontroller och referenstagning. Nu under sommarmånaderna pågår produktutvecklingen för fullt. Ett team av utvecklare arbetar just nu intensivt för att lansera en ny version av plattformen redan i augusti. Några av de funktioner som kommer att lanseras berör såväl beställare som den granskade men även analytikern, för att förbättra allt från funktionaliteten till rapporterna samtidigt som vi adderar ytterligare säkerhetsfokuserade funktioner.

Funktionerna prövas just nu i testmiljön vilket är en helt frikopplad plattform där all utveckling och testning sker. Anledningen till att en testmiljö används är för att säkerställa att vi bibehåller en produkt utan avbrott eller nedtid men också för att säkerställa att funktionen är i världsklass från dag ett vilket är i linje med vad våra kunder, de granskade och våra anställda förväntar sig.

Vi återkommer om några veckor med en förteckning över vad vi lanserat. Har du förslag på förbättringar eller förändringar av systemet tveka inte att kontakta oss! Vi kommer fortsätta produktutveckla under hösten och tar mer än gärna emot er input för att skapa en ännu bättre produkt. 

Trevlig sommar!

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb