Risker vid relokering och rekrytering av rysk och vitrysk personal

Fri rörlighet har inte tidigare varit något som man reflekterat över i särskilt stor utsträckning i rekryteringsprocesser eller i sitt säkerhetsarbete. Olika kompetensbehov och en svår, ibland nästintill omöjlig rekryteringssituation med tanke på rådande ”kompetensbrist” har tidigare tryckutjämnats genom rekrytering av utländsk kompetens.

Ofta har dessa individer specialistkompetenser inom exempelvis IT och ingenjörsyrken och även andra sektorer har kunnat tryckutjämna genom att ta sikte på rekrytering utanför Sverige.

Med tanke på det säkerhetspolitiska läget och Rysslands och Vitrysslands ageranden i Europa är det dock hög tid att reflektera över om rekrytering av utländsk spetskompetens behöver hanteras annorlunda och med mer eftertanke framöver.

Risker vid relokering och rekrytering rysk och vitrysk personal


Dels så finns det en EU-förordning från 2022 som gäller vissa sektorer där man nu tydligt som beställare av exempelvis konsulttjänster nu måste kravställa att en leverantör förhåller sig till och bidrar till sanktionernas effekt gentemot främst Ryssland – och dels har Rysslands repressiva syn på vad som är ”samröre” med väst, landsförräderi och andra liknande begrepp, utökats.

I samband med kriget, sanktionerna samt allmänna/partiella mobiliseringsordrar, har många välutbildade akademiker, specialister och unga sökt sig bort från Ryssland. De ser ingen framtid i landet och väljer att blicka västerut, mot en bättre och ljusare framtid, bättre utvecklingsmöjligheter etc.

Dessa individer är oftast inte regimtrogna och vill absolut inte bli inkallade i ett krig de (oftast) inte tror på. Denna förlust av specialistkompetens i stor skala kallas ibland för ”brain drain” och analytiker tror att det kan ta generationer för Ryssland att återta denna förlust inom akademi, spetskompetens och forskning.

Detta har samtidigt fått många arbetsgivare i Sverige att leta efter och överväga relokering av personal, att rekrytera från Ryssland och från denna våg av individer som söker jobb och vill etablera sig i väst.

Exempel på konkreta risker vid relokering och rekrytering av personal från Ryssland och Vitryssland

Att relokera eller rekrytera personal från Ryssland och Vitryssland är förenat med betydande risker på flera sätt. Här nedan har vi inkluderat några exempel på vad detta kan innebära för individen och för verksamheten:

  • Individen riskerar att betraktas som en förrädare i Ryssland. Denne kan utsättas för repressalier från exempelvis säkerhetstjänsterna KGB och FSB och respektive lands rättssystem.
  • Teams- och Zoom-möten i rekryteringsprocesser med individer som befinner sig i Ryssland och Vitryssland bör betraktas som ”röjda” för dessa länders säkerhetstjänster. Vad kan det innebära och leda till när de i förväg vet vilken befattning och verksamhet en av deras medborgare är på väg mot i väst. Om det finns något i dessa befattningar eller de verksamheter som är aktuella för individen öppnas en värld av möjligheter för dem att värva i- och utöva påtryckningar.
  • Säkerhets- och underrättelsetjänsterna kan tänkas vilja gömma och inkludera individer i ”brain drain”-vågen för sina egna syften och vinning.
  • Det är svårt med verifierbar och tillförlitlig information från dessa länder. Dessutom riskeras individernas säkerhet när exempelvis referenstagningsprocesser aktiveras som en del av rekryteringsprocesserna. Detta eftersom individerna kan utsättas för påtryckningar och repressalier
  • Framtida värvningar och insiderproblematik kan bli mycket svåra att hantera. Riskaptiten behöver analyseras grundligt och frågan om huruvida det verkligen finns en sådan riskaptit. I så fall, finns det även förutsättningarna för organisation och säkerhetsfunktion att förvalta denna typ av risker?

SRI får ofta frågor om vi kan bistå i denna typ av situationer. Vår rekommendation och rådgivning är alltid ovan. Det finns både många och potentiellt allvarliga risker med relokering och rekrytering från Ryssland och Vitryssland att ta ställning till, för både den enskilde men även för verksamheten.

Det är viktigt att klarlägga om individen förstår kontexten och risken med att flytta till ett annat land och med att ta en anställning utanför Ryssland eller Vitryssland. I förlängningen bidrar rekryteringsprocessen till att skapa risktagning som den enskilde kanske inte varit beredd att acceptera om denne fullt ut hade förstått och kännt till den i förväg. Tänk på att dessa klarlägganden måste göras via en säker kommunikationskanal, inte via Teams eller Zoom.

Detta är komplexa frågeställningar att hantera och svaren är sällan svartvita, men vår förhoppning och vårt syfte med att lyfta frågan är att fler verksamheter överväger utmaningarna på ett sätt där man tar aktiva och medvetna beslut om risk.

Med andra ord: Jakten på kompetens får inte leda till att man som organisation bortser från ovan, blir blind och därmed även riskgenererande i stället för riskreducerande.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb