Att arbeta som Säkerhetsanalytiker på SRI

Hur är det egentligen att arbeta som analytiker inom säkerhet med fokus på bakgrundskontroller? Och hur är det att arbeta på SRI? Vi ställde några frågor till en av våra Säkerhetsanalytiker för att få en inblick i vad de gör på jobbet.   

Den absolut viktigaste tillgången på SRI är våra medarbetares kunskap. Idag är vårt team uppbyggt av en unik mix av säkerhetsexperter och rekryteringsexperter med lång erfarenhet och med ett brett kompetensspektrum.   

Några av oss har erfarenhet ifrån säkerhets- och underrättelsearbete inom Polisen och Försvarsmakten, några av oss är utbildade kriminologer och journalister, medan några av oss istället är experter inom HR, rekrytering och kandidatattraktion, fast med akademisk bakgrund inom ekonomi.  

Det är vår bredd av kompetens och hur vi applicerar våra kunskaper för att hjälpa våra kunder som gör att vi blivit framgångsrika.   

Arbeta som Säkerhetsanalytiker på SRI
Så är det att arbeta som Säkerhetsanalytiker på SRI

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för en Säkerhetsanalytiker?  

”En typisk jobbdag börjar med att vi analytiker har ett morgonmöte där vi går igenom status, upplägg för dagen, samt fördelar nya beställningar av bakgrundskontroller som kommit in. En del i arbetet med bakgrundskontroller utgörs av att inhämta information, exempelvis från olika myndigheter, verk, lärosäten och arbetsgivare.

En förmiddag kan jag exempelvis ägna åt att inhämta uppgifter från kreditinstitut, verifiera examina, kontakta kandidaters tidigare arbetsgivare samt kontrollera körkortsbehörigheter via Transportstyrelsen.

Därefter kör jag ett litet träningspass med en kollega på gymmet tvärs över gatan, följt av en gemensam lunch på kontoret (pre-corona förstås). När datainhämtningen är gjord börjar själva analysarbetet, som i korthet går ut på att objektivt sammanställa och analysera all inhämtad data i text. Hur mycket tid som ägnas åt varje enskild kontroll varierar stort beroende på vilken kontrollnivå kunden beställt. 

Utöver arbetet med bakgrundskontroller, hanterar vi säkerhetsanalytiker exempelvis även så kallade IDD-kontroller. Dessa kontroller beställs av företag som lyder under lagen om försäkringsdistribution, som ställer krav på omfattande vandelsprövning av nyanställda och befintligt anställda i dessa organisationer.

Denna typ av kontroll är mer administrativ, och processen mer långdragen då man beställer dokument och intyg från många olika källor som sedan sammanställs och bifogas i en rapport.”

Vad består en bakgrundskontroll av?  

”Bakgrundskontrollerna är utformade för att kunna anpassas till olika typer av befattningar med varierande grad av insyn i organisationens känsliga information.

En bakgrundskontroll kan beställas i nivåerna Screen, Medarbetare, Specialist och Executive

Screen är vår enklaste kontroll, och innehåller en begränsad och obearbetad redogörelse av de mest väsentliga uppgifterna, så som inkomstuppgifter och förekomster hos Kronofogden. Det innebär också att den går förhållandevis snabbt att genomföra.

Nästa kontrollnivå, Medarbetare, består av fyra huvudområden i form av personalia, juridik, ekonomi och sociala medier, och här tillkommer även bearbetning och analys av de inhämtade uppgifterna. Specialist– och Executive kontrollen är våra två mest omfattande kontroller som lämpar sig för befattningar med större ansvar och insyn. Dessa kontroller består av sju delområden, där varje delområde också utgörs av flera kontrollpunkter.

Exempelvis är bolagsengagemang ett delområde som ingår i en specialistkontroll. Executivekontrollen liknar specialistkontrollen men med ytterligare kontrollpunkter för en ännu mer fördjupad analys. För denna kontrollnivå ingår även granskning av en närstående person.”

Förutom att arbeta med bakgrundskontroller arbetar du och ditt team även med olika spännande case. Berätta, vad kan det handla om hur är det att arbeta med utredningsarbete?   

”Det stämmer. Inom affärsområdet ”Säkerhets- & verksamhetsskydd” erbjuder vi även våra kunder hjälp/stöd/utredning vid olika typer av incidenter. En incident kan handla om allt från misstankar om organiserad brottslighet, till mindre händelser/avvikelser som skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk i organisationen.

Den här typen av ”case” har jag fått möjlighet att hantera tillsammans med våra säkerhetsskyddsexperter. Ett typiskt case kan börja med att man samtalar med- och genomför intervjuer med berörd personal på plats och reder ut vad som hänt, därefter lägger man upp en plan över hur caset ska hanteras, vilken information som behöver inhämtas, vilka källor som ska granskas, hur avrapportering ska ske o.s.v.  

Jag har upplevt det som väldigt utvecklande och spännande att få jobba med den här typen av utredningar, och ett perfekt komplement till arbetet med bakgrundskontrollerna. 

Jag ser det som en fantastisk möjlighet att få bredda mina kunskaper och verkligen lära av de bästa. Våra säkerhetsskyddsexperter har ju en otroligt hög kompetens och erfarenhet inom området.”

På SRI har alla analytiker en akademisk bakgrund – varför är det viktigt?  

”Har man en akademisk utbildning så tror jag man har med sig ett visst kritiskt- och analytiskt förhållningssätt, och även en vana att formulera och uttrycka sig i skrift. Förkunskaper som jag tror är viktiga för den här typen av analytisk tjänst.”

Du själv är utbildad kriminolog – hur har den utbildningen hjälpt dig i din roll som säkerhetsanalytiker?   

”Det kanske mest uppenbara är väl att min utbildning bidragit till att jag har en grundläggande förståelse för brottslighet, statistik kring brott, riskfaktorer m.m. Men det som jag upplever varit till störst hjälp är just det analytiska tankesättet.

Utbildningen kretsade mycket kring att skriva rapporter, kritiskt granska, tolka och sammanställa information från olika källor och problematisera kring resultaten, och de kunskaperna upplever jag varit till stor nytta i rollen som säkerhetsanalytiker.”

Hur är det att arbeta på SRI?  

”SRI är förmodligen världens bästa arbetsplats, om du frågar mig. Jag var i en diskussion bara härom dagen faktiskt, gällande arbetsmiljö. Övriga i sällskapet upplevde att det, i varierande grad, var dålig stämning på deras arbetsplats, och/eller att de blivit dåligt behandlade av kollega eller chef.

Jag satt länge och väl och funderade, men det slog mig att jag aldrig upplevt något sådant under min tid på SRI. Alla är verkligen så genuint snälla och hjälpsamma. Jag uppskattar även att organisationen är platt och ohierarkisk. Vi är ett väldigt tajt team som håller varandra om ryggen i med- och motgångar. Vi har en nära och öppen dialog, och jag upplever att det alltid är högt i tak.  

Jag upplever även att de anställdas välmående är något som prioriteras högt. Exempelvis har vi alla på kontoret haft gemensam PT-träning ca en gång/månad, man får dessutom möjlighet att träna på arbetstid och ett generöst friskvårdsbidrag.”

Vad gör du på fritiden?  

”På fritiden tycker jag om att promenera med min hund, umgås med vänner och familj, och äta god mat. Jag tycker även om att lyssna på podcasts, rättegångspodden (skräll), är en klar favorit. 

Låter jobbet som Säkerhetsanalytiker som något för dig?

Se våra lediga jobb och ansök här!

Tänk på det här inför anställningsintervjun på SRI

Vi passade även på att fråga SRI:s VD Pierre Gudmundson vad man ska tänka på inför anställningsintervjun om man är intresserad av en karriär som säkerhetsanalytiker på SRI.

”Det finns på ett sätt kanske inte så mycket man kan göra för att förbereda sig. Men å andra sidan är det viktigt att tänka på vem man är och varför man vill arbeta hos SRI. Har man rätt drivkrafter och har man rätt uppfattning om vad det är arbetet innebär.

Vi arbetar ju väldigt metodiskt och med en hel del administration och den typen av arbetssätt och vardag behöver man kunna uppskatta och vara medveten om att man söker sig till, hos SRI. Sen när det gäller processen att komma till SRI, där behöver man vara öppen och ärlig, även med det man kanske inte är stolt över.

Som säkerhetsanalytiker behöver man kunna reflektera och sätta ord på saker hos sig själv och våga vara insiktsfull och självkritisk. Anledningen till att detta är något vi uppskattar och värdesätter är för att vi tror att det skapar bättre förutsättningar för ett lugnt och sansat, mer kvalitativt och objektivt arbetssätt. Där man kan titta på det man själv skapar och revidera, radera, skriva om, reflektera och hela tiden ifrågasätta, både sitt egna och andras arbete på ett konstruktivt sätt.

På SRI vill vi arbeta professionellt och vår strävan är att vi ska vara och uppfattas som sakliga perfektionister. För att kunna nå en sån vision söker vi ödmjuka, prestigelösa och mogna individer som är trygga med sig själva och som kan ta och förvalta ansvar.

Vi söker och behöver riktiga lagspelare på SRI, alla ska kunna hjälpas åt att lösa en uppgift. Behöver någon av oss avlastas eller hjälp utanför sitt egna område ska vi räcka upp handen och erbjuda detta på ett naturligt sätt. Så bygger vi arbetsgruppen och så tror vi att den optimeras, vilket gynnar oss internt på ett bra sätt men också kunderna i vad vi kan erbjuda och på vilken nivå vi kan leverera.”

Låter jobbet som Säkerhetsanalytiker som något för dig?

Se våra lediga jobb och ansök här!

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb