Realistisk säkerhetsutbildning med skådespelare utmanar och utvecklar

Utbildning och kunskapsspridning inom säkerhetsområdet har alltid varit en viktig del av den verktygslåda vi erbjuder våra kunder. Genom ett nytt exklusivt samarbete med talangagenturen Hammarstrom Agency stärker vi vårt erbjudande inom säkerhetsutbildning ytterligare.

Säkerhetsutbildning och säkerhetsprövningsintervju - SRI

I våra populära säkerhetsutbildningar inkluderar vi numera realistiska rollspelsövningar som deltagarna genomför tillsammans med professionella skådespelare. Tillsammans med namnkunniga skådespelare får deltagarna iscensätta olika verkliga scenarion som utmanar och utvecklar.

”Vi är glada över vårt nya samarbete som innebär att vi nu kan erbjuda våra populära säkerhetsutbildningar med professionella skådespelare i ännu större skala än tidigare. SRI har sedan starten haft ett stort fokus på både bred och djup kunskapsspridning för våra kunder. Den här typen av unikt grepp ligger helt i linje med det fokuset,” säger Pierre Gudmundson, säkerhetsspecialist och tillika grundare och VD på SRI.

Rollspelet mellan deltagare och skådespelare ger övningarna en unik spetsighet och en ny dimension som utvecklar deltagarens samtalsteknik och hjälper hen att agera på ett korrekt sätt i sitt arbete, exempelvis vid chefsutbildning, svåra samtal eller vid en säkerhetsprövningsintervju.

”Vi utbildar inom hot, risk, sårbarhet och säkerhet runt människan från både ett proaktivt såväl som ett reaktivt perspektiv. En långsiktig följdeffekt av våra säkerhetsutbildningar är att vi bidrar till ett säkrare Sverige, något vi som ligger oss varmt om hjärtat,” avslutar Pierre.

Alla skådespelare blir specialutbildade av SRI och lyder självklart under strikt sekretess. Feedbacken från deltagande chefer, HR- och rekryteringsspecialister och säkerhetsföreträdare är idel positiv och intresset från svenska arbetsgivare är stort.

Läs mer om våra säkerhetsutbildningar här

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb