Tidigare MUST-chefen Stefan Kristiansson till SRI

Stefan Kristiansson - tidigare chef MUST till SRI

Stefan Kristiansson, tidigare chef för MUST (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) är den senaste i raden av säkerhetsexperter att ansluta sig till oss på SRI. Kristiansson värvas som strategisk rådgivare med fokus på att hjälpa våra kunder med betydande skyddsvärden att utveckla sitt systematiska säkerhetsarbete.  

Generalmajor Stefan Kristiansson har en imponerande karriär inom den svenska Försvarsmakten bakom sig, senast som chef för MUST. Innan dess har han bland annat tjänstgjort som försvarsattaché vid Sveriges ambassader i Helsingfors och Tallinn och som Militärrådgivare vid Utrikesdepartementet.

”Det finns ett stort behov för olika aktörer i Sverige att hitta nya metoder för att bedriva säker verksamhet och skydda sina tillgångar från angrepp. Hotbilden förändras snabbt och nätet behöver bli både mer finmaskigt och mer dynamiskt för att snabbt kunna stoppa antagonister. Det finns dessutom ett stort behov att öka såväl säkerhetsmedvetandet som kunskaper i dessa verksamheter. Chefen för Säkerhetspolisen Klas Friberg har uppmanat fler att göra mer och jag upplever att SRI tar ett betydande samhällsansvar genom sitt arbete och har en tydlig målsättning att bidra till Sveriges säkerhet. De är progressiva, har kommit ett steg längre än många andra aktörer och de har ett välgenomtänkt koncept. Därför känns det mycket intressant att delta och bidra,” säger Stefan.

Stefan ansluter till SRI under maj månad med avstamp i en digital föreläsning om underrättelsehotet mot Sverige och svenska verksamheter. Inom kort presenteras fler kommande aktiviteter.

Läs hela pressreleasen i Dagens Industri

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb