Svårigheter att hitta en person med rätt egenskaper/attityd?

Rekryteringsprocesser blir allt mer tidskrävande och komplicerade. Man upptäcker fler och fler faktorer som är avgörande för att en rekrytering ska bli lyckad, och med dessa faktorer blir även hindren fler.

Rapporten ”Det är Attityden, Dumbom” som är skriven av Företagarna i november 2016 vittnar om att de främsta hinder som företagen ser kopplat till att hitta rätt kompetens och knyta den till företaget är:

Det är Attityden, Dumbom som är skriven av Företagarna i november 2016 vittnar om att de främsta hinder som företagen ser kopplat till att hitta rätt kompetens och knyta den till företaget är:

  • kostnad för att ha anställda,
  • hitta rätt attityd/egenskaper
  • hitta rätt erfarenhet.

73% av företagare anger att det är ett stort eller mycket stort hinder i rekryteringsprocessen att hitta personer med rätt attityd/egenskaper, vilket därför utgör det näst största efter kostnader (Företagarna 2016).

Just detta hinder kan ses som något omöjligt att säkerställa innan anställning, främst för att det kräver ett så pass omfattande arbete.

Scandinavian Recruitment Intelligence utmärker sig från konkurrerande verksamheter genom att vi har framställt ett verktyg för att ta fram just denna information. Med dessa verktyg så tittar vi på internet och sociala medier, vilket är källan till att hitta en persons sanningsenliga attityder.

Det är i den digitala världen som människor exponerar sig själva som mest och känner få gränser för vad de kan uttrycka sittandes bakom en skärm. Utöver detta så är det få som inser att rekryterare och arbetsgivare kan undersöka det material de delar och lämnar det omedvetet öppet.

Detta område är något som traditionellt är ömtåligt att ta i, då man ofta anser att det är svårt att göra en bedömning utan att värdera innehållet. Vi kan med vårt R.I.S.C verktyg analysera informationen utan värdering och levererar även välformulerade intervjufrågor vars svar belyser de fynd som gjorts i sökningen.

Dessa frågor ger dig som arbetsgivare/rekryterare större insyn i personens karaktär och attityder. Du kan på detta sätt säkerställa att du har en kandidat vars åsikter stämmer överens med ditt företags värdegrund.

Med vårt avancerade verktyg och skarpa analyser så hjälper vi dig att erövrar det stora hindret att hitta personer med rätt egenskaper/attityder- något som lämnar dig trygg i din rekrytering.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb