Tid – en ständig utmaning vid rekryteringar

2018 kommer handla om att snabbt och effektivt få in nya anställda där kvalitetsinformation ger grunden till sakligt tagna beslut i anställningsprocessen.

När frågan ställts till chefer kring vad de största utmaningarna gällande rekryteringsprocessen är så visar resultatet att 45% svarar tid (Sterling Talent Solutions 2017).

Chefer upplever med andra ord att de inte har den tiden som behövs för att grundligt och kvalificerat kvalitetssäkra informationen vid en nyanställning. Dessa siffror visar på en ökning av 16% sedan 2015 (Sterling Talent Solution 2017).

Ökning ses som ett svar på det höga tempot på arbetsmarknaden med fler specialiserade yrken, vilket resulterar i att arbetsgivarna vill säkra de kompetenta kandidater innan sina konkurrenter.

Många anser även att ett utdrag från belastningsregistret skapar en tillräcklig säkerhet, men faktum är att den begränsade informationen tar längre tid att erhålla än att få en bakgrundskontroll från SRI levererad till sig.

Att då istället lämna kvalitetssäkringen åt SRI sparar dig som chef/rekryterare värdefull tid.  Vi bedömer en persons riskprofil utifrån befattningens organisatoriska innebörd, och istället för att endast samla information om en person, så gör vi långt- och djupgående analyser och bedömer vad den insamlade informationen innebär.

Vi lägger även stor vikt på att analysera sociala beteenden på internet, och för att spara ännu mer tid för dig så erhåller du även förslag på relevanta fördjupningsfrågor inför kandidatens kommande intervju.

Så slösa inte tid på otillräckliga nödlösningar, vänd dig till ett företag som är specialiserade på bakgrundskontroller och hjälper dig att nå en optimal rekrytering- Scandinavian Recruitment Intelligence.

Skrivet av: Pierre Gudmundson, grundare och VD, Scandinavian Recruitment Intelligence

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb