Vad är cyber-vetting (online-vetting)?

Nu, ett par årtionden in i det vi kallar digitalisering är det väl ingen nyhet att mycket information finns digitalt. Informationen finns på många platser runtom på internet. Men det kanske är en nyhet att information om en individ finns på så många platser och att den är så åtkomlig som den är, som ett resultat av digitaliseringen, som fortfarande pågår för fullt.

När man söker en tjänst blir det vanligare och vanligare att arbetsgivare söker efter och tittar på offentlig och öppen information om just den specifika kandidaten för att bättre förstå vem denne är och om den rekryterande parten tycker att kandidaten passar in i deras organisation. Internationellt talar man om ”cyber-vetting” som en del i att utvärdera kandidater.

Omvänt kan kandidater på samma sätt söka och utvärdera sin potentiella arbetsgivare som organisation och hur denna agerar som varumärke men kanske även sin framtida specifika chef.

Cyber- eller online-vetting som det också kallas ibland handlar alltså om att ta del av och utvärdera personliga och digitala fotspår. När man talar om detta menar man att man granskar profiler, posts, fotografier, kommentarer och så vidare. Allt för att kunna ta ställning till om man efter utvärderingen av det man hittat fortfarande anser dig vara en lämplig kandidat.

Det är positivt att en arbetsgivare är mån om vem som anställs, att den nya medarbetaren delar värderingar som internt anses viktiga att efterleva osv. Där finns trots detta och andra fördelar en del saker som kan ställa till det i utvärderingsprocessen.

Strukturerad process
Görs en cyber-vetting-process ostrukturerat och utan en genomtänkt och kvalitetssäkrad metod riskerar kandidaten falla bort på vaga grunder som kanske dessutom är felaktiga. Organisationen går kanske därmed miste om en bra kandidat. Det skapar även sämre förhållanden för beslut när olika kandidater ska utvärderas som gör att de inte kan utvärderas på lika villkor.

Runt detta ”fenomen” krävs det kompetens för att utföras kvalitativt och goda förutsättningar för objektivitet när utvärdering sker. Cybervetting / onlinevetting är en naturlig del av det som kallas bakgrundskontroller hos Scandinavian Recruitment Intelligence men där vi har skapat alla de förutsättningarna som krävs för att det ska kunna göras kvalitativt, objektivt och etiskt.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb