Vad är IDD?

IDD (Insurance Distribution Directive) är ett EU-direktiv inom försäkringsbranschen. Alla som arbetar med försäkringsdistribution ska ge kunderna mer omfattande information om både tjänster och produkter de tänker sälja till kunderna. Det blir ökade krav på transparens kring kostnader och ersättningar, vilket är tänkt att minska intressekonflikterna och därmed öka konsumentskyddet.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb