Vad är underrättelse i form av spionage och vad syftar det till?

Underrättelse är i grunden en fundamental del i beslutsprocesser. Det är inte något endast militära organisationer eller andra nationella aktörer ägnar sig åt eller har möjlighet till.

Underrättelser används för att skapa fördelar i sina egna beslutsprocesser och även och kanske framförallt, för att negativt påverka den andra – ”motståndaren” (landet, organisationen, konkurrenten).

Underrättelse är information som tillsammans med andra underrättelser och ”pusselbitar” skapar sådana möjligheter och viktiga alternativ till taktik, övertag, fördelar och hävstång.

Underrättelsearbete och själva inhämtningen av informationen kan göras på olika sätt. De olika formerna kallas för discipliner, signal-, teknisk-, bild-underrättelsediciplin samt flera andra ej här nämnda. Den man talar mest om är den mänskliga underrättelsediciplinen (humint), den är mest intressant att skriva om. Den är också väldigt svår att skydda sig emot. 

Alla människor har svagheter eller lojaliteter som kan luckras upp, försvagas, påverkas och slutligen utnyttjas.

Om man med tiden på sin sida på olika indirekta sätt gör detta, subtilt men medvetet och manipulativt, kan man också med tiden eventuellt övervinna någons lojalitet eller i vart fall påverkat den så starkt att personen i fråga som utsatts för påverkan plötsligt tar ett beslut den annars inte skulle gjort. Kanske väljer den att gå den påverkande tillmötes, att stödja med inhämtning som annars varit svårt.

Man har då ”skapat” en agent. Egentligen är detta ett begrepp som står för att du nu har en aktör du kan fjärrstyra och få att agera åt dig men som inte konkret eller direkt tillhör dig.

Denna använder du sen för att inhämta underrättelser du behöver eller önskar – för att underlätta dina beslutsprocesser,positivt och påverka övrigas, negativt. Initialt lockar och utnyttjar man personlighetsdrag eller andra faktorer, i efterhand utpressar man för att få agenten att fortsätta agera åt en.

Staket, brandväggar, passersystem och larm hjälper dig inte om du inte lyckas med att ha lojala medarbetare. Hur du anskaffar och odlar detta förhållande till medarbetarna är en sak, vilka proaktiva åtgärder du vidtar för att stötta detta långsiktiga arbete, är en annan.

Bakgrundskontroller är ett sätt att skapa möjligheter och fördelar i din organisation då ni anskaffar medarbetare.

Med rätt förutsättningar underlättas möjligheterna att förstå lojalitetsaspekter- och intressekonflikter samt individuella sårbarheter som du vill kunna utvärdera, förstå och inkludera i ditt beslut, innan du tar det.

Det är ganska självklart eller hur?

Skrivet av: Pierre Gudmundson, grundare och VD, Scandinavian Recruitment Intelligence

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb