Vilket skydd ges dina känsliga personuppgifter?

När du väljer att samtycka till att dina personuppgifter hanteras inom ramen för en bakgrundskontroll, oavsett hos vilken leverantör detta är, är det viktigt att dessa hanteras säkert.

Att de inte kan nås av obehöriga, att de hanteras på en ”need-to-know”-basis, att de skyddas mot förvanskning och att de förstörs på ett säkert sätt som omöjliggör en återskapning.

Dels för att det såklart är dina känsliga personuppgifter, att dessa ska skyddas osv. för din skull. Och dels också för att du kanske är på väg in i en organisation där integritet är viktigt även för dem, exempelvis kanske en börsnoterad organisation.

Läckage av en sammanställd rapport i samband med en genomförd bakgrundskontroll kan dels skapa ett stort obehag för dig som enskild men också orsaka oönskade konsekvenser för den organisation som du tillhör.

Den nya lagstiftningen syftar på många sätt till att omhänderta och skapa förutsättningar till en begränsad åtkomst och en säker förvaring, hantering, spridning och destruering av dina personuppgifter. 

När du samtycker till att vi på Scandinavian Recruitment Intelligence får hantera dina personuppgifter vill vi att du ska veta att vi tar din integritet på största allvar och verkligen har prioriterat säkerheten runt dina uppgifter.

Vi ser inte dina uppgifter innan ditt samtycke är noterat, vi ser dem inte heller när vi koordinerar ärenden internt. Endast den enskilda och unika medarbetaren hos oss som kommer att få ditt ärende tilldelat är den som först ser dina uppgifter och vet vem Du är.

Vi har en intern policy om att inte diskutera ärenden och kontroller internt om det inte krävs för att lösa uppgiften. Vi lämplighetsprövar all vår personal som ska arbeta med bakgrundskontroller.

Efter en leverans förstör vi skyndsamt dina personuppgifter så att dessa inte lagras i onödan, efter 72 timmar finns du och dina uppgifter inte längre kvar och den data som handlat om dig är för alltid förstörd.

Du och dina personuppgifter är vårt absolut största skyddsvärde!

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb