Webinar: Lämplighetsbedömning i teorin och praktiken

I det här kostnadsfria webinaret, som är exklusivt för SRI:s Kompass-användare, får du som deltar ta del av kunskap från Pierre Gudmundson  som arbetar som rådgivare inom frågor kopplade till säkerhetsskydd, verksamhetsskydd, human threats och insiderprevention.

webinar - lämplighetsbedömning i teorin och praktiken

Under 90 minuter guidar Pierre dig igenom:

  • Personalsäkerhetens grund och syfte
  • Momentet och begreppet lämplighetsbedömning ur ett legalt perspektiv
  • Lämplighetsbedömning i teorin
  • Praktisk tillämpning

Under webinartillfället kommer det även att finnas möjlighet att ställa frågor till Pierre.

För vem?

Det här webinaret riktar sig till alla som är inblandade i säkerhetsprövningsprocesser, från ett arbetsgivarperspektiv, och för beslutsfattare inom personalsäkerhet.

Webinaret riktar sig även till dig som inte arbetar med säkerhetsskyddslagen, men som ändå har ett behov av att arbeta systematiskt och riskreducerande i rekryteringsprocesser eller vid tillsättning av känsliga befattningar.

Slutligen så riktar sig webinaret till beställare eller verksamhetsutövare som vill kunna förstå, kravställa och även kontrollera att kraven i ett säkerhetsskyddsavtal efterlevs och att detta görs kvalitativt – hos sin leverantör.

När?

Tisdag den 30/1 kl. 10.30-12.00.

Välkommen att boka din plats genom att registrera dig nedan!

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb