NYTT WEBINAR: Säkerhetsprövning – ett helt program: Så uppnår du lagefterlevnad effektivt

Sedan Säkerhetsskyddslagen uppdaterades våren 2019 har tusentals fler verksamheter än tidigare berörts av dess innebörd. Alla de nya verksamheterna, som därefter bedömts vara så kallade verksamhetsutövare tecknar dessutom säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddsöverenskommelser med sina leverantörer i större utsträckning än tidigare.

Många verksamheter står nu inför en ny utmaning. Säkerhetsskyddslagstiftningen är inte är helt enkel att sätta sig in i och omsätta till praktik och faktisk regelefterlevnad. Det är mycket man behöver tänka på, det kan vara snårigt och svårnavigerat.

webinar säkerhetsprövning lagefterlevnad

I det här kostnadsfria webinaret får du som deltar ta del av kunskap från Erica Eriksson som är specialist inom säkerhetsskydd med fokus på personalsäkerhet. Under en timme guidar Erica dig igenom många av de krav som ställs, vad som förväntas av din verksamhet samt delar med sig av rekommendationer och tips på hur du som verksamhetsföreträdare kan effektivisera arbetet och uppnå lagefterlevnad.

Under webinartillfället kommer det även att finnas möjlighet att ställa frågor till Erica.

För vem?
Detta webinar riktar sig till dig som arbetar med säkerhetsskyddsfrågor i din verksamhet och har behov av kunskapspåfyllnad inom säkerhetsskydd.

Innehåll:

  • Säkerhetsskyddsavtal och komplexitet kopplat till dessa
  • Personalsäkerhet – ett pågående program
  • Faktorer att ta med sig i planering och genomförande
  • Utmaningar i det löpande arbetet
  • Rekommendationer och tips för effektivisering och tidsbesparing

När?

Onsdag 15 november kl. 11.00-12.00

Måndag 11 december kl. 11.00-12.00

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb