Lägesbild: Föreläsningar om omvärld, säkerhetshot, utmaningar – och möjligheter

VAD ÄR LÄGESBILD?

Lägesbild är en föreläsningsserie där vi på SRI adresserar den lägesbild som råder i omvärlden och belyser några av de mest potenta hoten och hotaktörerna som varje dag påverkar Sverige och svenska verksamheter.

I höstens två föreläsningar i denna serie ger vi dig som deltagare en uppdatering och samlad bild av det rådande säkerhetsläget i Sverige och världen, hur utvecklingen har sett och ser ut, samt en framåtblickande bild. Utöver detta fördjupar vi oss inom det växande hotet från insiders och delar med oss av kunskap kring evidens, fall från verkligheten och rekommendationer.

Här nedanför kan du läsa mer om respektive föreläsning och boka din plats.

Välkommen!

HUR?

Föreläsningarna anordnas som öppna fysiska föreläsningstillfällen runt om i Sverige. Dessa tillfällen består av både en gedigen föreläsning där säkerhetsexperter delar med sig av kunskap och insikter kopplade till den omvärldsbevakning vi på SRI genomför regelbundet samt och tid för att ställa frågor och diskutera med våra experter.

Om din organisation är intresserad av en anpassad föreläsning för era medarbetare, kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar med anpassade föreläsningar och utbildningar.

VARFÖR?

Den här föreläsningsserien ger dig och din organisation en ökad förståelse för dagens samhällshot och nya utmaningar för både Sveriges- och den egna organisationens säkerhet. Samtidigt ger vi dig uppslag och kunskap för att på ett mer systematiskt sätt kunna skydda din organisation och era värden.

Föreläsningsserien möter ett stort kunskapsbehov när det gäller att förstå nya samhällsutmaningar. Det gör att organisationen själva, eller med stöd från säkerhetsleverantörer, lättare kan höja säkerhetsmedvetandet och kompetensnivån inom säkerhet för på så sätt att möta både nya och mer komplexa utmaningar men även förändrade krav.

FÖR VEM?

Lägesbild riktar sig till alla i en organisation – från företagsledning och styrelse till enskilda medarbetare på exempelvis säkerhetsavdelningen, inköpsavdelningen eller HR – som arbetar med verksamhet med koppling till personalsäkerhet och säkerhetsskydd och som behöver stöd, kunskap och förståelse kring samtida säkerhetsutmaningar som kan drabba både Sverige som land och den enskilda organisationen.

FÖRELÄSNINGAR:

föreläsning statsaktörer och hotet mot svenska organisationer
Föreläsning insiders och insiderprevention - SRI

NÄR?

Jönköping:

Tisdag 19/9
09:00-11:30 (Statsaktörer)
13:00-15:30 (Insiders)

Stockholm:

Onsdag 4/10
10:00-12:30 (Statsaktörer)
14:00-16:30 (Insiders)

Göteborg:

Onsdag 18/10
09:00-11:30 (Statsaktörer)
13:00-15:30 (Insiders)

Malmö:

Onsdag 8/11
09:00-11:30 (Statsaktörer)
13:00-15:30 (Insiders)

DU FÅR:

  • Ökad kunskapsnivå i organisationen som även påverkar säkerhetskulturen positivt.
  • Ökad säkerhetsmedvetenhet och sensorisk förmåga i organisationen.
  • Ökad säkerhetsmedvetenhet leder även till minskad naivitet kopplat till hotet mot organisationen.
  • Ökad motivation för medarbetare att agera som en förlängning av säkerhetsfunktionen.
  • Ökad förmåga att ta bättre beslut inom säkerhet.
  • Ökad riskmedvetenhet i organisationen.

BOKNING

INFORMATION & FRÅGOR:
För mer information kontakta oss på SRI via e-post: academy@sri.se eller telefon: 08-30 30 73.

PRIS:
Pris per deltagare och föreläsning:

1495 SEK exkl. moms.

Vid bokning av båda föreläsningarna:

2495 SEK exkl. moms.

I priset ingår även kaffe/te/dryck och lättare förtäring.

BOKNING:
Klicka på ”Boka plats” för att komma till vårt bokningsformulär. Bokade föreläsningsplatser är bindande men kan nyttjas fritt inom den egna organisationen.

SRI förbehåller sig rätten att neka deltagande.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb