Känd leverantör & Känd avsändare

Konceptutveckling och stöd inom luftfartsskydd och säker flygfrakt

Företag som vill frakta varor med flygplan kan välja att bli Kända avsändare. Den Kända avsändaren hanterar då vissa säkerhetsrutiner direkt på företaget vilket medför ett snabbare och enklare förfarande på flygplatsen. För att vara Känd avsändare måste företaget uppfylla en hel del krav.

SRI:s säkerhetskonsulter kan bistå med både konceptutveckling, stöd och utbildning kopplat till dessa certifikat såväl som säkerhetsfrågor inom området Luftfartsskydd.

Konceptutveckling för Känd avsändare & Känd leverantör

Under år 2019 förändrades kraven för Kända avsändare samt Kända leverantörer kopplat till personalsäkerhet. Pålitlighetskontrollen ersattes av säkerhetsprövning för personal anställda efter  2019-07-31 och kraven på utbildning har och kommer att utvidgas.

Vi på SRI har varit med på denna resan och arbetar idag tillsammans med ett antal stora aktörer med att konceptualisera och implementera nya rutiner och förfaranden för att dessa skall leva upp till de nya kraven.

Vi är införstådda med de nya riktlinjerna och följer utvecklingen samt kommunicerar frekvent med Transportstyrelsen, vilken är kontrollerande myndighet för dessa certifikat.

Vi har utvecklat och anpassat våra digitala verktyg samt arbetat fram instruktioner och chefsstöd för att effektivisera processen så att den möter kraven från såväl EU-lagstiftningen som Säkerhetsskyddslagen. Vi avlastar även dessa aktörer genom att erbjuda intervjuledare.

SRI erbjuder följande tjänster och verktyg inom Luftfartsskydd:

  • Verifierad tidslinje
  • Digital referenstagning
  • Anpassad bakgrundskonstroll som en del av grundutredning
  • Säkerhetsprövningsintervjuer
  • Utbildning
  • Konsultation

Möt våra säkerhetskonsulter

Våra säkerhetskonsulter hjälper stora som små organisationer att skapa inre säkerhet och trygga arbetsplatser. Vi kan bistå med rådgivning och strategiskt- och operativt stöd i alla aspekter inom personalsäkerhet. Läs mer om våra konsulters bakgrund och hur vi kan hjälpa er organisation.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb