Säkerhetsskydd

Digital uppföljande säkerhetsprövning

DIGITAL UPPFÖLJANDE SÄKERHETSPRÖVNING FRÅN SRI

Den uppföljande säkerhetsprövningsprocessen som måste genomföras med regelbundenhet är mycket tidskrävande, inte minst ute i chefsledet.

SRI erbjuder tjänsten Digital uppföljande säkerhetsprövning i vår Security-as-a-Service-portal där vi även bistår hundratals svenska verksamheter med andra tjänster inom personalsäkerhet och regelefterlevnad såsom initiala säkerhetsprövningar, grundutredningar och bakgrundskontroller och digital referenstagning.

Med Digital uppföljande säkerhetsprövning sparar både säkerhetsfunktionen, chefer och medarbetare mycket värdefull tid.

Tjänsten erbjuder exempelvis funktioner för aktivering, hantering, schemaläggning och långtidslagring av många prövningar på samma gång med minimal arbetsinsats. Säkerhetsfunktionen och chefer får även värdefullt stöd vid eskalering genom vår funktion för automatisk flaggning av rapporter vid avvikelser.

Upptäck några av alla smarta funktioner här nedanför.

Digital uppföljande säkerhetsprövning skapar:

 • Förbättrad tidseffektivitet samt avsevärd förkortning av ledtider för både dig som arbetsgivare och för medarbetaren som ska prövas. Smidiga filtreringsfunktioner hjälper verksamheten att exempelvis prioritera vilka intervjuer som bör genomföras först.
 • Förbättrad kontroll och tydlig översikt över vilka medarbetare som har prövats samt förenklad hanteringar av tidigare medarbetare och medarbetare som ej längre är inplacerade i säkerhetsklass.
 • Förenklad översikt, hantering och eskalering vid avvikelser.
 • Förbättrad regelefterlevnad genom att data långtidslagras i SRI:s högkrypterade miljö.
 • Förbättrad regelefterlevnad och reducerade risker i förhållande till dataskydd och GDPR, bland annat genom funktionalitet som minskar risken för att personer som ej längre ska prövas blir prövade av misstag.
 • Förenklad hantering av verksamhetens alla uppföljande säkerhetsprövningsprocesser med hjälp av automatiserade och tidsinställda beställningar.

Funktioner


Tjänsten ger säkerhetsfunktionen tillgång till en komplett verktygslåda för:

 • Frågemallar för uppföljande prövning.
 • Schemaläggning och hantering.
 • Automatisk flaggning vid avvikelser.
 • Överblick, godkännande, filtrering och sortering av inplacerade individer.
 • Framtagning av historiskt och statistiskt underlag underlättas.
 • Automatiska påminnelser till både chefer och medarbetare.
 • Arkivering och radering.
 • Säker datalagring i högkrypterad miljö.


  Kommande funktion:
  Taggning och märkning av exempelvis projekt för förenklad litrering av prövningar.
Digital uppföljande säkerhetsprövning - Personalsäkerhet - SRI

Så fungerar digital uppföljande säkerhetsprövning:

 • I samband med aktivering av den initiala säkerhetsprövningsprocessen i SRI-portalen schemaläggs en digital uppföljande säkerhetsprövning.
 • Du som arbetsgivare bestämmer själv hur ofta den uppföljande kontrollen ska genomföras och vilka frågor som ska ställas, med utgångspunkt i SRI:s färdiga och modulerbara frågemallar. Standard-intervall är 12 månader.
 • Den inplacerade medarbetaren får då per automatik en förfrågan om godkännande och genomförande av den uppföljande prövningen efter 12 månader.
 • Medarbetaren återkopplar med svar på ställda frågor genom ett modernt och säkert digitalt gränssnitt.
 • Vid svar som indikerar avvikelser flaggas dessa automatiskt i SRI-portalen.
 • Chefer och säkerhetsfunktionen hos er kan sedan över tid följa upp på vilka medarbetare som har en pågående prövning, vilka som är schemalagda framåt samt vilka som är arkiverade.
 • Funktionen Personkort ger en historisk översikt och snabb access till exempelvis tidigare lagrade grundutredningar, samtalsrapporter och annan dokumentation kopplat till inplacerade individer.
 • Tidigare anställda och tidigare inplacerade medarbetare kan arkiveras i portalen, vilket innebär att de lagras under ett fördefinierat antal år för att sedan raderas per automatik.
 • Hela processen hanteras snabbt, enkelt, GDPR-säkert och helt enligt gällande regulatoriska krav direkt i SRI-portalen.
 • SRI-portalen erbjuder även tekniska förutsättningar för dataöverföring så att även tidigare genomförda kontroller kan läggas in för uppföljande prövning.

Vill du veta mer eller boka en demo?

Kontakta oss genom formuläret nedan eller via telefon: 08-30 30 73 så berättar vi mer om hur digital uppföljande säkerhetsprövning skulle kunna hjälpa din verksamhet att skapa effektivitet och struktur i det uppföljande personalsäkerhetsarbetet.  ® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb