INTRODUKTION TILL OSINT MED FOKUS PÅ GOOGLE

Introduktionskurs till OSINT med fokus på Google

Vårt föränderliga samhälle har under senare år digitaliserats i en allt raskare takt. Detta i kombination med att människors avtryck online blir allt större ställer nya krav på kunskaper hos bland annat analytiker och utredare – samtidigt som online-beteendet och föredragna kanaler, såsom val av sociala medier, förändras löpande.

Den här kursen är en introduktionskurs till OSINT, informationsinhämtning i öppna källor, med fokus på Google som sökverktyg.

I kursen får deltagaren bland annat följa ett case där analytikern applicerar de metoder och verktyg som deltagaren fått lära sig i ett fiktivt ärende.

Deltagaren får lära sig att söka effektivt och riktat på Google med hjälp av tekniker och metodik som kommer att effektivisera exempelvis utredningsarbete, grundutredningar och bakgrundskontroller.

Bland annat får deltagaren lära sig att använda booleska operatörer på Google i kombination med andra söktekniker för att hitta specifika dokumenttyper, så kallade ”handles” i sociala medier med mera. Deltagaren får även lära sig mer om lagrummet och de etiska aspekterna av att göra den här typen av efterforskningar på internet.

UTBILDARE:
Utbildar gör SRI:s säkerhetsanalytiker – experter som till vardags arbetar operativt med OSINT och så kallad cyber-vetting.

LEVERANSMETOD:
Den här kursen erbjuds både som e-learning och i föreläsnings/klassrums-format.

FÖRKUNSKAPER: Inga

LÄNGD:
Ca 2 tim
Föreläsning: 90 min

PRIS:
2000 SEK exkl. moms per deltagare

ÖVRIGT:

  • Deltagaren diplomeras efter godkänt slutprov
  • Digital äkthetskontroll på diplom ingår

MER INFORMATION OCH BOKNING

För mer information, kontakta oss på SRI Academy via e-post: academy@sri.se eller via telefon: 08-30 30 73.

BOKNING
Bokning sker via formuläret nedan. Efter inskickad bokning tar vi kontakt med dig via e-post för att verifiera din beställning och dina uppgifter. Efter bekräftad beställning är bokningen bindande.

Observera:
SRI Academy:s utbildningar riktar sig uteslutande till organisationer och ej till privatpersoner. Ange därför din jobbmail i formuläret nedan. SRI förbehåller sig rätten att neka deltagande.


    Jag bekräftar härmed att jag önskar boka det angivna antalet deltagarplatser och är införstådd med att varje deltagarplats är personlig och ej kan eller får spridas vidare.

    Härmed godkänner jag SRI:s integritetspolicy (Se: https://sri.se/integritetspolicy/) och att SRI behandlar mina personuppgifter.

    ® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb