LUFTFARTSSKYDD: KÄND LEVERANTÖR

Kurs känd leverantör - SRI

OM UTBILDNINGEN:
Den här utbildningen är specifikt utformad för verksamheter som lyder under Transportstyrelsens certifikat Känd leverantör inom luftfart.

Utbildningen ger deltagaren en övergripande helhetsbild av historiska händelser som påverkat luftfarten, en insyn i både hotet utifrån och hotet inifrån samt kunskap och verktyg för att arbeta med luftfartsskydd i praktiken. Utbildningen belyser även de lagar och förordningar som reglerar luftfartsskydd och certifikatet Känd leverantör.

Efter genomförd utbildning har deltagaren en grundläggande kunskap om luftfartsskydd samt vilka hot och risker som finns kopplade till luftfart och leveranser av varor till flygplatser. Deltagaren får även en bättre förståelse för sin egen roll och ansvar i detta arbetet.

UTBILDARE: Erica Eriksson med stöd av terrorexpert Hans Brun
LEVERANSMETOD: E-learning – Video, audio, text samt kunskapsprov
FÖRKUNSKAPER: Inga
LÄNGD: 1 tim
PRIS: 1000 SEK exkl. moms per deltagare
ÖVRIGT:

  • Deltagaren diplomeras efter godkänt slutprov
  • Digital äkthetskontroll på diplom ingår

MER INFORMATION OCH BOKNING

För mer information, kontakta oss på SRI Academy via e-post: academy@sri.se eller via telefon: 08-30 30 73.

BOKNING
Bokning sker via formuläret nedan. Efter inskickad bokning tar vi kontakt med dig via e-post för att verifiera din beställning och dina uppgifter. Efter bekräftad beställning är bokningen bindande.

Observera:
SRI Academy:s utbildningar riktar sig uteslutande till organisationer och ej till privatpersoner. Ange därför din jobbmail i formuläret nedan. SRI förbehåller sig rätten att neka deltagande.


    Jag bekräftar härmed att jag önskar boka det angivna antalet deltagarplatser och är införstådd med att varje deltagarplats är personlig och ej kan eller får spridas vidare.

    Härmed godkänner jag SRI:s integritetspolicy (Se: https://sri.se/integritetspolicy/) och att SRI behandlar mina personuppgifter.

    ® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb